Наукові публікації проф. Посохової К. А.

1.       Посохова К.А. Стійкість мікроорганізмів до антибіотиків, рівень, наслідки, причини. // Тернопільська обласна газета «Медична академія». – № 4 від 25.02.17 р.


2.       Посохова К.А. Стійкість мікроорганізмів до антибіотиків, рівень, наслідки, причини. // Газета «Університетська лікарня». – № 3 від 3.03.2017 р.


3.       Посохова К.А. Як харчуватися при лікуванні варфарином // Тернопільська обласна газета «Університетська лікарня». – № 3 від 3.03.2017 р.


4.       Посохова К.А. Як харчуватися при лікуванні варфарином // Тернопільська обласна газета «Медична академія». – № 9(434) від 16 травня 2017 р.


5.       Посохова К.А. Як харчуватися при лікуванні варфарином //  Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 2 (43). – С. 1-6.


6.       О. О. Шевчук1, І. М.Тодор2, К. А. Посохова1, Є. О. Снєжкова2, В. Г. Ніколаєв2  Дослідження мієлопротекторної активності двох препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на моделі цитостатичної мієлосупресії (огляд літератури і результати власни х досліджень ) // Вісник наукових досліджень. 2017. – № 1. – С. 16-20.


7.       Посохова К.А., Шевчук О.О., Матюк Л.М. Нераціональне застосування антибіотиків як один з факторів несприятливого впливу довкілля // Зб. матер. наук.-пр. конф. «Довкілля і здоровя», за ред проф. Вадзюка С.Н. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 129-130.


8.       Олещук о.М., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Черняшова в.В., Шевчук О.О., Пида В.П., Вольська А.С., Маланчук С.М., Чорномидз А.В., Луканюк М.І.  Особливості організації навчального процесу на кафедрі фармакології // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : матер. XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 травня 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. Держ. мед. ун-т імені і.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 105-106.


9.       Shevchuk O.O., Todor I.N., Posokhova K.A., Nikolaev V.G. Еnterosorption does not suppress the efficacy of melphalan on guerins-carcinoma-bearing rats  I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology // Матеріали Підсумкова LIX науково-практична конференція  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини"  15 червня 2016 року. – С. 213. 


10.  Volska A. S., Posokhova K.A., Shevcuk O.O., Kurylo Kh. I. Еxperimental ground for prevention of hepatotoxic action of paracetamol by thiotriazoline //  Матеріали Підсумкова LIX науково-практична конференція  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (Тернопіль, 15 червня 2016 року). – С. 52.


11.  Алергічні реакції при застосуванні сульфаніламідів / К.А. Посохова, О.М. Олещук, Л.М. Матюк, О.О. Шевчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Матеріали Підсумкова LIX науково-практична конференція  15 червня 2016 року). – 2016. – С. 166.


12.  Еnterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity / O.O. Shevchuk1, Ya.Ya. Bodnar, K.I. Bardakhivska, T.V. Datsko, A.S. Volska, K.A. Posokhova,V.F. Chekhun, V.G. Nikolaev // Exp Oncol. – 2016. – vol. 38, N 3. – P. 172–175.


13.  Посохова К.А. Відсутність ефективності ліків, фактори, що можуть бути її причиною // Матер. Четвертої науково-практичної конференції «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвячена пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича (Київ, 11-12 жовтня 2016 р.). –
С. 29-30.


14. Матвєєва О.В., Олещук О.М., Посохова К.А., Матюк Л.М. Фармаконагляд як інструмент безпечного застосування ЛЗ в Україні та Тернопільській обл. // Наук-пр. конф «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів» (Тернопіль, 10-11.11.16 р.). – С. 315-316.


15.  Посохова К.А. Антиінфекційні препарати під час вагітності і лактації // Раціональна фармакотерапія. – 2016. – № 2(39). – С. 10-18.


