Головна сторінка

 
     


Вас вітає кафедра фармакології з 

клінічною фармакологією !https://scholar.google.com.ua/citations?user=fJLToH8AAAAJ&hl=uk
Штат кафедри: 4 професори, 5 доцентів, 5 асистентів, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

§"Фармакологія"


На кафедрі навчаються студенти:


§  медичного факультету;
§  стоматологічного факультету;
§  фармацевтичного факультету;
§  факультету іноземних студентів;
§  ННІ медсестринства

за спеціальностями:

   §     "Лікувальна справа" (III курс, V курс);
§     "Медико-профілактична справа" (V курс);
§     "Здоров'я людини" (III курс);
§     "Стоматологія" (II, III, IV курс);
§     "Фармація" (III курс);
§     "Сестринська справа"(І курс);
§     "Сестринська справа"(І курс)   

за формою навчання:
      • очна;
      • заочна; 
      • дистанційна.