Наукові публікації доц. Герасимець І.І.

1. Бурда Н. Є. Вивчення гепатотропних властивостей густих екстрактів грибів шиїтаке та майтаке / Н.Є. Бурда, І.О.                                       Журавель,І.І. Герасимець / Міжнародна науково-практична конференція Промислова фармація: етапи створення та                              майбутнє, 29-30 вересня. – Харків. – 2017. – С. 26-27.

2.    Герасимець І.І. Вивчення гострої токсичності густого екстракту з грибів шиїтаке / І.І. Герасимець, Л.С. Фіра // VI науково-практична конференція з міжнародною участю “Науково –технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”, 10-11 листопада. – Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2016. – С. 327-328.

3.    Мелатонін при холестатичному ураженні печінки / О.М. Олещук, Я.І. Іванків, О.О. Шевчук [та ін.] // Матеріали підсумкової науково-пратичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) (17 червня 2015 року, м. Тернопіль). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига». – 2015. – С. 211.

4.    Медвідь І.І. Позитивний вплив поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації на клінічний, психо-емоційний стан та вегетативний баланс при лікуванні коморбідних захворювань у практиці сімейного лікаря / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Матеріали підсумкової науково-пратичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) (17 червня 2015 року, м. Тернопіль). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига». – 2015. – С. 45.

5.     Олещук О.М. Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю «медико-профілактична справа» / О.М. Олещук, В.В. Черняшова, І. І. Герасимець // Медична освіта. –– № 3. – 2015. – С. 63-66.

6.    Герасимець І. І. Зміни гістологічної будови печінки щурів за умов тетрахлорметанового гепатиту та корекції густим екстрактом із листя шовковиці чорної / І. І. Герасимець // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1 (33). – С. 109-113.

7. Medvid Igor Igorovich. Investigation of the functional status and type of the body autonomic regulation based on the cardiointervalography methodology in the patients with essential hypertension and concomitant chronic pancreatitis / Igor Igorovich Medvid, Liliya Stepanivna Babinets, Iryna Ihorivna Herasymets // Материалы 69 научной конференции студентов-медиков с международним участием “Актуальные вопросы медицинской науки” (3-4 апрель 2015 г.). – Самарканд, 2015. – С. 139.

8.    Медвідь Ігор Ігорович. Вплив включення аплікацій за методом Ляпко на вегетативні порушення у пацієнтів із коморбідністю гіпертонічної хвороби та хронічного панкреатиту / Ігор Ігорович Медвідь, Ірина Ігорівна Герасимець // Матеріали XIX міжнар. мед. конгр. студентів і молодих вчених (27–29 квітня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – С. 45.

9. Дослідження хімічного складу чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної протягом різних періодів заготівлі / Христина Беднарчук, Віктор Пида, Петро Лихацький, Ірина Герасимець // Матеріали XVIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (28-30 квітня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 250.

10. Медвідь Ігор. Оцінка показників варіабельності серцевого ритму в хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний панкреатит / Ігор Медвідь, Ірина Герасимець // Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (28-30 квітня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 30.

11.  Формування основ світогляду майбутніх лікарів, спрямованих на захист інтересів пацієнтів, у процесі вивчення фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, О. О. Шевчук, В. В. Черняшова, В. П. Пида, А. С. Вольська, І. І. Герасимець // Збірник Матеріалів Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (15-16 травня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014 . – частина 2. – С. 673-674.

12.Роль комунікативних навичок у підготовці іноземних студентів / К.А. Посохова, І.І. Герасимець, О.М. Олещук, О.О.Шевчук, В.В. Черняшова. І.П. Мосейчук, А.С. Вольська, В.П. Пида, Н.Б. Зозуляк // Матеріали регіональної науково-пратичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (26-27 червня 2014 року, м. Тернопіль). – С. 16-17.

13.Бойко Л.А. Застосування мексидолу для корекції порушень біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном / Л.А. Бойко, Л.С. Фіра, І.І. Герасимець // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» (9-10 жовтня 2014 року, м. Тернопіль) // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 4 (61). – С.94.

14.Герасимець А.Ю. Особливості про- й антиоксидантних механізмів та морфологічних змін рогівки кроля за умов механічної непроникаючої травми / А. Ю. Герасимець, А. А. Гудима, І. І. Герасимець // Вісник наукових досліджень. –– № 1(74). – 2014. – С. 83-85.