16. Посохова К.А. Відсутність ефективності лікарського засобу чи відсутність очікуваного ефекту від фармакотерапії // Наук-пр. конф «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів» (Тернопіль, 10-11.11.16 р.). – С. 320.


17.  Гістологічна структура нирок за умов застосування алкілуючого цитостатика мелфалану та вуглецевих ентеросорбентів / Шевчук О.О., Дацко Т.В., Вольська А.С., Курило Х.І., Посохова К.А., Ніколаєв В.Г. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, пам’яті професора В.В. Дунаєва «Фундаментальні та клінічні аспекти фармакології» (24-25 листопада 2016 р., м.Запоріжжя). –  С. 76-77


18.  Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. Інформаційний лист «Про подання інформації про НППІ (несприятливі події після імунізації». – Регіональне відділення ДЕЦ МОЗ України у Тернопільській області. Департамент охорони здоровя Тернопільської ОДА. – Тернопіль, 2015.


19.  Побічні реакції лікарських засобів у Тернопільській області / Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. – С. 241.


20.  Посохова К.А., Зозуляк Н.Б. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на стан нирок при експериментальному цукровому діабеті// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. – С. 216.


21.  Контроль за безпечним застосуванням лікарських засобів у Тернопільській області / Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М.// Раціональна фармакотерапія. – 2015. – №  3. – С. 24-27.


22.  Prevention of myelosuppression by combined treatment with enterosorbent and granulocyte colony-stimulating factor / Schevchuk O.O., Posokhova K.A., Todor I.N., Lukianova N.Yu., Nikolaev V.G., Chekhun V.F. // Exp. Oncol. – 2015. – 37, 2, 135-138.


23.  Посохова К.А. стаття у газеті «Медична академія» (№ 24 від 29.12.2015 р.) – «Прехресна алергія».


24.  Посохова К.А. Користь і ризики при застосуванні послаблюючих засобів (закінчення). // газета «Медична академія». – № 10 (387) від 21.05.2015 р.


25.   Посохова К.А. Користь і ризики при застосуванні послаблюючих засобів // газета «Медична академія». – № 9(386) від 8.05.2015 р.


26.  Посохова К.А. Користь і ризики при застосуванні послаблюючих засобів (закінчення). // газета «Університетська лікарня». – № 9(125) від 12.05.2015 р.


27.  Посохова К.А. Користь і ризики при застосуванні послаблюючих засобів // газета «Університетська лікарня». – № 8(124) від 25.04.2015 р.


28.  Посохова К.А. Коли звіробій може бути небезпечним // газета «Медична академія» № 4(381) від 20.02.2015 р.


29.  Посохова К.А. Коли звіробій може бути небезпечним // газета «Університетська лікарня». – № 5(124) від 7.03.2015 р.


30.  Посохова К.А., Олещук О.М., Вольська А.С., Матюк Л.М. Побічні реакції НПЗЗ при їх застосуванні у Тернопільській області // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів  матеріали ХХХII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (21 травня 2015 року). – Х. : НФАУ, 2015. – С. 97. – (Серія «Наука»).


31.  Олещук О.М., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О.,  Пида В.П., Вольська А.С. Удосконалення форм самостійної роботи студентів при вивченні фармакології // Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзвязку) : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої памяті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22 трав. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 205-206.


32.  Посохова К.А., Стечишин І.П. Ефективність препаратів кверцетину за експериментального цукрового діабету // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2014. – № 6(41). – С. 66-71.


33.  Посохова К.А., Стечишин І.П. Ефективність препаратів кверцетину при експериментальному цукровому діабеті типу 1 // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т. 4 (116). – в. 4. – С. 135-139.


34.  Комбінація ентеросорбції та гемопоетичного фактора росту як засіб зменшення побічної дії алкілуючих цитостатиків / Шевчук О.О., Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Яремчук О.З., Куліцька М.І. // Матер. VII наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2014). – Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 281.


