Наукові публікації проф. Олещук О.М.

 1. Investigation of phenolic compounds content in Chamerion angustifolium L. herb freeze-dried extract. Feshchenko H., Oleshchuk O., Lukanyuk M., Feshchenko BM / The Pharma Innovation Journal 2017; 6(3): 40-43

2. Soroka Y, Lisnychuk N, Demkiv I, Oleshchuk O. Sorption correction of nephron sub-microscopic changes caused by neoplastic chronic intoxication with the application of cytostatic therapy. Georgian medical news. 2017 Jan; (262): 20-24

3.Олещук О. М., Лой Г. Я. Значення поліморфізму гена SLC22A1 у впливі метформіну на рівень лептину. Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини»; 2017 квіт 13-14; Тернопіль. Тернопіль: «Укрмедкнига»; 2017.

4. Олещук О.М., Матвєєва О.В., Лебега О.С. Національний перелік як складова державної політики забезпечення населення України лікарськими засобами. Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини»; 2017 квіт 13-14; Тернопіль: «Укрмедкнига»;  С. 52-53.

5. Олещук О.М., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О., Пида В.П. та ін. Особливості організації навчального процесу на кафедрі фармакології. Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні»;  2017 трав 18-19; Тернопіль. Тернопіль: «Укрмедкнига»; 2017.

6. Ostrovska H., Oleshchuk O., Vannini S., Cataldi S., Albi E., Codini M. et al. Epilobium angustifolium L.: A medicinal plant with therapeutic properties. The EuroBiotech Journal. 2017 May; 1(1): 126-131.

7. Oleshchuk O.M. Leptin resistance and type 2 diabetes / ОМ. Oleshchuk, H. Ya. Loi // International jornal of medicine and medical research. – 2017, volume3, issue 1. –  С. 15-21.

8. Шанайда M.I. Вивчення гострої токсичності рідкого екстракту трави чаберу садового / M. I. Шанайда, O.M. Олещук /  Український  біофармацевтичний журнал. –  2017; 4(51) : 22-26.

9.  Дослідження гепатопротекторної активності рідкого екстракту трави чаберу садового при тетрахлорметановому гепатиті / М. І. Шанайда, О. М. Олещук, П. Г. Лихацький, І. З. Кернична / Фармацевтичний часопис. – 2017; №2 , С. 91-97.

10. Иванкив Я. И. Изучение влияния мелатонина на желчевыделительную функцию печени при экспериментальном дексаметазоновом диабете / Я. И. Иванкив, А. М. Олещук, А. С. Вольская // Проблемы биологии и медицины. – Cамарканд. –2016. – №1 (86). – С. 103–106.

11. Ivankiv YaIMelatonin and experimental type 1 diabetes / YaIIvankivOMOleshchuk // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 15 червня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2016. – С. 93–94.

12. Іванків Я. І. Динаміка змін біохімічних параметрів крові, показників імунологічної реактивності та стану прооксидантно-антиоксидантної системи при стрептозотоциновому діабеті під впливом мелатоніну / Я. І. Іванків, О. М. Олещук // «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» : матеріали IX Науково-практичної конференції (29 – 30 вересня 2016 року) – Тернопіль: “Вектор”. – 2016. – С. 29-30.

13. Алергічні реакції при застосуванні сульфаніламідів / К.А. Посохова, О.М. Олещук, Л.М. Матюк, О.О. Шевчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, Тернопіль,  15.06.2016 р.). – 2016. – С. 166.

14. Використання мультимедійних інтерактивних технологій  при вивченні фармакології / О.М. Олещук, К.А. Посохова, В.П. Пида, І.П. Мосейчук, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, А.С. Вольська, С.Л. Маланчук // Матеріали XIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Сучасні інновації в медичній освіті і науці та подальші шляхи реалізації Закону України «Про вищу освіту» у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах Міністерства охорони здоров’я України» (тернопіль, 12-13 травня 2016 р.). – С. 150-152.

