Наукові публікації ас. Лєбєдєвої Т.А.

1. Посохова К.А., Лєбєдєва Т.А., Олещук О.М. Ефективність L-аргініну при адреналіновому пошкодженні міокарда в експерименті // Вісник фармації. – 2004. – № 2 (38). – С. 65-67.

2. Лєбєдєва Т.А. Вплив кислоти глутамінової на метаболічні процеси у серці при експериментальній адреналіновій міокардіодистрофії // Мед. хімія. – 2005. – Т. 7, № 1. – С. 59-62. 

3.  Лєбєдєва Т.А. Вплив глутаргіну та триметазидину на прояви гострого гіпоксичного ушкодження міокарда, спричиненого адреналіном // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 4. – С. 74-77.

4.     Посохова К.А., Лєбєдєва Т.А.  Блокатори NО-синтази зменшують позитивний вплив глутаргіну при гострому адреналіновому пошкодженні міокарда // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 3. – С. 131-133.

5. Посохова К.А., Лєбєдєва Т.А. Вплив L-аргініну, N-нітро-L-аргініну та аміногуанідину на метаболічні процеси в ушкодженому адреналіном міокарді // Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т. 8, № 1. – С. 141-145.

6. Посохова К.А., Лєбєдєва Т.А. Ефективність L-аргініну та глутаргіну при адреналіновому пошкодженні міокарда в експерименті // Ліки. – 2004. – № 1-2. – С. 44-48.

7. Експериментальне дослідження гепатопротекторних властивостей глутаргіну при патологічних станах різного ґенезу / 

К.А Посохова,     О.М. Олещук, В.В. Ніколаєва, О.В. Гриців, І.М. Кліщ, Т.А. Лєбєдєва, О.О. Казанська, Л.Й. Плосканич // Медицина сегодня и завтра. – 2005. – № 1. – С. 15-20.

8. Лєбєдєва Т.А. Вплив L-аргініну та N-нітро-L-аргініну на показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в міокарді // Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського). – Тернопіль. – 2005. – С. 134.

9. Лєбєдєва Т.А. Порівняльна оцінка можливостей корекції гострого гіпоксичного ушкодження міокарда в експерименті // Матеріали ІУ Укр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фармакології». – Частина ІІ. – Вінниця. – 2004. – С. 83-84.

10. Лєбєдєва Т.А. Вплив глутаргіну на метаболічні процеси у міокарді // Тези доповідей VІІІ з’їзду Всеукр. Лікарського Товариства. – Київ. – 2005. –    С. 75.

11. Посохова К. А., Лєбєдєва Т.А.  Деякі показники перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи при адреналіновій міокардіодистрофії та корекції глутаргіном // Матеріали ХLVII підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (ТДМА ім. І.Я. Горбачевського). – Тернопіль. – 2004. – С. 135-136.

 12. Посохова К.А., Лєбєдєва Т.А.  Вплив попередника синтезу оксиду азоту L-аргініну на метаболічні процеси в ушкодженому адреналіном міокарді // Здобутки клін. та експеримент. медицини. – 2003. – № 1. – С. 148.

13. Лєбєдєва Т.А. Експериментальне дослідження ефективності кислоти глутамінової при гострому адреналіновому ушкодженні міокарда (Тези 78-ої підсумкової наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю) // Хист. – 2004. –  № 5. – С. 84-85.

12. Лєбєдєва Т.А. Експериментальне дослідження ефективності глутаргіну при адреналіновому ушкодженні міокарда // Матеріали до наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю / Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 321.

13. Лєбєдєва Т.А.  Вплив глутаргіну та триметазидину на толерантність до фізичного навантаження у тварин з гострим гіпоксичним пошкодженням міокарда // Тези ІІ науково-практичної конференції молодих вчених та спеціалістів "Актуальні проблеми фармакології та токсикології". – Київ, 2005. – С. 156.

14. Лєбєдєва Тетяна, Чернишова Валентина, Дуць Олена. Експериментальне дослідження детоксикаційних  властивостей L-аргініну та глутаргіну при гострій адреналіновій міокардіодистрофії // Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2005.  – С. 188.

15. Лєбєдєва Тетяна, Кушнір Марта. Вплив L-аргініну та N-нітро-L-аргініну на показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в міокарді  // Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського). – Тернопіль. – 2005.  – С. 187.

16. Лєбєдєва Т.А., Казанська О.О. Вплив L-аргініну та N-нітро-L-аргініну на показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в тварин з гострим адреналіновим ушкодженням міокарда // Збірник тез 58 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених НМУ ім. О.О. Богомольця “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – Київ. – 2003. – С. 32.

17. Лєбєдєва Тетяна, Олещук Олександра. Вплив попередника синтезу оксиду азоту L-аргініну на метаболічні процеси в ушкодженому адреналіном міокарді // Матеріали 7-го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського). – Тернопіль. – 2003.  – С. 254.

18.   Ефективність глутаргіну при патологічних станах різного ґенезу / К.А Посохова, О.М. Олещук, В.В. Буковська, О.В. Гриців, Т.А. Лєбєдєва,  О.О. Казанська, Л.Й. Плосканич // Тези доповідей Х конгресу Світової федерації  Укр. Лікарськ. Товариств. – Чернівці-Київ-Чикаго. – 2004. – С. 516.

19.    Лєбєдєва Т.А., Казанська О.О. Вплив L-аргініну та глутаргіну на показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в тварин з гострим адреналіновим ушкодженням міокарда  // Матеріали всеукр. наук.-практ. конференції студентів та молодих вчених “Актуальные вопросы клинической, экспериментальной, профилактической медицины и стоматологии“. – Донецьк. – 2004. – С. 189-190.

20.    Лєбєдєва Тетяна.  Вплив попередника та блокатора синтезу оксиду азоту на показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в тварин з адреналіновою міокардіодистрофією // Тези доповідей VIIІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль. – 2004.  – С. 142.

21. Лєбєдєва Тетяна, Марців Олександр.  Експериментальне дослідження впливу блокатора індуцибельної NО-синтази аміногуанідину на метаболічні процеси в серці при його гострому гіпоксичному пошкодженні // Тези доповідей VIIІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль. – 2004.  – С. 143.

22. Лєбєдєва Тетяна, Герасимець Анатолій, Рахма Валід Ахмед. Метаболічна корекція проявів оксидативного стресу при гострому адреналіновому пошкодженні міокарда в експерименті // Тези доповідей VIIІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль. – 2004.  – С. 142.

23.      Буковська В.В., Заєць Т.А. Вплив L-аргініну та N-нітро-L-аргініну на функціональний стан внутрішніх органів щурів при циркуляторно-гемічній гіпоксії // Вісник Вінницького державного медичного університету   ім. М.І.Пирогова. – Вінниця, 2002. - Т.6, №1. - С.134.


24.  Бакалюк Тетяна, Заєць Тетяна. Ефективність застосування лікувальних комплексів з включенням методів пунктурної фізіотерапії у хворих з первинним остеоартрозом на санаторно-курортному етапі // Матеріали         VІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- С. 8.


25.      Lepyavko Andriy, Sardar Ahmad Sharif, Kasanska Olena, Zayets Tetyana.        The influence of lapаratomy on the indicators the liver functional status. (Вплив лапаротомії на функціональний стан печінки тварин) // Матеріали    VІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 296.


26.      Блащак Петро, Гнатюк Роксолана, Федорчук Володимир, Заєць Тетяна. Інформаційний аналіз в оцінці локальних імунних реакцій при токсичному коліті // Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих  вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 152.

 

 

 

Comments