15. Медвідь І.І. Визначення характеру порушень автономної нервової системи у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, хронічним панкреатитом та їх поєднанням у сімейній медицині / І. І. Медвідь, Л. С. Бабінець, І. І. Герасимець // Сімейна медицина. –– № 1(51). – 2014. – С. 94-96.

16.Викладання фармакології студентам-іноземцям / Олещук О.М., Посохова К.А., Шевчук О.О., Герасимець І. І., Вольська А.С., Черняшова В.В., Пида В.П., Грищук О.Л. // Матер. регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р., Тернопіль). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014. – С. 78-79.

17. Герасимець А.Ю. Реакція клітинної ланки імунної системи організму в посттравматичному періоді при консервативному лікуванні та корекції кератоксеноімплантатом непроникаючого поранення рогівки експериментальних тварин / А. Ю. Герасимець, А. А. Гудима, І. І. Герасимець // Вісник наукових досліджень. –– № 3(76). – 2014. – С. 82-84.

18.Медвідь І.І. Ефективність аплікаторів ляпко у лікуванні хворих з коморбідністю гіпертонічної хвороби та хронічного панкреатиту на основі показників варіабельності серцевого ритму / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Лікарська справа. – № 11. – 2014. – С. 102-105.

19.Исследование антиоксидантных свойств тиотриазолина в условиях одновременного поражения животных изониазидом, рифампицином и соединениями шестивалентного хрома / Н.И. Бурмас, Л.С. Фира, П.Г. Лихацкий, И.И. Герасимец, В.П. Пида // Вопросы экспериментальной биологической, медицинской и фармацевтической химии. – № 5. – 2014. – С. 44-50.

20.   Liliya Babinets. The imbalance of the autonomic nervous system in the patients with comorbidity of hypertonic desiase and chronic pancreatitis/ Babinets Liliya, Medvid Igor, Herasymets Iryna // Lekarsky obzor. – 2014. – № 63 (6). – P. 211-215.

21.Герасимець І. І.. Дослідження гепатопротекторних властивостей настойки та екстракту з листя шовковиці чорної на моделі парацетамолового гепатиту / І. І. Герасимець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 4. – С. 49-53.

22. Изучение гепатозащитных свойств сухого экстракта из листьев абрикоса обыкновенного на модели поражения печени тетрахлорметаном / А.Л. Штробля, Л.С. Фира, П.Г. Лихацкий [и др.] // Вестник Российской Академии медицинских наук. – Москва. – № 3. – 2013. – С. 68-72.

23. Studying of the hypoglycemic action of the black mulberry leaves tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira, P.G. Lyhatskiy [et al.] // International Interdisciplinary Scientific Conference “Biologically active substances and materials: fundamental and applied problems, May 27 – June 1. – Novy Svet, AR Crimea, Ukraine. – 2013. – P.310.

24. Lyhatskiy P.G. Age-related changes in the protection systems of rats organism after the intoxication by sodium nitrite / P.G. Lyhatskiy, L.S. Fira, I.I. Medvid // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 99.

25.  Medvid I.I. Investigation of the hypoglycemic action of the black mulberry leaves tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira, P.G. Lyhatskiy, [et al.] // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 108.

26. Antioxidant properties of the extract from apricot leaves in the toxic myocardial injury / L.S. Fira, A.L., Shtroblia, P.G. Lyhatskiy [et al.] // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 99.

27.  Медвідь Ігор. Оцінка стану вегетативної нервової системи у хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний панкреатит / Ігор Медвідь, Ірина Медвідь // XVII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня : матеріали конг. –  Тернопіль, 2013. – С. 29.

28.   Герасимець Анатолій. Реакція рогівки на непроникаючу її травму за умов корекції ксенокератоімплантатом / Герасимець Анатолій, Ірина Медвідь // XVII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня : матеріали конг. –  Тернопіль, 2013. – С. 29.

29.   Герасимець І.І. Спосіб одержання густого екстракту з листя шовковиці чорної / І.І. Герасимець, Л.С. Фіра // Всеукраїнська V науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», 27-28 вересня. – Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2013. – С. 87-88.

31.Medvid I.I. Investigation of the mulberry leaves thick extract and tincture local irritation / I.I. Medvid, L.S. Fira // 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October. – Lublin. – 2013. – P. 161.

32.   Герасимець І.І. Вивчення гострої токсичності густого екстракту з листя шовковиці чорної / І.І. Герасимець, Л. С. Фіра, І. М. Герасимець [та ін.] // Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання безпечного застосування ліків”, 17-18 жовтня. – Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2013. – С. 18.