15. Іванків Я. І. Застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті I типу / Я. І. Іванків, О. М. Олещук // Фармакологія та лікарська токсикологія. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена». – №3 (49). – 2016. – С. 41-47.

16.    Матвєєва О. В. Фармаконагляд як інструмент безпечного застосвання лікарських засобів в україні та тернопільській області/ О. В. Матвєєва, О. М. Олещук, К. А. Посохова, Л. М. Матюк // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали  VI науково-практичної конференції з міжнародною участю; 10 - 11 листопада 2016р., Тернопіль. -  Тернопіль: "Укрмедкнига"; 2016. -  С. 316-317.

17. Олещук О. М. Значення системи оксиду азоту у функціонуванні шлунка в нормі та при патології / О.М. Олещук, А.В. Чорномидз // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18., № 2. – С. 84-95

18.   Олещук О. М., Структурні зміни печінки при експериментальному першому та другому типах цукрового діабету / О. М. Олещук, І. Я. Іванків, Л. Я. Федонюк, А. З. Миколенко, Т. В. Дацко // Прикладні аспекти морфології : матеріали науково-практичної конференції; 20-21 жовтня 2016; Тернопіль. -  Тернопіль «Укрмедкнига»; 2016. - С.121-122.

19. Олещук О.М. Фармакологічна корекція системи оксиду азоту при ураженні печінки. Матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи»;  2016 вер 13-16; Харків. Харків: «Золоті сторінки»; 2016, С.90. 

20. Олещук О.М., Дослідження кількісного вмісту дубильних речовин у ліофілізованому екстракті трави хамерію вузьколистого / О. М. Олещук, Г. І. Фещенко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали  VI науково-практичної конференції з міжнародною участю; 10 11 листопада 2016р., Тернопіль. -  Тернопіль: "Укрмедкнига"; 2016. -  С. 318-319.

21.Олещук О.М. Фармакологічна корекція системи оксиду азоту при ураженні печінки. Матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи»;  2016 вер 13-16; Харків. Харків: «Золоті сторінки»; 2016, С.90. 

22. Островська Г. І. Дослідження цитотоксичності  ліофілізованого екстракту хамерію вузьколистого трави (Chamerion angustifolium L.) / Г. І. Островська, О. М. Олещук // Матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи».,  13-16 вересня 2016; Харків. –  Харків : «Золоті сторінки», 2016. – С. 90. 

23.  Структурні зміни печінки при експериментальному першому та другому типах цукрового діабету / Я. І. Іванків, О. М. Олещук, Л. Я. Федонюк та ін. // «Прикладні аспекти морфології» : матеріали Науково-практичної конференції (20 – 21 жовтня 2016 року) – Тернопіль: ТДМУ. – 2016. – С. 121-122.

24.  Вплив мелатоніну на цитокіновий профіль при експериментальному цукровому діабеті / Я. І. Іванків, О. М. Олещук, В. П. Пида, А. Є. Мудра // «Фундаментальні та клінічні аспекти фармакології » :  матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю памяті професора В. В. Дунаєва (24-25 листопада 2016 року) – Запоріжжя:ЗДМУ. – 2016. – С.45-46

25. Олещук О.М. Мелатонін як гепатопротектор при цукровому діабеті О.М. Олещук, Я. І. Іванків / Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1 (78). – С. 10–15.

26.  Удосконалення форм самостійної роботи студентів при вивченні фармакології / Олещук О. М., Посохова К.А., Мосейчук І. П., Черняшова В. В., Шевчук О.О.,. Пида В.П, Вольська А.С. // Мат. конф. «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» – Тернопіль, 2015. – С. 205–206.

27. Побічні реакції НПЗЗ при їх медичному застосуванні у тернопільській області / Посохова К. А., Олещук О. М., Вольська А.С., Матюк Л.М. // Матеріали XXXII конференції «Ліки – людині», 21 травня 2015 року – Харків, 2015. – С. 97.

28. Стан показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу на фоні введення мелатоніну здоровим тваринам / Я. І. Іванків, О.М. Олещук //Матеріали конференції «Ліки – людині», 21 травня,2015 – Харків,2015. – С. 51.

