Головна сторінка

 
     
https://scholar.google.com.ua/citations?user=fJLToH8AAAAJ&hl=uk

Штат кафедри: 4 професори, 6 доцентів, 6 асистентів,                 2 старших лаборанти.

На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією навчаються студенти п’яти факультетів:

-        медичного;

-        стоматологічного;

-        фармацевтичного;

-        іноземних студентів;

                                                               -        інституту медсестринства.