33.  Медвідь І. І. Вивчення протизапальної дії фармакологічних препаратів із листя шовковиці чорної / І. І. Медвідь // Фармацевтичний часопис. –– № 2(26). – 2013. – С. 113-115.

34.                      Метаболічні порушення в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.І. Герасимець [та ін.] // Український біофармацевтичний журнал. – Харків. – № 4(27). – 2013. – С. 98-103.

35.   Герасимець А.Ю. Біохімічні зміни у гомогенаті рогівки кроля за умов механічної непроникної травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом / А.Ю. Герасимець, І.І. Герасимець, М.Р. Хара // Медична хімія. – Тернопіль, “Укрмедкнига”. – № 4(57), Т. 15. – 2013. – С. 60-63.

36.  Герасимець І. І. Досвід та перспектива викладання дисципліни «Медична хімія» у медсестер-бакалаврів дистанційної форми навчання / І. І. Герасимець // Медична освіта. –– № 4. – 2013. – С. 16-18.

37. Herasymets A. Yu. Reaction of the humoral immunity link on the impermeable corneal injury at the conservative and surgical treatment method / A Yu. Herasymets, А. А. Gudima, I. I. Herasymets // Jornal of Health Sciences. – 2013. – № 3, № 11. – P. 289–296.

38. Пат. 85171 Україна, МПК А 61 D 3/00. Пристрій для фіксації експериментальної тварини / Герасимець А. Ю., Герасимець Ю. М., Медвідь І. І.; заявник і патентовласник Герасимець А. Ю., Герасимець Ю. М., Медвідь І. І. – № u201306400; заявл. 23.05.2013; опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21.

39. Медвідь І. І. Підбір умовнотерапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, П.Г. Лихацький // Фармацевтичний часопис. – № 4(24). – 2012. – С. 152-154.

40. Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.І. Медвідь [та ін.] // Український біофармацевтичний журнал. – Харків. – № 5-6 (22-23). – 2012. – С. 20-25.

41.18. Медвідь І.І. Знешкоджувальна функція печінки при тетрахлорметановому гепатиті після застосування листя шовковиці чорної. / І.І. Медвідь // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастороентерології : 3-ій науковий симпозіум, 20 квітня 2012 р. : матеріали симпоз. –  Чернівці, 2012. – С. 135.

42. Medvid I.I. Studying of the local irritation of the mulberry leaves thick extract and tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 4. – С. 96.

43.  Медвідь І. І. Обґрунтування протизапальної дії густого екстракту з листя чорної шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Хімія природних сполук : Всеукр. науково-практ. конф., 30-31 жовтня 2012 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2012. – С. 87-88.

44. Герасимець А. Ю. Морфологічні зміни рогівки при непроникаючій травмі та за умов корекції ксенорогівкою / А. Ю. Герасимець, І. І. Медвідь // Восьма міжнародна науково-практична конференція, 19-21 листопада 2012 р. : матеріали конф. –  Полтава, 2012. – С. 52-53.

45. Медвідь І. І. Вивчення гіпоглікемічної дії 40 % настойки з листя шовковиці в умовах алоксанового діабету у щурів / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2(13). – С. 85-88.

46.  Медвідь І.І. Вивчення гепатопротекторної та антиоксидантної властивостей густого екстракту з листя шовковиці чорної. Інформаційний лист / І.І. Медвідь, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький /Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». – 2011. – Вип. 28. – С. 163-165.

47.  Пат. 60250 U. Україна, МПК А 61 К 9/08, А 61 К 35/00. Спосіб отримання настойки шовковиці методом гідродинамічної кавітації / Пласконіс Ю. Ю., Соколова Л. В., Фіра Л. С., Медвідь І. І.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u201015238 ; заявл. 17.12.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.

48. Пат. 64704 U. Україна, МПК А 61 К 36/00. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Медвідь І. І., Фіра Л. С., Пласконіс Ю. Ю.,Соколова Л. В., Пида В. П. ; заявник і патентовласник Медвідь І. І., Фіра Л. С., Пласконіс Ю. Ю.,Соколова Л. В., Пида В. П.. – № u201106607 ; заявл. 26.05.11 ; опубл. 10.11.11, Бюл. № 21.

49.   Пат. 62471 U. Україна, МПК А 61 К 36/72, А 61 P1/16. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Пида В. П., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Вашкеба Е. М., Медвідь І. І.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u201102439 ; заявл. 01.03.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.

