Наукові публікації доц. Черняшової В.В.

1.     Черненко А. Корекція метаболічних порушень у мозку при хронічній гіпоксичній гіпоксії замкненого простору за допомогою прекурсора оксиду азоту L-аргініну / А. Черненко, О. Гриців, В. Черняшова // IX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 21-22 квіт. 2005 р.: матеріали конгр. – Тернопіль, 2005. – С. 193.

2.     Лєбєдєва Т. Експериментальне дослідження детоксикаційних властивостей L-аргініну та глутаргіну при гострій адреналовій міокардіодистрофії / Т. Лєбєдєва, В. Черняшова, О. Дуць // IX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 21-22 квіт. 2005 р.: матеріали конгр. – Тернопіль, 2005. – С. 188.

3.     Методичні підходи до викладання основ доказової медицини на кафедрі фармакології Тернопільського медуніверситету / К. А. Посохова, М. П. Скакун, О. М. Олещук, Н. М. Мулярчук, М. О. Лемке, Т. А. Лєбєдєва, О. В. Гриців, Л. М. Груб’як, Л. Й. Плосканич, В. В. Черняшова // Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики, 12-13 трав. 2005 р. : мат. наук.-прак. конф. – Тернопіль, 2005. – С. 42-43.

4.   Впровадження основ доказової медицини при вивченні фармакології / К. А. Посохова, М. О. Лемке, О. М. Олещук, Н. М. Мулярчук, В. В. Черняшова, О. Б. Гаврищак // Проблеми сучасного медичного наукознавства, 18-19 трав. 2006 р.: мат. наук.-прак. конф – Тернопіль, 2006. – С. 89-91.

5.     Впровадження елементів міждисциплінарної програми з викладання основ доказової медицини при вивченні фармакології / К. А. Посохова, М. О. Лемке, О. М. Олещук, Н. М. Мулярчук, В. В. Черняшова, О. Б. Гаврищак // Інтеграція української медичної освіти в Європейський та американський медичний простір, 15-16 трав. 2006 р.: мат. навч.-наук. конф. – Тернопіль, 2006. – С. 278-279.

6.     Результати застосування блокаторів синтезу оксиду азоту N-нітро-L-аргініну та аміногуанідину при деяких патологічних станах / К. А. Посохова, О. М. Олещук, Л. Й. Плосканич, Т. А. Лєбєдєва, О. О. Чернухіна, В. В. Черняшова // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : мат. XLIX наук.-прак. конф., 2 черв. 2006 р. – Тернопіль, 2006. – С. 162-163.

7.           Черняшова В. В. Вплив L-аргініну на стан печінки при гострому перитоніті в експерименті / В. В. Черняшова, К. А. Посохова // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 62-64.

8.   Черняшова В. Вплив глутаргіну на стан печінки при гострому експериментальному перитоніті / В. Черняшова // XI Ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених : Всеукраїнська науково-практична конференція, 10-12 травн. 2007 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2007. – С. 279.

9.           Стан печінки та нирок при гострому експериментальному панкреатиті та застосуванні препарату супероксиддисмутази / К. А. Посохова, О. З. Яремчук, В. В. Черняшова // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» 13 червня 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 125-126.

10.  Изучение эффективности использования энтеросорбента энтеросгель в форме пасты для перорального применения на модели экспериментального стрептозотоцинового диабета / В. Черняшова, М. Гнатюк, А. Олещук, И. Клищ, В. Николаев // Вісник фармакології та фармації. – 2008. – № 3. – С. 33-37.

11.    Епідеміологія гепатотоксичних реакцій при призначенні протитуберкульозних препаратів ук/ К. А. Посохова, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, В. В. Черняшова // Медична освіта. Матеріали науково-практ. конф. «Доказова медицина та удосконалення охорони здоровя в Україні» – 2008. – № 3. – С. 55-56.

12.  Посохова К. А. Вплив глутаргіну на стан печінки при гострому перитоніті / К. А. Посохова, В. В. Черняшова // Буковинський медичний вісник. – 2009. – Т. 13, № 1. – С. 102-107.

13.  Посохова К. А. Вплив аміногуанідину на метаболічні процеси у печінці та нирках при гострому експериментальному перитоніті / К. А. Посохова, В. В. Черняшова // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 2. – С. 52-54.

14.   Досвід запровадження контролю знань студентів за програмою MOODLE при викладанні фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, Р. І. Цицюра, В. В. Черняшова, О. О. Шевчук, А. С. Вольська, О. З. Яремчук // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір : мат. Всеукр. навч.-наук. конф., 21-22 трав. 2009 р. – Тернопіль, 2009. – С. 117.

15.  Черняшова В. В. Вплив глутаргіну та рексоду на стан печінки тварин з гострим експериментальним перитонітом / В. В. Черняшова // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – Т. 9, вип. 4 (28), част. 3. – С. 159-162.

16.  Посохова К. А. Ураження нирок при гострому експериментальному перитоніті та його корекція глутаргіном і рексодом / К. А. Посохова, В. В. Черняшова // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 4 (17). – С. 45-50.