29. O. M. Oleshchuk, K. A. Posokhova, A. Ye. Mudra. L-Arginine, but not L-NAME protects against liver injury induced by experimental ischemia reperfusion. Int. J. Med. Med. Res. 2015; 1(1): 58-62.

30.  O. O. Shevchuk, K. A. Posokhova, O. M. Oleshchuk, T. V. Datsko The influence of antiretroviral and antituberculosis agents on the biochemical and histopathological indices of liver function in rats  Int. J. Med. Med. Res. 2015; 1(1): 68-74.

31. «Фармакологія – наочно» (Фармакологія в таблицях, схемах і малюнках) /  Під редакцією С.М. Дрововоз (Дрововоз  С.М., Бєлік Г.В., … Олещук О.М.) – Харків,2015 – 204 с.

32.   Пятницький  Ю. С. Експериментальне вивчення антигенних властивостей крірксенодерми / Ю. С. Пятницький, О. М. Олещук, Ю. І. Бондаренко // Мед. хімія. – 2015. – № 2 (16). – С. 38–40. 

33. Олещук О.М. Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю «Медико-профілактична справа» / О.М. Олещук, В.В. Черняшова, І.І. Герасимець // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 63–67.

34. Олещук О. М. Фармакологічна корекція системи оксиду азоту при ураженні печінки різного генезу / О. М. Олещук // Матеріали VIII Всеукр. наук.-прак. конференції з міжнародною участю «Досягнення клін. фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової медицини», м. Вінниця, 9-10 листопада 2015 р. – С. 195–196.

35. Олещук О. М. Експериментальне дослідження впливу мелатоніну на жовчовидільну функцію печінки здорових тварин / О. М. Олещук, Іванків Я. І. // Матеріали VIII Всеукр. наук.-прак. конференції з міжнародною участю «Досягнення клін. фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової медицини», м. Вінниця, 9-10 листопада 2015 р. – С. 197–198.

36. Олещук О. М. Побічні реакції НПЗЗ при їх медичному застосуванні / О. М. Олещук,  К. А. Посохова, Л. М. Матюк // Матеріали VIII наук.-прак. конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм»,1-2 жовтня,2015 року. –  Тернопіль, 2015 – С. 68.206.

37. Основи лікарської рецептури : навч. посіб. / К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, В.П. Пида, І.І. Герасимець, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, А.С. Вольська. – за ред. К.А. Посохової, О.М. Олещук. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 92 с. ISBN 978-966-673-258-6. Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 16.06.2015 р.)

38. Марчишин С.М. Визначення фармакологічної активності нового рослинного збору з антидіабетичною активністю / С.М. Марчишин, О.М. Олещук, А.О. Савич – Фітотерапія часопис. – 2015. – № 2. – С. 35–40.

39.         Іванків Я. І. Показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну / Я. І. Іванків, О. М.  Олещук // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17. № 2.– С. 39–42.

40. Олещук О. М. Оцінка показників прооксидантно-антиоксидантного стану здорових тварин при введенні мелатоніну / О. М. Олещук, Я. І. Іванків // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. – С. 210–211.

41.        Олещук О. М. Гепатопротекторна дія мелатоніну при цукровому діабеті та поліморфізм мелатонінових рецепторів / О. М. Олещук, Я. І. Іванків, Б. О. Перевізник // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. – С. 260–261.

42.         Мелатонін при холестатичному ураженні печінки / О. М. Олещук, Я. І. Іванків, О. О. Шевчук та ін. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. – С. 211.

43.         Організація виховної роботи на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією / О.М. Олещук, А.С. Вольська, О.О. Шевчук, М.І. Коваль // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 106-108 DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i4.5364

44. Посохова К. А. Контроль за безпечним застосуванням лікакрських засобів у Тернопільській області  / К. А. Посохова, О. М. Олещук, Л. М. Матюк // Раціональна фармакотерапія. – 2015. – С. 24–27.

