Підручники та посібники

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ, ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ


Підручники:

 1. Фармакология / Под ред. Г. Е. Батрака. Учебник для студентов медицинских институтов. – Киев : Вища школа, 1980. – 456 с.
 2. Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою : Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 508 с.
 3. Фармакологія. Підручник / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, В.А. Туманов та ін. ; За ред. І.С. Чекмана. – К. : Вища шк., 2001. – 598 с. : іл.
 4. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 740 с.
 5. Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою: Підручник. Видання друге, перероблене та доповнене методичними рекомендаціями до практичних занять. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 604 с.
 6. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 644 с.: іл.
 7. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Козак Л.І. та ін. / Видання 2-ге – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 784 с.
 8. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. ф-тів / [за ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба.] Вид. 2. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 644 с.: іл.
 9. Фармакотерапия: учебник для студ. фарм. ф-тов: перевод с укр. яз. / под ред. О.В. Крайдашенко, И .Г. Купновицькой, И.Н. Клища, В.Г. Лизогуба. – Винница : Нова Книга, 2013. – 536 с.: ил.

Посібники:

 1. Фармакология. Практические занятия / Под ред. И. С. Чекмана и Н.П. Скакуна. – Киев : Вища школа, 1982. – 216 с.

 2. Скакун М.П., Охримович Л.М. Фармакотерапія невідкладних станів. – Тернопіль, 1992. – 183 с.

 3. Скакун М.П., Охримович Л.М. Невідкладна допомога при гострих отруєннях. – Тернопіль, 1993. – 112 с.

 4. Скакун М.П., Охримович Л.М. Фармакотерапія невідкладних станів. – Тернопіль, 1993. – 244 с.

 5. Скакун М.П., Охримович Л.М., Білик Л.С. Невідкладні стани в терапевтичній практиці. – Тернопіль, 1998. – 344 с.

 6. Посохова К. А., Климнюк С. І. Мікробіологічні і фармакологічні основи раціонального застосування антибіотиків (Навчальний посібник) // Тернопіль: Укрмедкнига. – 1998. – 131 с.

 7. Посохова К.А., Вікторов О.П. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія): Навчальний посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 296 с.

 8. Skakun M.P., Oleshchuk O.M. Evidence-Based Medicine: Educational supplies. – Ternopil: Ukrmedknyha, 2005. – 72 p.

 9. Скакун М.П. Основи клінічної епідеміології та доказової медицини: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 372 с.

 10. Фармакотерапія в акушерстві, анестезіології та гінекології : навч. посіб. / М.І. Жиляєв, А.М. Олійник, М.М. Жиляєв, О.М.  Олещук, С.М. Геряк, О.В. Олійник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 400 с., іл.

 11. «Фармакологія - наочно» (Фармакологія в таблицях, схемах і малюнках) Навчальний посібник / С.М. Дроговоз, Г.В. Бєлік, Л.С. Білик, Я.О. Бутко, В.П. Вереітинова, Н.І. Данилишин, В.В. Дроговоз, А.Г. Каднічанський, А.В. Кононенко, О.В. Кудіна, Т.О. Куценко, О.В. Михайлюк, О.М. Олещук, І.М. Риженко, І.В. Сарахман, Ю.В. Столєтов, Г.В. Цалковська, С.Ю. Штриголь, К.Г. Щокіна – Харків : Тітул, 2015 – 204 с.


Comments