35.  Посохова К.А., Стечишин І.П., Підгірний В.В. Вплив кверцетиновмісних сполук на стан міокарда при цукровому діабеті 2 типу (Огляд літератури та результати власних досліджень) // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С.17-21.


36.  The influence of antiretroviral and antituberculosis agents on the biochemical and histopathological indices of liver function in rats / O. O. Shevchuk, K. A. Posokhova, O. M. Oleshchuk, T. V. Datsko // Biomedical Sciences. – 2014. – N 1. – P. 68-74.


37.  L-arginine, but not L-name protects against liver injury induced by experimental ischemiareperfusion / O. M. Oleshchuk, K. A. Posokhova, A. Ye. Mudra // Biomedical Sciences. – 2014. – N 1. – P. 58-62.


38.  Посохова Е.А., Зозуляк Н.Б. Влияние кверцетиносодержащих соединений на биохимические показатели крови при экспериментальном сахарном диабете и ожирении // Проблемы биологии и медицины (Самаркандский государственный мед. институт). – 2014. – № 4,1 (81). – С. 123-127.


39.  Посохова К. Зміни реакції автономної нервової системи та біометричних показників при експериментальному цукровому діабеті типу 1 та за участі різних форм кверцетину / К. Посохова, І. Стечишин // Journal of Health Sciences. 2014;4(12);167-174. http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014


40.  Патент (на корисну модель) UA 94720 U / Шевчук О.О., Тодор І.М., Посохова К.А., Лукьянова Н.Ю., Бардахівська К.І., Ніколаєв В.Г. Спосіб пом’якшення мієлосупресивної дії високих доз цитостатиків // 25.11.2014, Бюл. № 22.


41.  Посохова К.А., Олещук О.М., Шевчук О.О. Організація роботи з виконання завдань фармаконагляду // Матер. регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р., Тернопіль). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014. – С. 85-86.


42.  Викладання фармакології студентам-іноземцям / Олещук О.М., Посохова К.А., Шевчук О.О., Герасимець І. І., Вольська А.С., Черняшова В.В., Пида В.П., Грищук О.Л. // Матер. регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р., Тернопіль). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014. – С. 78-79.


43.  Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. Попередження гепатотоксичної дії анальгетиків за допомогою антиоксидантів // Інформаційний лист (про нововведення в системі охорони здоров’я). – Київ, 2014. – № 201 – 2014.

44.  Деякі ризики при застосуванні антигіпертензивних препаратів першої лінії / Олещук О.М., Посохова К.А., Матюк Л.М. // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 93.


45.   Стечишин І. П., Посохова К. А. Масометричні та функціональні зміни при експериментальному цукровому діабеті та корекції препаратами кверцетину // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 104.


46.  Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі Сампара С.Р., Посохова К.А., Черняшова В.В., Яремчук О.З. // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 101.

47.  Негативні наслідки неналежного використання анаболічних стероїдів / Посохова К.А., Олещук О.М., Черняшова В.В.  // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С.  109.


48.  Посохова К.А. Вплив гіперфорину на результати фармакотерапії // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 90.


49.  Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну / Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 112. 


50.  Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-адреноблокаторів у професійному спорті / В. В. Черняшова, К.А. Посохова, О.О. Шевчук // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 15-18.


51.  Викладання фармакології студентам-іноземцям / Олещук О.М., Посохова К.А., Шевчук О.О., Герасимець І. І., Вольська А.С., Черняшова В.В., Пида В.П., Грищук О.Л. // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 78-79.


52.  Організація роботи з виконання завдань фармаконагляду / Посохова К.А., Олещук О.М., Шевчук О.О. // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 85-86.


53.   Патент (на корисну модель) UA 92572 U / Шевчук О.О., Сидоренко О.С., Посохова К.А., Юшко Л.О., Чехун В.Ф., Ніколаєв В.Г. Спосіб корекції цитостатичної мієлодепресії // 26.08.2014, Бюл. № 16.


