Герасимець Ірина Ігорівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2007 році з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю “Фармація”. Після закінчення університету з  2007 по 2008 рр. проходила інтернатуру та магістратуру на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Фармація». Під час навчання в магістратурі на кафедрі фармакогнозії виконала та успішно захистила магістерську роботу на тему "Фітохімічне та фармакологічне дослідження екстракту з ліофілізованих плодів аронії чоноплідної".

З листопада 2008 р. по вересень 2009 р. працювала провізором у аптечній мережі «Борис».

З вересня 2009 по листопад 2009 р. – старший лаборант кафедри фармацевтичної хімії ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України”.

    З грудня 2009 р. по серпень 2013 р. – асистент кафедри фармацевтичної хімії ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.  Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України”.

    З вересня 2013 р. по квітень 2014 р. – асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України”.

    З квітня 2014 р. по даний час – доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України”.


Наукова діяльність:

    У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Експериментальне обґрунтування антиоксидантних та гіпоглікемічних властивостей препаратів з листя шовковиці чорної» (науковий керівник – д.б.н., проф. Фіра Л.С.), після чого присуджено науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю “фармакологія”.


Наукові інтереси: 

    Фармакологія, фармація, вивчення фармакологічних властивостей препаратів з рослин та грибів.

Публікації:

    Автор 63 друкованих робіт, з них 1 інформаційний лист та 4 патенти на корисну модель.

Comments