45. Олещук О.М. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на біохімічні показники функціонального стану печінки здорових щурів / О.М. Олещук / Фізіологічний. ж–л – 2014. – № 2 (160). – С. 58–62.

46. Качанов О. Є. Застосування лікувального масажу з ефірними оліями у пацієнтів з аллопецією / Качанов О.Є. , Олещук О.М. / Медсестринство. – 2014. – № 1. – С. 22–24.

47.  Формування основ світогляду майбутніх лікарів, спрямованих на захист інтересів пацієнтів, у процесі вивчення фармакології / К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук та ін. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачовського “ Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації” – Медична освіта. – 2014. – Ч. 2 – С. 673.

48.  Встановлення причинно-наслідкового зв’язку при появі побічних реакцій лікарських засобів при їх медичному застосуванні / К.А. Посохова, О.М. Олещук, Л.М. Матюк // Матеріали наук.–прак. конф. «Довкілля і здоров’я» 25 квітня 2014 р., Тернопіль. – С. 50–53.

49.  Качанов О. Є. Дослідження впливу лікувального масажу волосяної частини голови з ефірними оліями на ріст волосся / Качанов О. Є., Олещук О. М. / Медсестринство. – 2014. – № 2. – С. 9–14.

50.         П’ятницький Ю. С. Експериментальне вивчення антигенних властивостей кріоксенодерми / Ю. С. П'ятницький, О.М. Олещук, Ю.І. Бондаренко // Медична хімія. – 2014. – № 2 (59). – С. 38–41.

51. Роль комунікаційних навичок у підготовці іноземних студентів / К.А. Посохова, О.М. Олещук, …. О.О. Шевчук // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (26-27 червня 2014 року, м. Тернопіль). – С. 16.

52.   Олещук О. М. Стан системи оксиду азоту при експериментальному цирозі печінки / О. М. Олещук // Вісник проблем біології та медицини . – 2014. – Т. 2 (111), В. 3 . – С. 198–202.

53.  Олещук О. М. Вплив аміногуанідину на показники системи оксиду азоту при експериментальному цирозі печінки / О. М. Олещук // Світ медицини та біології. – 2014. – № 3 (45). – С. 133–140.

54.Олещук О.М. Молекулярно-генетичні дослідження – майбутнє діагностики та безпечної фармакотерапії / газета «Медична академія» , № 18 (371) від 27 вересня 2014 року. С. 9, продовження на стор. 12.

55. Олещук О.М. ПЛР-діагностика: принципи, досягнення та перспективи / Олещук О.М., Мудра А.Є. ,Зозуляк Н.Б. // Медична хімія. – 2014. – № 3. – С. 97–103

56. Олещук О.М. Рівень прозапальних цитокінів та no-синтази при гострому токсичному гепатиті та за введення модуляторів синтезу оксиду азоту / Олещук О.М. // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 3. – С. 93–96.

57. Деякі ризики при застосуванні антигіпертензивних препаратів першої лінії / Олещук О.М., Посохова К.А., Матюк Л.М. // Матеріали конф. Актуальні питання клінічної та експериментальної біохімії та фармакології» – Медична хімія. – 2014. – № 4. – С. 93.

58. Негативні наслідки неналежного використання анаболічних стероїдів Посохова К.А., Олещук О.М., Черняшова В.В. // Матеріали конф. Актуальні питання клінічної та експериментальної біохімії та фармакології» – Медична хімія. – 2014. – № 4. – С. 109.

59. Мудра А .Є. Особливості викладання біохімії студентам-іноземцям / А. Є. Мудра, О. М.Олещук //  Медична освіта – 2014. – С. 108–110.

60. Викладання фармакології студентам-іноземцям / О.М. Олещук, К.А. Посохова, О.О.Шевчук та ін. //   Матеріали наук.-метод. Конф. «Освіта та медицина в добу глобалізації : вітчизняний та зарубіжний досвід» – 6-7 листопада 2014 р. – С.78–79.