54.  Посохова К.А., Яремчук О.З., Куліцька М.І. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на показники гемостазу за умов антифосфоліпідного синдрому в експерименті // Ukrainian Biochemical Journal. – 2014. – V. 86, N 5 (Supplement 2). / Матеріали XIУкраїнського біохімічного конгресу 6-10 жовтня 2014 р., м. Київ. – С. 27-28.


55.  Посохова К.А. «Ризики при застосуванні анальгетиків» – стаття в газеті «Університетська лікарня». – № 12 (104). – 21.06.2014 р. – С. 5.


56.  Посохова К.А. «Стосується кожного» – Стаття в газеті «Ваше здоров’я» (№26-27, 26.07. 2014 р.). – С. 13.


57.  Посохова К.А. Вплив кверцетиновмісних сполук на ліпідний спектр крові, вміст IL-6, IL-4, Лептину та С-реактивного протеїну при експериментальному цукровому діабеті 2 типу з ожирінням/ К.А. Посохова, Н.Б Зозуляк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року, Тернопіль. – С. 130.


58.  Ренопротективний ефект ентеросорбції на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук, К.А. Посохова, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька, В.Г. Ніколаєв // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (21 травня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 136.


59.  Посохова К.А., Герасимець І.І., Олещук О.М., Шевчук О.О., Черняшова В.В., Мосейчук І.П., Вольська А.С., Пида В.П., Зозуляк Н.Б. Роль комунікативних навичок у підготовці іноземних студентів // Українська професійна мова: історія і сучасність (Матер. Регіональної науково-практичної конференції, 26-27 червня 2014 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 14.


60.  Формування основ світогляду майбутніх лікарів, спрямованих на захист  інтересів пацієнтів, у процесі вивчення фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, О. О. Шевчук, В. В. Черняшова, В. П. Пида, А. С. Вольська, І. І. Герасимець // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової  конференції з міжнародною  участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах україни”, Тернопіль, 15-16.05.2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 673-674.


61.  Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. Встановлення причинно-наслідкового зв’язку при появі побічних реакцій лікарських засобів при їх медичному застосуванні // Зб. мат. наук.-практ. конф. «Довкілля і здоров’я», 25.04.2014 р. – Тернопіль, 2014. – С. 50-52.


62.   Посохова К.А. Зміни деяких показників гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі / К.А. Посохова, О.З. Яремчук, С.Р.Сампара // Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 21 травня 2014 року. – Тернопіль, 2014.


63.  Посохова К. А. Акушерський антифосфоліпідний синдром і система оксиду азоту (Огляд літератури і результати власних досліджень) / К. А. Посохова, С. Р. Сампара, І. Ю. Сак // Медична хімія. – 2014. - № 1. – С. 73 – 80.


64.  Посохова К.А. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на показники ліпідного обміну та стану печінки при експериментальному цукровому діабеті II типу / К.А. Посохова, Н.Б. Зозуляк // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 1. – С.13-17.


65.  Посохова К.А. Порівняльна активність водорозчинної і ліпосомальної форм кверцетину при експериментальному цукровому діабеті 2 типу / К.А. Посохова, Н.Б. Зозуляк, В.В. Черняшова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Випуск 2. – Том 3 (109). – С. 179-182.


66.  Посохова К.А., Зозуляк Н.Б., Стечишин І.П., Чернухіна О.О. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на стан вуглеводного та ліпідного обмінів при експериментальному цукровому діабеті 2 типу // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Зб. матер. підс. наук.-практ. конф. 18 червня 2013 р.). – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига». – 2013. – С. 172-173.


67.   Посохова К.А. Обережно – ліки! // газета «Медична академія», № 15 (344) від 9.08.2013 р.


68.    Посохова К.А. Визначення схильності до алкоголізму – реальний шлях його запобіганню // газета «Університетська лікарня», № 15 (83) від 13.08.2013 р.


