Мерецький Віктор Миколайович

Освіта і трудова діяльність: 

У 1998 р. закінчив Тернопільську державну медичну академію, спеціальність «лікувальна справа». 1998-2000 р. – інтернатура зі спеціальності «ортопедія і травматологія».  У 2003 р. закінчив аспірантуру.

Працює на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією з 2006 р.

 

Наукова діяльність:

 

Кандидат медичних наук з 2003 р. Тема дисертаційної роботи «Ріст та формоутворення кісток скелета за умов корекції вторинного остеопорозу».

Доктор медичних наук з 2014 р. Тема дисертаційної роботи  «Патогенез ушкоджень органів при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з стрептозотоцин-індукованим  цукровим діабетом».

 

Наукові інтереси:

 

Патофізіологічні механізми ушкоджень органів при травматичній хворобі.

 

Публікації :

 

Є автором понад 70 наукових праць, в тому числі 1 підручника, 4 патентів на винахід.

Має журнальні публікації, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Index Copernicus, РІНЦ (ELIBRARY.ru).Тернопільську державний медичний інститут, спеціальність «лікувальна справа». 1979-1980 р. – навчання в інтернатурі.

Comments