61. Посохова К.А. Організація роботи з виконання завдань фармаконагляду / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук // Матеріали наук.-метод. Конф. «Освіта та медицина в добу глобалізації : вітчизняний та зарубіжний досвід» – 6-7 листопада 2014р. – С. 85–86.

62. O. Oleshchuk Protective effects of L-arginine on hepatic ischemia reperfusion injury: an experimental study / Oleshchuk O. / Problems of biology and medicine – 2014 (81). – P. 150–155.

63. Олещук О.М. Протективний вплив ішемічного прекондиціонування на стан печінки при її ішемічно–реперфузійному пошкодженні / О.М. Олещук / Клінічна хірургія. – 2013. – № 4. – C. 42–47.

64. Олещук О. М. Рівень прозапальних цитокінів та NO–синтази при гострому токсичному гепатиті та за введення модуляторів синтезу оксиду азоту / О. М. Олещук // 2013. – №1. – С. 91–96.

65. Олещук О. М. Вплив блокатора синтезу оксиду азоту на стан печінки при внутрішньопечінковому холестазі / О. М. Олещук // Медична хімія. – 2013. – №1 (54). – С. 10–15.

66.  Олещук А.М. Изучение показателей морфофункционального состояния печени, липопероксидации и системы оксида азота при экспериментальном циррозе / А. М. Олещук, А.З. Миколенко, С. В. Трач Росоловская  // Медицина и образование в Сибири (электронный журнал). – 2013. – № 2. (февраль) режим доступу: http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=974

67. Викладання фармакології–деякі підсумки і перспективи / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук / Медична освіта. – 2013. – №1. – С. 147–150.

68. Олещук О.М. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на біохімічні показники функціонального стану печінки здорових щурів / О.М. Олещук / Фізіологічний. ж–л – 2014. – № 2 (160). – С. 58–62.

69. Сорока Ю. В. Фактори розвитку оксидативного стресу за умов індукованого канцерогенезу та їх сорбційна корекція / Ю.В. Сорока, Ю.О. Ковальчук, О.М. Олещук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – №2 (19). – С. 176–180.

70.  Качанов О. Є. Застосування лікувального масажу з ефірними оліями у пацієнтів з аллопецією / Качанов О.Є. , Олещук О.М. / Медсестринство. – 2014. – № 1. – С. 22–24.

71.  Матвєєва О.В., Посохова К.А., Олещук О.М. Побічні реакції при застосуванні антибіотиків в Україні у 2012 році // Ваше здоров’я. – 2013. – № 37-38, № 39-40, № 41-42, № 43-44.

72. Олещук О.М., Посохова К.А. Роль протоколів провізора у безпечному застосуванні ОТС-препаратів // Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матер. науково-практ. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2013. – С. 8–10.

73. Олещук О.М., Посохова К.А., Мудра А.Є. Ефективність мелатоніну при внутрішньопечінковому холестазі // Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матер. науково-практ. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2013. – С. 51–52.

74. Результати  впровадження нових технологій навчання при викладанні фармакології /  К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук [ та ін.] // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, “Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації” – Медична освіта. – 2012. – № 3(додаток) – С. 247.

75. Модуляція системи оксиду азоту при ішемії–реперфузії печінки / Я.Я. Боднар, О.М Олещук, Т.В. Дацко та ін. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – №1. – С. 15–19.

76.  Олещук О.М. Модуляція системи оксиду азоту при експериментальному цирозі / О.М. Олещук, К.А. Посохова, Н.Є. Лісничук, А.Є. Мудра // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип.1 (91). – С.152–155.

77. Олещук О.М. Прооксидантно–антиоксидантний баланс у печiнцi щурiв при її iшемiї–реперфузії за присутностi модуляторів синтезу оксиду азоту / О.М. Олещук // Мед. хімія – 2012. – № 2, Т. 6. – С. 49–53.

78. Олещук О.М. Оксид азоту та жовчовиділення / О.М. Олещук // Вісник наук. досліджень.  – 2012. – № 2(67) – С. 85–88.