69.   Посохова К.А. Визначення схильності до алкоголізму – реальний шлях його запобіганню // газета «Медична академія», № 17 (346) від 14.09.2013 р.


70.  Посохова К.А., Вольська А.С., Чернухіна О.О. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Вісник морфології (Reports of morphology). – 2013. – Т. 19, № 2. – С. 302-306.


71.  Посохова К.А., Сампара С.Р., Сак І.Ю. Вплив тівортіну на перебіг вагітності, стан плодів та новонароджених при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 4 (57). – С. 26-29.


72.  Посохова К.А. Безпечність лікарських засобів – актуальна проблема фармакотерапії //  Медична академія. – 2013. – № 21 (350) від 12.11.2013 р. – С. 4.


73.   Матвєєва О.В., Посохова К.А., Олещук О.М. Побічні реакції при застосуванні антибіотиків в Україні у 2012 році // Ваше здоров’я. – 2013, жовтень, листопад. – № 37-38, № 39-40, № 41-42, № 43-44.


74.   Посохова Е.А., Вольская А.С. Влияние тиотриазолина и ацетилцистеина на состояние печени здоровых животных и их антиоксидантная активность in vitro // Медицинские новости (Белоруссия). – 2013. – № 6. – С. 85-87.


75.   Посохова К.А. Ефективність водорозчинної форми кверцетину при експериментальному цукровому діабеті 2 типу / К.А. Посохова, Н.Б. Зозуляк // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. Матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 вересня 2013 року – С.– 378.


76.  Вольська А.С., Посохова К.А., Чернухіна О.О. Вплив ацетилцистеїну на вміст інтерлейкінів при ураженні печінки парацетамолом // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 5 науково-практ. конф. з між нар. участю, 27-28 вересня 2013 р., Тернопіль: тези допов. – Тернопіль, 2013. – С. 344-346.


77.  Посохова К.А., Яремчук О.З., Сак І.І. Вплив вагітності на рівень тромбоцитів при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матер. науково-практ. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2013. – с. 60.


78.  Посохова К.А., Яремчук О.З., Сампара С.С., Сак І.Ю. Роль системи оксиду азоту у патогенезі експериментального антифосфоліпідного синдрому // Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матер. науково-практ. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2013. – с. 61-62.


79.  Посохова К.А., Зозуляк Н.Б. Вплив кверцетиновмісних сполук на стан печінки при експериментальному цукровому діабеті 2 типу з ожирінням // Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матер. науково-практ. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2013. – с. 59-60.


80.     Олещук О.М., Посохова К.А., Мудра А.Є. Ефективність мелатоніну при внутрішньопечінковому холестазі // Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матер. науково-практ. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2013. – с. 51-52.


81.  Вольська А.С., Посохова К.А., Ніколаєва В.В. Вплив тіотріазоліну на стан систем прооксиданти/антиоксиданти та мітохондріального транспорту електронів // Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матер. науково-практ. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2013. – с. 17-18.


82.  Олещук О.М., Посохова К.А. Роль протоколів провізора у безпечному застосуванні ОТС-препаратів // Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матер. науково-практ. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2013. – с. 8-10.


83.   Посохова К.А. До питання раціонального застосування антибіотиків // Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матер. науково-практ. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2013. – с. 10-11.


84.  Фармакотерапія : підручник для студентів фарм. ф-тів / [за ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба]. – Вид. 2. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 644 с. : іл. (3,6 авт. арк.).

85.  Вплив ентеросорбенту С1 на деякі показники оксидативного стресу на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук, К.А. Посохова, О.С. Сидоренко, В.Ф. Чехун, В.Г. Ніколаєв // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобуткиклінічної та експериментальної медицини» (18 червня 2013 р., м. Тернопіль). – 2013. – С. 184.


86.  Можливості сорбційної терапії для зменшення проявів побічної дії алкілуючих цитостатків / О.О. Шевчук, К.А. Посохова, К.І. Бардахівська, В.В.Ніколаєва // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Актуальні питання безпечного застосування ліків» (17-18 жовтня 2013р., м. Тернопіль). – 2013. – С. 65–66.


