Наукові публікації аспіранта Фещенко Г.І.

1. Дослідження ліпофільної фракції трави хамерію вузьколистого/ Марчишин С.М., Красуля Н.В., Куліцька М.І., Островська Г.І./ Фармацевтичний часопис, 1/2011 — с. 18

2.  Анатомічна будова трави хамерію вузьколистого (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM(L.)) /Марчишин С.М., Сіра Л.М., Красуля Н.В., Калушка О.Б., Островська Г.І./ Фармацевтичний часопис, 3/2011 – с.24

3. Анатомічна будова коренів хамерію вузьколистого (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM (L.))/ Марчишин С.М., Калушка О.Б., Островська Г.І./Фармацевтичний часопис, 4/2012 – с.39

4. Вміст органічних кислот та аскорбінової кислоти у траві хамерію вузьколистого/ Островська Г.І.,Калушка О.Б./ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених “Актуальні питання створення нвих лікарських засобів” – Харків, 2012 – с.97

5.  Determination the contents of phenolic compounds in the herb of Chamerion angustifolium/ Halyna Ostrovska/ Materials of 2nd International conference and workshop “Plant – the source of research material” – Lublin, 2012 – p.273

6.  Вміст флавоноїдів у коренях хамерію вузьколистого/ Островська Г.І./ Матеріали XVII Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених – Тернопіль, 2013 – с.318;

7.  Compounds of essential oils in roots of hamerion angustifolium (L.)/Ostrovska H.I./Materials of International conference «Actual questions of development of new drugs» - Kharkiv, 2013 – p.55.

8. Дослідження вмісту ефірних олій у траві хамерію вузьколистого/ Марчишин С.М., Островська Г.І./ Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції "Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень" – Березоточа, 2014 – с. 173

9. Дослідження вмісту гідроксикоричних кислот у траві хамерію вузьколистого (Chamerion angustifolium L.))/ Матеріали ХVIIIМіжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених – Тернопіль, 2014 – с. 256

10. Дослідження морфолого-анатомічної будови трави родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.)/ Марчишин С.М., Сіра Л.М., Островська Г.І., Кудря В.В./ Український біофармацевтичний журнал, 2/2015 – с. 85

11.  Вміст дубильних речовин у траві хамерію вузьколистого/ Островська Г.І., Марчишин С.М./ Матеріали I Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» - Харків, 2015 – с. 128.

12. Амінокислотний склад трави родовика лікарського/ Островська Г.І./ Матеріали XІX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених присвяченого пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука – Тернопіль, 2015 – с. 359

13. Вміст цукрів у траві родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.)/ Островська Г.І., Кудря В.В./ Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука)– Тернопіль, 2015 – с. 215;

14.  Вміст дубильних речовин у траві родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.)/ Островська Г.І., Кудря В.В./ Матеріали II Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» - Харків, 2016 – с. 191.

15. Фітохімічне дослідження трави хамерію вузьколистого (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM  (L.))/ Островська Г.І./ Матеріали XХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених – Тернопіль, 2016 – с.342.

16. Дослідження флавоноїдів трави родовика лікарського/ Кудря В.В., Островська Г.І./ Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Хімія природних сполук" — Тернопіль, 2016 — с. 32

17. Вміст жирних кислот і пігментів у ліпофільному екстракті трави хамерію вузбколистого/ Олещук О.М., Островська Г.І., Марчишин С.М./ Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Хімія природних сполук" — Тернопіль, 2016 — с. 39

Comments