Наукові публікації ас. Савич А.О.

1.     Растягаєва А., Кернична І., Кучмак О. Чутливість колекційних штамів Escherichia coli та Staphylococcus aureus до водно-етанольних екстрактів рослини Viburnum opulus/XІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13 квітня 2010.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2009. – С. 307.

2.     Растягаєва А., Кернична І. Якісне визначення вмісту гідроксикоричних кислот у листках, корі та плодах калини звичайної / XV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27 квітня 2011.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2011. – С. 277

3.     Растягаєва А., Кернична І. Визначення дубильних речовин в листках, плодах та корі Viburnum opulus / XVI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 23 квітня 2012.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2012. – С. 364.

4.     Rastiagaieva А. Determination of biologically substances iv the leaves of viburnum normal (Viburnum opulus) / 2-th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material", 18 of October 2012 – Lublin, Poland, 2012. – P. 87.

5.  Растягаєва А. Фітохімічне дослідження ефірних олій збору гіпоглікемічного / XVII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22 квітня 2013.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2013. – С. 322.

6.     Rastiagaieva А. Determination of biologically active substance in antidiabetic plants gathering / Actual questions of development of new drugs, 25 of April 2013 - Kharkiv, Ukraine 2013. – P. 60.

7.     Savych A. Determination of amino acid composition in antidiabetic plants gathering / 3-th International Conference and Workstop "Plant - the source of research material", 16 of October 2013 – Lublin, Poland, 2012. – P.

8. Савич А., Куліцька М., Сопель О. Визначення вмісту жирних кислот у зборі антидіабетичному / XVIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28 квітня 2014.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2014. – С. 138.

9.     Savych A. Definition of hypoclycemic effect in antidiabetic plants gathering on rats with normal glucose homeostasis / Topical issues of new drugs development, 23 квітня 2015 . – Кharkiv, Ukraine 2015. -  Р. 101.

10. Савич А. О. Дослідження дубильних речовин у зборі антидіабетичному методом ВЕРХ / XІХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений пам'яті ректора, члена - кореспондента намн україни, професора Леоніда Якимовича Ковальчука., 27 квітня 2015.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2015. – С. 364.

11.     Марчишин С.М., Олещук О.М., Савич А.О.Визначення фармакологічної активності нового рослинного збору з антидіабетичною активністю.- Журнал Фітотерапія часопис 2/2015 – Київ 2015, С. 35-40.

12.  Марчишин С.М., Савич А.О., Кошова О.Ю. Збір лікарських рослин для лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу. № патенту 104161.

 

Comments