79.   Олещук О.М. Рівень прозапальних цитокінів на фоні модуляції синтезу оксиду азоту при гепатиті та холестазі / О.М. Олещук // Мат. конф. «Ліки людині Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів» Всеук. наук.–прак. конф, 15 березня 2012 р. Харків. –  С .11

80.  Олещук О.М. NO–синтаза при ішемії–реперфузії печінки / О.М. Олещук, К.А. Посохова, О.О. Шевчук // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 17 квітня 2012 року. – Тернопіль, 2012. – С. 197.

81.   Патент на корисну модель № 69009 Спосіб превентивної профілактики ішемічного ураження печінки / Олещук О.М., Посохова К.А., Дацко Т.В., Лісничук Н.Є., Шевчук О.О. Дата видачі. 25.04.2012 Бюл. № 8.

82.  Олещук О.М. Ефективність мелатоніну при внутрішньопечінковому холестазі / О.М. Олещук // Матеріали наук.–прак. конф. «Довкілля і здоровя» 27–28 квітня 2012 р., Тернопіль. – С. 149.

83.  Олещук О.М. Експериментальне обґрунтування застосування попередників синтезу оксиду азоту при цирозі печінки / О.М. Олещук // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Т.7, № 2– С. 99 –106.

84. Олещук О.М Вплив мелатоніну на функціональний стан печінки при цирозі / О.М.Олещук, К.А. Посохова, О.О. Шевчук //Матеріали VI конгресу патофізіологів України. – 3–5 жовтня, 2012 . – Місхор, Крим. – С. 364–365.

85. Олещук О.М. Аміногунідин при внутрішньо печінковому холестазі / О.М. Олещук // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т. 7. – №3. – С. 36–41.

86.  Олещук О.М. Експериментальне обґрунтування застосування попередників синтезу оксиду азоту при ішемії–реперфузії печінки / О.М. Олещук // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 4. – 42–47.

87.  Олещук О.М Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на процеси детоксикації у печінці / О.М. Олещук // Вісник наук. досліджень – 2012. – № 3(68) – C. 94–97.

88. Олещук О.М. Вплив мелатоніну на морфофункціональний стан печінки при її ішемії–реперфузії / О.М. Олещук, К.А. Посохова, А.Є. Мудра // Матеріали наук.–прак. конф. «Морфологія на сучасному етапі» 5–6 жовтня 2012 р., Тернопіль. – С. 146.

89. Раціональне застосування ліків – важлива умова збереження існуючого рівня здоров’я / К.А. Посохова, О.М. Олещук, Л.М. Матюк, О.О. Чернухіна // Матеріали наук.–прак. конф. «Довкілля і здоров’я» 27–28 квітня 2012 р., Тернопіль. – С. 164.

90.   Безпечність застосування інфузійних розчинів у Тернопільській області / К.А. Посохова, О.М. Олещук, Л.М. Матюк // Укр. ж–л гематології та трансфузіології – 2012.– №4д(15). – С. 479.

91. Олещук О.М. Зміни біохімічних показників стану печінки при експериментальному цирозі та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту / О.М. Олещук / Мед. хімія – 2012. – Т.14,№ 4(53). – С. 19–27.

92.  Олещук О.М. NO–синтаза при ішемії–реперфузії печінки / О.М. Олещук, К.А. Посохова, О.О. Шевчук // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 17 квітня 2012 року. – Тернопіль, 2012. – С. 197. 

93. Нові напрямки організації кредитно–модульної системи навчання на кафедрі фармакології/ К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук та ін.. // Мат.наукю навч.–метод. конф. « Ноів напрямки впровадження кредитно–модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ–ІУ рівнів акредитації» 12–13 травня 2011р. – Тернопіль, 2011. – С. 129.

94.  The comprehensive Test Control as the method of the maximally impartial evaluation of students’ knowledge  / L. Kovalchuk, I. Sakharova, N. Lisnychuk, O.Oleshchuk // Mat. of 15 Grazer conference “ Teaching and learning expanding resourses” 28–30 April, 2011. – P. 49.

