Наукові публікації ас.Курило Х.І.

        1. Курило Х.І. Експериментальне визначення ефективної дози сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічних властивостей / Х.І. Курило, А.С. Вольська, І.М. Кліщ // Вісник проблем біології і медицини – 2015. – Т. 2  в. 4(125)– С. 172–175.

2.  Курило Х.І. Дослідження фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптечних закладів на регіональному рівні / Х.І. Курило, М.Б. Демчук // Студентський науковий вісник – 2013, №1.- С. 33 – 36.

3.   Курило Х.І. Дослідження якості обслуговування клієнтів в аптечних закладах м.Тернополя / Х.І. Курило, М.Б.Демчук // XVІ ІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28 - 30 квіт. 2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. - С.263.

4.  Курило Х.І. Маркетингове дослідження факторів, які визначають вибір аптечних закладів / Х.І. Курило, М.Б. Демчук // Науково – технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів: V міжнар. наук.- практ. конф., 27– 28 вересня 2013 р.: матеріали конф. – Тернопіль: Видавництво Укрмедкнига, 2013.- С. 234

5.  Курило Х.І. Особливості вибору клієнтами аптечного закладу – погляд спеціалістів / Х.І. Курило, М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: ІІ міжнар. наук.- практ. конф., 27– 28 березня 2014 р.: матеріали конф. – Харків: Видавництво НФаУ, 2014.- С. 349.

6.  Мочернюк Х., Демчук М. Дослідження фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптек / Х. Мочернюк, М. Демчук // матеріали ХVІ міжнар. мед. конгрес студ. і молодих вчених (м. Тернопіль, 23-25 квітня 2012 р.) – Тернопіль, 2012. – С. 274.

Comments