50. Медвідь І. І. Показники антиоксидантної системи щурів, уражених тетрахлорметаном, після застосування екстракту з листя шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, Н. І. Бурмас // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4(49). – С. 54-56.

51. Медвідь І. І. Застосування густого екстракту та настойки з листя шовковиці для корекції структурно-функціонального стану печінки щурів при її токсичному ураженні / І. І. Медвідь // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів лікарських препаратів : науково-практ. конф. з міжнародною участю, 29-30 вересня, 2011р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 213.

52.  Медвідь І. І. Цукрознижувальна дія спиртової настойки з листя шовковиці чорної / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Запорожский медицинский журнал. – Запоріжжя : ЗДМУ. –  2011. – Т.13, № 4. – С.116-118.

53.   Медвідь І. І. Вивчення гіпоглікемічної дії 40 % настойки з листя шовковиці в умовах алоксанового діабету у щурів  / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2(13). – С. 85-88.

54. Бурмас Н. І. Розвиток вільнорадикальних процесів в організмі тварин уражених сполуками шестивалентного хрому / Н. І. Бурмас, Л. С. Фіра, І.І. Медвідь // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. - Т.15 , № 1. – С. 27-29.

55. Бурмас Н. І. Порівняльна характеристика показників ендогенної інтоксикації у щурів різних вікових груп за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків / Н. І. Бурмас, Л. С. Фіра, І.І. Медвідь // Медична хімія. – 2011. - Т. 13, № 4(49). – С. 41-43.

56. Пласконіс Ю. Ю. Дослідження впливу технології обробки екстрагенту для отримання настойки шовковиці методом гідродинамічної кавітації / Ю. Ю. Пласконіс, Л. В. Соколова, І. І. Медвідь // Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : XXVIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 3 лютого 2011р. : матеріали конф. – Харків : Видавництво НФаУ, 2011. – С. 331-336.

57.  Медвідь І. І. Дослідження впливу густого екстракту з листя білої шовковиці на вільнорадикальні процеси в організмі щурів, уражених тетрахлорметаном / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, Ю. Ю. Пласконіс // Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : XXVIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 3 лютого 2011р. : матеріали конф. – Харків : Видавництво НФаУ, 2011. – С. 290-296.

58.Медвідь І. І. Дослідження впливу густого екстракту з листя шовковиці (Morus Alba, Morus Nigra) на метаболічні порушення у тварин з токсичним гепатитом / І. І. Медвідь // Актуальні питання теоретичної медицини : науково-практична конференція, 20-22 квітня 2011 р. : матеріали конф. – Суми : СДМУ, 2011. – С. 70.

59. Медвідь І. Дослідження гострої токсичності настойки з листя чорної шовковиці / І. Медвідь // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 351.

60. Медвідь І. І. Дослідження гострої токсичності настойки з листя чорної шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Український біофармацевтичний журнал. – Харків : Видавництво НФаУ. – 2011. – №3(14). – С. 24-27.

61.Медвідь І. І. Використання шовковиці як перспективного лікарського засобу / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4(16). – С. 87-89.

62. Бурмас Н.І. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у викладанні хімії англійською мовою для іноземних студентів ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / Н. І. Бурмас, С. С. Козачок, І. І. Медвідь // матеріали Всеукраїнської науково-медичної конференції “Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій” (Тернопіль, 23 вересня 2010 р.) – Тернопіль, 2010. – С. 54-55.

63.Медвідь І. І. Дослідження гепатопротекторних та антиоксидантних властивостей густого екстракту з листя чорної шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю з клінічної фармакології, присвячена 90-річчю професора О.О. Столярчука, 10-11 листопада 2010 р. : матеріали конф. –  Вінниця, 2010. – С. 289-291.

64. Медвідь І. І. Дослідження гепатопротекторних та антиоксидантних властивостей густого екстракту з листя чорної шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії : науково-практ. конф., 21-22 жовтня 2010 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2010. – С. 50-51.

65. Медвідь І. І. Вплив густого екстракту з листя чорної шовковиці на вільнорадикальні процеси в організмі щурів, уражених тетрахлорметаном / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 2(13). – С. 66-69.

66. Панчишин С., Медвідь І. Ефективність комплексного лікування бронхіальної астми та хронічного бронхіту / С. Панчишин, І. Медвідь // Х Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 11-13 травня 2006 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 30.

 

Comments