95.   Аналіз безпеки медичного застосування лікарських засобів // Матвєєва О.В., Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. / Мат. конференції «Науково–технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів» 29–30 вересня 2011 р. –Тернопіль, 2011. – С. 212.

96. Олещук О.М. Ефективність застосування l–аргініну l – глутамату при експериментальниму цирозі / О.М. Олещук, А.Є. Мудра // Мат. конференції «Науково–технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів» 29–30 вересня 2011 р. –Тернопіль, 2011. – С. 217.

97.  Олещук О.М. Модуляція системи оксиду азоту при ураженнях печінки / О.М. Олещук // Мат. IV нац. з’їзду фармакологів України.  – Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011– № 5 (24). – С. 229.

98. Посохова К.А. Особливості взаємодії ліків та продуктів харчування // К.А. Посохова, О.М. Олещук // Мат. IV нац. з’їзду фармакологів України.  – Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011– № 5 (24). – С. 261–262.

99.  Посохова К.А. Ефективність ентеросорбції за умов медикаментозного ураження печінки / К.А. Посохова, О.О.Шевчук, О.М. Олещук // Мат. конф. «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції» 3–4 листопада, 2011 р. – Медична хімія. – 2011. – Т.13, №4(49). – С. 195.

100.  Олещук О.М. Блокада синтезу оксиду азоту при експериментальному цирозі / О.М. Олещук, К.А. Посохова, А.Є. Мудра  // Мат. конф. «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції» 3–4 листопада, 2011 р. – Медична хімія. – 2011. – Т.13, №4(49). – С. 197.

101.Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту ентеросгель  / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О .Шевчук, О.М. Олещук //  Мистецтво лікування. –  2011. – № 3. – С. 81–83.

102. Олещук О.М. Вплив глутаргіну на перекисне окислення, антиоксидантну та мікросомальну системи печінки при отруєнні чотирихлоритстим вуглецем / О.М. Олещук / Мат. XXVIII всеукр. наук.–практ. конферції з міжнар. участю (3 лютого 2011). – 2011. – С.309–314.

103. Изучение эффективности препарата энтеросгель при экспериментальной почечной недостаточности / Фира Л.С., Николаев В.Г., Клищ И.Н., Олещук О.М., Лихацкий П.Г. // Медицина неотложных состояний 1-2(32-33) 2011 режим доступу: http://urgent.mif-ua.com/archive/issue-16239/

104.Изучение эффективности использования энтеросорбента энтеросгель в лекарственной форме паста для перорального применения на модели экспериментального стрептозотоцинового диабета / Черняшова В.В., Гнатюк М.С., Олещук О.М., Николаев В.Г., Клищ И.Н // Міжнародний ендокринологічний журнал 1 (33) 2011 Режим доступу: http://endocrinology.mif-ua.com/archive/issue-15746/article-15777/

105.Олещук О.М. Протективна роль оксиду азоту при ішемії–реперфузії печінки / О.М. Олещук // Фармакологія та лік. токсик. – 2010. – №6 (19). – С.41–45.

106.Олещук О.М. Застосування модуляторів синтезу оксиду азоту при токсичному та холестатичному ураженнях печінки / О.М. Олещук // Укр. ж–л клін. та лаб. медицини. – 2011. – № 1, Т. 6. – С. 214–217.

107.  Олещук О.М. Особливості гістологічних змін печінки при холестазі, викликаному £–нафтилізотіоціанатом // О.М. Олещук, Т.В. Дацко // Вісник морфології. – 2011. – Т 17 (1). – С. 103–106.

108. Олещук О.М. Безпечність фармакотерапії та поліпрагмазія / О.М. Олещук // Провізор. – 2011. – № 12. – С. 30–34.

109. Корекція гепатотоксичної дії антеретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель   / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О. Шевчук, О.М. Олещук, І.М. Кліщ // Ліки України. – 2010. –  № 10. – С. 93–95.  Режим доступу: http://www.healthmedix.com/catalog.php?c=number_dtls&id_type=1&id_mag=112

110.   Олещук О.М. Блокатори синтезу оксиду азоту при ішемії–реперфузії печінки / О.М. Олещук // Здобутки клін. і експ. медицини. – 2010. – № 2. – С. 70–72.

