Наукові публікації доц. Вольської А.С.

1. Структурна реорганізація нейроцитів СА1 поля гіпокампа в динаміці після експериментальної термічної травми при застосуванні ліофілізованої ксеношкіри / С. О. Литвинюк, К. С. Волков, , З. М. Небесна, С. Б. Крамар // Запорожский медицинский журнал Том 19, № 2(101), март–апрель 2017 г, С. – 200-206.

 2.  Шевчук О. Гонадопротекторний ефект ентеральної сорбційної терапії при застосуванні мелфалану / Шевчук О., Дацко Т., Ястремська І, Вольська А., Курило Х. // ХХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (25–27 квітня 2016 року). – Тернопіль: ТДМУ. – 2016. – С. 350.

 3.    Стецюк І. Фармакологічне дослідження нових лікарських рослин при цукровому діабеті іі типу/ Стецюк І., Пастух А., Курило Х., Вольська А. С. // ХХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (25–27 квітня 2016 року). – Тернопіль: ТДМУ. – 2016. – С. 347.

 4.    Kurylo Kh.I. Goat’s rue (Galega officinalis L.) as a source of prospective hypoglycemic medication / Kh.I. Kurylo, I.M. Klishch, A.S. Volska, O.O. Shevchuk // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 15 червня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2016. – С. 97.

 5.     Курило Х.І. / Гіпоглікемічна активність сухого екстракту чорниці звичайної, отриманого сушінням при змінній температурі / Х. І. Курило, А. С. Вольська, О. О. Шевчук, І. М. Кліщ // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів Матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 10 – 11 листопада)  Тернопіль: ТДМУ. – 2016. – С. 335 – 336.

       6.    Використання мультимедійних інтерактивних технологій при вивченні фармакології / О.М. Олещук, К.А. Посохова, В.П.       Пида,   І.П. Мосейчук, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, А.С. Вольська, С.Л. Маланчук // Матеріали XIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Сучасні інновації в медичній освіті і науці та подальші шляхи реалізації Закону України «Про вищу освіту» у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах Міністерства охорони здоровя України» (тернопіль, 12-13 травня 2016 р.). – С. 150-152.

 7.     Volska A. S., Posokhova K.A., Shevcuk O.O., Kurylo Kh. I. Еxperimental ground for prevention of hepatotoxic action of paracetamol by thiotriazoline // Матеріали Підсумкова LIX науково-практична конференція  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (Тернопіль, 15 червня 2016 року). – С. 52.

 8.    Еnterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity / O.O. Shevchuk1,*, Ya.Ya. Bodnar1, K.I. Bardakhivska2, T.V. Datsko1, A.S. Volska1, K.A. Posokhova1,V.F. Chekhun2, V.G. Nikolaev2 // I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil 46001, Ukraine2R.Y. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, NAS of Ukrainе // Exp Oncol 2016 38, №3, С. 172–175.

 9.    Курило Х.І. Дослідження гіпоглікемічних властивостей сухого екстракту чорниці звичайної / Х.І. Курило, І.М. Кліщ, А.С. Вольська, О.З.Барчук // Медична та клінічна хімія. – 2016.- 18, №2. – С. 38 – 42.

 10.     Олещук О.М., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О., Пида В.П., Вольська А.С. Удосконалення форм самостійної роботи студентів при вивченні фармакології // Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзвязку): матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої памяті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22 трав. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 205-206.

 11.  Посохова К.А., Олещук О.М., Вольська А.С., Матюк Л.М. Побічні реакції НПЗЗ при їх застосуванні у Тернопільській області // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів  матеріали ХХХII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (21 травня 2015 року). – Х. : НФАУ, 2015. – С. 97. – (Серія «Наука»).

 12.  Олещук О.М., Іванків Я. І., Шевчук О. О., Вольська А.С., Пида В.П., Маланчук С. Л., Черняшова В. В., Герасимець І. І. Мелатонін при холестатичному ураженні печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (17 червня 2015 року, м. Тернопіль). – 2015. – С. 211

 13.  Посохова К.А., Олещук О.М., Вольська А.С., Матюк Л.М. Побічні реакції НПЗЗ при їх застосуванні у Тернопільській області // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів матеріали ХХХII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (21 травня 2015 року). – Х. : НФАУ, 2015. – С. 97. – (Серія «Наука»).