17.  Черняшова В. В. Вплив рекомбінантної супероксиддисмутази на патогенетичні ланки ураження печінки та нирок при гострому експериментальному перитоніті / В. В. Черняшова // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 49-53.

18. Посохова К. А. Вплив рексоду та аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження печінки при гострому експериментальному перитоніті / К. А. Посохова, В. В. Черняшова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009. – № 2 (11). – С. 137.

19. Посохова К. А. Особливості впливу аміногуанідину на метаболічні процеси у печінці при гострому експериментальному перитоніті / К. А. Посохова, В. В. Черняшова, А. С. Вольська // Довкілля і здоров’я : Всеукраїнська науково-практична конференція, 24-25 квіт. 2009 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2009. – С. 90-91.

20.   Черняшова В. Вплив аміногуанідину на стан нирок за умов гострого експериментального перитоніту / В. Черняшова, І. Козак // XIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квіт. 2009 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2009. – С. 230.

21.     Черняшова В. В. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на стан печінки при гострому експериментальному перитоніті / В. В. Черняшова // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 156.

22.     Посохова К. А. Ефективність глутаргіну при ушкодженні печінки та нирок на тлі гострого експериментального перитоніту / К. А. Посохова, В. В. Черняшова // Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я : Всеукраїнська науково-практична конференція, 28-29 трав. 2009 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2009. – С. 61-62.

23.     Посохова К. А. Вплив попередника та блокатора синтезу оксиду азоту на стан нирок за умов експериментального перитоніту / К. А. Посохова, В. В. Черняшова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : 3-я науково-практична конференція, 1-2 жовт. 2009 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2009. – С. 129.

24.     Посохова К. А. Експериментальне дослідження властивостей L-аргініну та глутаргіну за умов ендогенної інтоксикації при гострому перитоніті / К. А. Посохова, В. В. Черняшова // Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій : науково-практична конференція, 13-14 жовт. 2009 р. : матеріали конф. – Чернівці, 2009. – С. 134.

25.  Посохова К. А. Ураження печінки при гострому експериментальному перитоніті та шляхи його фармакокорекції / К. А. Посохова, В. В. Черняшова // Українські медичні вісті. – 2009. – Т. 8. – С. 212-213.

26.     Виваль М. Вплив рексоду на показники функціонального стану печінки та нирок при гострому перитоніті / М. Виваль, В. Черняшова // XIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квіт. 2010 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2010. – С. 279.

27.   Черняшова В. В. Вплив рекомбінантної супероксиддисмутази на стан нирок при гострому перитоніті / В. В. Черняшова // Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього : VIII науково-практична конференція студентів та молодих вчених, 14-16 квіт. 2010 р. : матеріали конф. – Ужгород, 2010. – С. 144-145.

28.     Черняшова В. В. Цитокіновий статус при гострому перитоніті та застосуванні глутаргіну і аміногуанідину / В. В. Черняшова, О. П. Трубчанін // Безпечність ліків і фактори небажаних ефектів фармакотерапії: науково-практична конференція, 21-22 жовт. 2010 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2010. – С. 49-50.

29.     Черняшова В. В. Вміст цитокінів у сироватці крові тварин при гострому перитоніті та призначенні глутаргіну і рексоду / В. В. Черняшова, К. А. Посохова // Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина : VI Всеукраїнська науково-практична конференція, 10-11 лист. 2010 р. : матеріали конф. – Вінниця, 2010. – С. 405-406.

30. Гриценко І. Роль системи L-аргінін-NO у патогенезі ураження внутрішніх органів при гострому експериментальному перитоніті / І. Гриценко, В. Черняшова // XIII Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квіт. 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2011. – С. 258.

31. Черняшова В. Активність сукцинатдегідрогенази та цитохромоксидази у печінці та нирках при гострому перитоніті та призначенні глутаргіну й аміногуанідину / В. Черняшова, Н. Хамедюк // XV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квіт. 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2011. – С. 377.

32. Посохова К. А. Вплив препарату супероксиддисмутази на стан печінки при гострому перитоніті / К. А. Посохова, В. В Черняшова // Фармакологія та лікарська токсикологія: IV Національний зїзд Фармакологів України, 10-12 жовтн. 2011 р. : тези доповідей. – 2011. – № 5(24). – С. 263-264.

33.     Черняшова В. В. Динаміка вмісту цитокінів у крові при гострому експериментальному перитоніті та призначенні L-аргініну-L-глутамату / В. В. Черняшова, К. А. Посохова // Український науково-медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск. – 2011. – № 4. – С. 96.

34.    Нові напрямки організації кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології / К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, О.Я. Пінкевич, В.П. Пида, Р.І. Цицюра. // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації» – Тернопіль, 2011. – С. 129.

35.  Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на стан печінки при різних патологічних процесах / К. А. Посохова, О. М. Олещук, О. О. Чернухіна, В. В. Черняшова // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 9 червн. 2011 р. – Тернопіль, 2011. – С. 146-147.