111. Дацко Т.В. Експериментальний токсичний гепатит-морфологічна картина та особливості патоморфозу при застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту / Т.В. Дацко, О.М. Олещук, Ю. Орел // Збірник матеріалів конференції  «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 17 червня 2010 року – С.141–142.

112. Посохова К.А., Олещук О.М. Поліфармакотерапія і безпечність ліків // Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина : матер. VI  Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, присвяченої 90–річчю професора О.О. Столярчука, 10–11 листопада 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 338–339.

113. Посохова К.А., Ніколаєв В.В., Шевчук О.О., Олещук О.М., Кліщ І.М., Ніколаєва В.В. Вивчення можливостей корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту ентеросгель – паста для перорального застосування // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2010. – Т. 10, в. 4(32). – С. 121–125.

114. Посохова К.А. Моніторинг безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я (пілотний проект у лікувально-профілактичних закладах Тернополя) /   К.А. Посохова, О.М. Олещук  // Матеріали конференції « Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії» 21-22 жовтня 2010. – Тернопіль, Укрмедкнига.– С. 9-10.

115. Олещук О.М. Вивчення безпечності застосування селективного блокатора NO-синтази при ішемії-реперфузії печінки / О.М. Олещук  /  Матеріали конференції « Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії» 21-22 жовтня 2010. – Тернопіль, Укрмедкнига.– С. 48.

116.Патент на корисну модель № 53804 Спосіб попередження гепатотоксичної дії парацетамолу Посохова К.А., Вольська А.С., Олещук О.М., Демчук І.А.

117. Патент на корисну модель № 51182 Спосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого панкреатиту Посохова К.А., Яремчук О.З., Олещук О.М., Чернухіна О.О., Лісничук Н.Є.

118. Патент на корисну модель № 49872 Спосіб корекції антитоксичної функції печінки Посохова К.А., Шевчук О.О., Олещук О.М., Дацко Т.В., Чернухіна О.О., Ніколаєва В.В

119. Методические рекомендации Затверджено на засіданні Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, протокол № 9 від 28.10.2010 р. / Николаев В.Г., Картель Н.Т., Посохова Е.А., Клищ И.Н., Геращенко И.И., Гурина Н.М., Бардахивская К.И., Сарнацкая В.В., Сахно Л.А., Олещук О.М., Николаева В.В., Шевчук О.О. // «Доклиническое изучение энтеросорбентов» //Київ.-ТОВ «ДІА». – 2010. –56 с.

120. Марчишин С.М. Безпека застосування лікарських засобів рослинного походження / С.М. Марчишин, О.М. Олещук  // Матеріали конференції « Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії» 21-22 жовтня 2010. – Тернопіль, Укрмедкнига. – С.24

121.  Олещук О.М. Зміни морфо функціонального стану печінки на фоні введення  L–аргініну та N–нітро–L–аргініну при ішемії–реперфузії / О.М. Олещук, Т.В. Дацко, Я.Я. Боднар, М.Я. Фурдела // Вісник наук. досліджень. – 2010. – № 4. – С.126–128.

122.  Вплив ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів / Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Шевчук О.О., Олещук О.О., Кліщ І.М., Дацко Т.В., Ніколаєва В.В. // Вісник морфології. – 2010. – №16(3). – С.548–551.

123. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю, метил кремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту / Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Олещук О.М., О.З. Яремчук, Шевчук О.О., А.С. Вольська // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2010. – № 5. –  С.36–39.

124.  Лісничук Н.Є. Біоетика як складова професійного становлення майбутніх лікарів (за підсумками 13–ї Грацької конференції "TEACHING MEDICINE – AN INTERPROFESSIONAL AGENDA") / Н.Є.Лісничук, О.М.Олещук, І.Є.Сахарова // Медична освіта. – 2009. – № 4. – С. 18–20.

Comments