 14.  Організація виховної роботи на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією / О.М. Олещук, А.С. Вольська, О.О. Шевчук, М.І. Коваль // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 106-108 DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i4.5364

 15.   Основи лікарської рецептури : навч. посіб. / К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, В.П. Пида, І.І. Герасимець, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, А.С. Вольська. – за ред. К.А. Посохової, О.М. Олещук. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 92 с. ISBN 978-966-673-258-6. Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 16.06.2015 р.)

 16.  Олещук О.М., Іванків Я. І., Шевчук О. О., Вольська А.С., Пида В.П., Маланчук С. Л., Черняшова В. В., Герасимець І. І. Мелатонін при холестатичному ураженні печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (17 червня 2015 року, м. Тернопіль). – 2015. – С. 211

 17.  Кліщ І.М. Експериментальне визначення ефективної дози сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічних властивостей / І.М. Кліщ Х.І. Курило, А.С. Вольська // Вісник проблем біології і медицини. – 2015.- 4 С. 172- 175.

 18.  Формування основ світогляду майбутніх лікарів, спрямованих на захист  інтересів пацієнтів, у процесі вивчення фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, О. О. Шевчук, В. В. Черняшова, В. П. Пида, А. С. Вольська, І. І. Герасимець // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової  конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах україни”, Тернопіль, 15-16.05.2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 673-674.

 19.  Посохова К.А., Герасимець І.І., Олещук О.М., Шевчук О.О., Черняшова В.В., Мосейчук І.П., Вольська А.С., Пида В.П., Зозуляк Н.Б. Роль комунікативних навичок у підготовці іноземних студентів // Українська професійна мова: історія і сучасність (Матер. Регіональної науково-практичної конференції, 26-27 червня 2014 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 14.

 20. Ренопротективний ефект ентеросорбції на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук, К.А. Посохова, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька, В.Г. Ніколаєв // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (21 травня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 136.

 21.Викладання фармакології студентам-іноземцям / Олещук О.М., Посохова К.А., Шевчук О.О., Герасимець І. І., Вольська А.С., Черняшова В.В., Пида В.П., Грищук О.Л. // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 78-79.

 22.    Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну / Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 112.

 23. Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. Попередження гепатотоксичної дії анальгетиків за допомогою антиоксидантів // Інформаційний лист (про нововведення в системі охорони здоров’я). – Київ, 2014. – № 201 – 2014.

 24.  Ренопротективний ефект ентеросорбції на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук, К.А. Посохова, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька, В.Г. Ніколаєв // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (21 травня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 136

 25. Площук Христина. Вплив Тіоловмісних препаратів на стан печінки при парацетамол-індукованому гепатиті / Христина Площук, Аліна Вольська // Матеріали XVIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (28-30 квітня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – ст. 267.

 26.    Шевчук О.О., Вольська А.С., Чехун В.Ф., Ніколаєв В.Г. Порівняльна активність двох препаратів колонієстимулюючого фактора на моделі  цитостатичної мієлодепресії у щурів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» (9-10 жовтня 2014 року, м. Тернопіль) // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 3 (60). – С.140.

 27.  Ренопротективний ефект ентеросорбції на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук, К.А. Посохова, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька, В.Г. Ніколаєв // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (21 травня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 136

 28.    Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. Попередження гепатотоксичної дії анальгетиків за допомогою антиоксидантів // Інформаційний лист (про нововведення в системі охорони здоров’я). – Київ, 2014. – № 201 – 2014.

29.    Посохова К.А., Вольська А.С. Вплив ацетилцистеїну та тіотриазоліну на стан печінки при їх повторному введенні здоровим тваринам // Матер. науково-практ. конф. «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 25-26 квітня 2013 р.). – Тернопіль, ТДМУ: «Укрмедкнига», 2013. – С. 166.

30. Вольська А.С., Посохова К.А., Ніколаєва В.В. Вплив тіотріазоліну на стан систем прооксиданти/антиоксиданти та мітохондріального транспорту електронів // Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матер. науково-практ. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2013. – с. 17-18.

 31.  Вольська А.С., Посохова К.А., Чернухіна О.О. Вплив ацетилцистеїну на вміст інтерлейкінів при ураженні печінки парацетамолом // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 5 науково-практ. конф. з між нар. участю, 27-28 вересня 2013 р., Тернопіль: тези допов. – Тернопіль, 2013. – С. 344-346.

32.  Посохова Е.А., Вольская А.С. Влияние тиотриазолина и ацетилцистеина на состояние печени здоровых животных и их антиоксидантная активность in vitro // Медицинские новости (Белоруссия). – 2013. – № 6. – С. 85-87.