36. Посохова К. А. Вплив рекомбінантної супероксиддисмутази на рівень про- і протизапальних цитокінів при експериментальному перитоніті / К. А. Посохова, В. В Черняшова // Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : XXIX Всеукраїнська науково-практична конференція, 15 березн. 2012 р. : матеріали конф. – Харків, 2012. – С. 129.

37.     Посохова К. А. Вплив комбінованого застосування L-аргініну-L-глутамату і аміногуанідину на стан нирок при гострому експериментальному перитоніті / К. А. Посохова, В. В Черняшова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 193.

38. Використання віртуальних компютерних програм при викладанні фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, О. О. Шевчук, В. В. Черняшова, І. П. Мосейчук // Матеріали X ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) – 18-19 квітня 2013 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2013. – Ч. 1. – С. 437-438.

39.  Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі / С. Р. Сампара, К. А. Посохова, В. В. Черняшова, О. З. Яремчук // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 4. –С. 101.

40.     Котляренко Л.Т., Кашуба М.О., Черняшова В.В., Ярема О.М., Безрука  Л.А. Захворюваність туберкульозом у Тернопільській області / Л. Т. Котляренко, М.О. Кашуба, В.В. Черняшова, О.М. Ярема, Л.А. Безрука // Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція, 25 квітня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2014. – С. 22-23.

41.  Котляренко Л.Т., Кашуба М.О., Ярема О.М., Черняшова В.В., Крицька Г.А., Безрука Л.А., Іщук І.С. Паразитарні захворювання у Тернопільській області як показник стану здоров’я населення / Л. Т. Котляренко, М.О. Кашуба, О.М. Ярема, В.В. Черняшова, Г.А. Крицька, Л.А. Безрука, І.С. Іщук // Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція, 25 квітня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2014. – С. 23-24.

42.  Посохова К. А. Порівняльна активність водорозчинної і ліпосомальної форм кверцетину при експериментальному цукровому діабеті 2 типу / К. А. Посохова, Н.Б. Зозуляк, В.В. Черняшова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Випуск 2, Т. 3 (109). – С. 179-182.

43.  Посохова К. А. Формування основ світогляду майбутніх лікарів, спрямованих на захист інтересів пацієнтів, у процесі вивчення фармакології / К. А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, В.П. Пида, А.С. Вольська, І.І. Герасимець // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України» присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) – 15-16 травня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2014. – Ч. 2. – С. 673-674.

44. Черняшова В. В. Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-блокаторів у професійному спорті / В. В. Черняшова, К. А. Посохова, О. О. Шевчук // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 4. – С. 15-17.

45.   Роль комунікативних навичок у підготовці іноземних студентів / К.А. Посохова, І.І. Герасимець, О.М. Олещук, О.О.Шевчук, В.В. Черняшова. І.П. Мосейчук, А.С. Вольська, В.П. Пида, Н.Б. Зозуляк // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (26-27 червня 2014 року, м. Тернопіль). – С. 16-17.

46. Патент на корисну модель № 92289 Спосіб моделювання експериментального ожиріння / Посохова К.А., Зозуляк Н.Б., Стечишин І.П., Черняшова В.В. Заявлено 06.03.2014р. Опубліковано 11.08.2014. Бюл. № 15.

47.  Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі / С.Р. Сампара, К.А. Посохова, В.В. Черняшова, О.З. Яремчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» (9-10 жовтня 2014 року, м. Тернопіль) // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 4. – С.108.

48.    Посохова К.А. Негативні наслідки неналежного використання анаболічних стероїдів / К.А. Посохова, О.М. Олещук, В.В. Черняшова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» (9-10 жовтня 2014 року, м. Тернопіль) // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 4(61). – С.109.

49.       Викладання фармакології студентам-іноземцям / Олещук О.М., Посохова К.А., Шевчук О.О., Герасимець І. І., Вольська А.С., Черняшова В.В., Пида В.П., Грищук О.Л. // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 78-79.

50.    Олещук О.М., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О.,  Пида В.П., Вольська А.С. Удосконалення форм самостійної роботи студентів при вивченні фармакології // Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзвязку) : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої памяті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22 трав. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 205-206.

51.    Олещук О.М. Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю «Медико-профілактична справа» / О.М. Олещук, В.В. Черняшова, І.І. Герасимець // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 63-66.

52.   Черняшова В.В. Особливості перебігу метаболічних процесів у печінці тварин із гострим експериментальним перитонітом та при застосуванні L-аргініну та L-аргініну-L-глутамату / В.В. Черняшова // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 119-120.

53.   Черняшова В.В. Застосування L-аргініну та аміногуанідину для корекції ураження печінки при експериментальному перитоніті / В.В. Черняшова // Медична і клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 3(64). – С. 90-93.

54.  Черняшова В.В. L-аргінін та рексод покращують стан печінки при експериментальному перитоніті / В.В. Черняшова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 2, 3(23). – С. 150-152.

55.     Основи лікарської рецептури Навчальний посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 92 с.

Comments