Наукові публікації аспіранта Іванків Я.І.

1.     Олещук О. М. Мелатонін як гепатопротектор при цукровому діабеті / О. М. Олещук, Я. І. Іванків // Вісник наукових досліджень. –      2015.– № 1.– С. 10 – 14.

2.      Іванків Я. І. Показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну / Я. І. Іванків, О. М.  Олещук // Медична та клінічна хімія. 2015. – Т. 17. № 2.– С. 39–42.

3.     Іванків Я. І. Вплив мелатоніну на показники оксидативного стресу у здорових тварин / Я. І. Іванків // ХIХ Міжнар. медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27–29 квітня 2015 р.: матеріали конгр. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2015. – С. 352.

4.     Іванків Я. І. Стан показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу на фоні введення мелатоніну здоровим тваринам / Я. І. Іванків, О. М. Олещук // Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали XXXІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (21 травня 2015 року). – Х. : НФаУ. – 2015. –С. 51.

5.     Олещук О. М. Оцінка показників прооксидантно-антиоксидантного стану здорових тварин при введенні мелатоніну / О. М. Олещук, Я. І. Іванків // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. – С. 210–211.

6.     Олещук О. М. Гепатопротекторна дія мелатоніну при цукровому діабеті та поліморфізм мелатонінових рецепторів / О. М. Олещук, Я. І. Іванків, Б. О. Перевізник // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. – С. 260–261.

7.     Мелатонін при холестатичному ураженні печінки / О. М. Олещук, Я. І. Іванків, О. О. Шевчук та ін. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. – С. 211.

8.     Олещук О. М. Експериментальне дослідження впливу мелатоніну на жовчовидільну функцію печінки здорових тварин / О. М. Олещук, Я. І. Іванків // Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії : матеріали VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (9–10 листопада 2015 року). – Вінниця. – 2015. – С. 197–198.

 

 

Comments