 33.    Посохова К.А., Вольська А.С., Чернухіна О.О. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Вісник морфології (Reports of morphology). – 2013. – Т. 19, № 2. – С. 302-306.

34. Посохова К.А., Вольська А.С. Гепатопротекторні властивості ацетилцистеїну при гострому ураженні печінки парацетамолом / Матеріали науково – практичної конференції “Довкілля і здоров’я” (Тернопіль, 27-28 квітня 2012 р.). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 165.

35.  Посохова К.А., Вольська А.С. Тіотриазолін попереджує ураження печінки парацетамолом / Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : матеріали ХХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ( Харків 15 березня 2012 року ). – Харків НФАУ, 2012. – С. 130.

 36.    Посохова К.А., Вольська А.С. Профілактика гепатотоксичної дії парацетамолу за допомогою тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5-6 (22-23). – С. 42-45.

 37.  Посохова К.А., Вольська А.С. Корекція парацетамолового ураження печінки тіотриазоліном та ацетилцистеїном / Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матер. 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 29-20 вересня 2011 р.). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С. 222.

 38.    Methodical instructions for students Pharmaceutical forms of drugs / K.A. Posokhova, O.M. Oleshchuk, O.O. Shevchuk, V.V. Chernyashova, A.S.Volska, O.Ya.Pinkevych – Ternopil, 2011– 50 p.

  39.    Посохова К.А., Олещук О.М., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О., Вольська А.С., Яремчук О.З., Цицюра Р.І., Пида В.П., Пінкевич О.Я. Результати впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології // Мат. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю "Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи" (20-21 травня 2010 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига", 2010. – С. 285.

 40.    Посохова К.А., Вольська А.С., Олещук О.М., Демчук І.А. Спосіб попередження гепатотоксичної дії парацетамолу / Патент на корисну модель № 53804. Україна. UA 53804 U. МПК (2009). А61К 31/195 (2006.01). А61К 31/41. А61К 31/67. G09B 23/28 (2006.01). Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2010 р.

 41. Посохова К.А., Вольська А.С., Демчук І.А. Вплив тіотріазоліну й ацетилцистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12, № 5. – С. 195-197.

 42. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Климнюк С.І., Малярчук Г.Р., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту карболайну при їх повторному застосуванні на мікробіоценоз кишечника експериментальних тварин // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. IV, № 3 (33). – С. 83-86.

 43.  Посохова К.А., Вольська А.С. Корекція парацетамолового ураження печінки тіотриазоліном // Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина : матер. VI  Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, прсвяченої 90-річчю професора О.О. Столярчука, 10-11 листопада 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 336-337.

 44. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Олещук О.М., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 36-40.

 45.  Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К. А. Посохова, М. М. Корда, М. Р. Хара, А. А. Гудима, М. І. Марущак, А. М. Пришляк, Д. Б. Коробко, О. М. Олещук, С. І. Яворська, І. Я. Криницька, Г. С. Сатурська, А. С. Вольська, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, О. В. Бакалець, Л. М. Палиця, В. А. Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 123–126.

 46.  Посохова К.А., Черняшова В.В., Вольська А.С. Особливості впливу глутаргіну та аміногуанідину на метаболічні процеси у печінці при гострому експериментальному перитоніті // конференція "Довкілля і здоров’я" (24-25 квітня 2009 р.). – С. 90-91.

 47.  Посохова К.А., О.З. Яремчук, І.П. Кузьмак, Вольська А.С. Роль системи L-аргінін-оксид азоту в ураженні печінки при гострому панкреатиті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (матер. конф. Тернопіль, 4.06.2009 р.). – Тернопіль, 2009. – С. 138.

 48. Посохова К.А., О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, Р.І. Цицюра, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, Вольська А.С. Досвід запровадження контролю знань студентів за програмою moodle при викладанні фармакології // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: матер. Всеукраїнської навчально-наукової конф., 21-22 травня 2009 р., М. Тернопіль. – Тернопіль ТДМУ: "Укрмедкнига", 2009. – С. 117.

 49.    Посохова К.А., Вольська А.С. Особливості патогенезу гепатотоксичного впливу парацетамолу // Матер. III науково-практ. конф. "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" (1-2 жовтня 2009 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2009. – С. 128-129.

 50.    К.А. Посохова, А.С.Вольська Вплив тіотриазоліну на стан печінки при її ураженні парацетамолом / (Конф. біохімія 8-9 жовтня 2009 р.) // Журнал "Медична хімія". – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 160.

Comments