87.  Шевчук О.О., Посохова К.А., Сидоренко А.С., Чехун В.Ф., Николаев В.Г. Влияние углеродного энтеросорбента на функцию печени при применении мелфалана / Сборник статей научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической морфологии» (30 – 31 мая 2013 года, г. Актобе, Казахстан) // Медицинский журнал Западного Казахстана. – 2013. – № 1 (37). – С. 253–255.


88.  The state of placenta in experimental obstetric antiphospholipid syndrome / КА. Posokhova, S. R. Sampara, I. Y. Sak, O. Z. Yaremchuk // 9th Meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, 16-18 May 2013. – Krakow, 2013. – P. 61.


89.  The effectiveness of nitric oxide precursor in experimental gestational antiphospholipid syndrome / КА. Posokhova, S. R. Sampara, I. Y. Sak, O. O. Chernukhina // 9th Meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, 16-18 May 2013. – Krakow, 2013. – P. 60-61.


90.  Фармакотерапия: учебник для студ. фарм. ф-тов: перевод с укр. яз. / под. ред. О. В. Крайдашенко, И. Г. Купновицкой, И. Н. Клища, В. Г. Лизогуба. – Винница: Нова Книга, 2013. – 536 с.: ил. (К.А. Посохова – 3,0 ум. др.. арк..)


91.  Посохова К.А. Зустрілися, щоб збагатитись новими ідеями // Медична академія. – 17.05.2013. – № 9 (338). – С. 9.


92.  Посохова К.А., Вольська А.С. Вплив ацетилцистеїну та тіотриазоліну на стан печінки при їх повторному введенні здоровим тваринам // Матер. науково-практ. конф. «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 25-26 квітня 2013 р.). – Тернопіль, ТДМУ: «Укрмедкнига», 2013. – С. 166.


93.  Посохова К.А., Яремчук О.З., Сак І.Ю., Сампара С.Р., Куліцька М.І. Дослідження деяких параметрів зсідання крові при гестаційному антифосфоліпідному синдромі // Матер. науково-практ. конф. «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 25-26 квітня 2013 р.). – Тернопіль, ТДМУ: «Укрмедкнига», 2013. – С. 165.


94.  Посохова К.А. Використання віртуальних комп’ютерних програм при викладанні фармакології / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, І.П. Мосейчук // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали X ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 1. – С. 437-438.


95.  Посохова К.А., Вольська А.С. Профілактика гепатотоксичної дії парацетамолу за допомогою тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5-6 (22-23). – С. 42-45.


96.  Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. Безпечність застосування інфузійних розчинів у Тернопільській області // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2012. – 4д (15). – С. 479.


97.  Посохова К.А., Зозуляк Н.Б. Вплив водорозчинної сполуки кверцетину на деякі біохімічні показники при цукровому діабеті 2 типу // Матеріали XIV конгресу світової федерації українських лікарських товариств (04-06 жовтня 2012 р., м. Донецьк). – Донецьк – Київ – Чикаго, 2012. – С. 244.


98.  Посохова К.А., Вольська А.С. Тіотриазолін попереджує ураження печінки парацетамолом / Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : матеріали ХХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ( Харків 15 березня 2012 року ). – Харків НФАУ, 2012. – С. 130.


99.  Посохова К.А., Вольська А.С. Гепатопротекторні властивості ацетилцистеїну при гострому ураженні печінки парацетамолом / Матеріали науково – практичної конференції “Довкілля і здоров’я” (Тернопіль, 27-28 квітня 2012 р.). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 165.


100.      Олещук О.М. Вплив мелатоніну на морфофункціональний стан печінки при її ішемії-реперфузії / О.М. Олещук, К.А. Посохова, А.Є. Мудра // Мат. наук.-прак. конф. «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки» – Тернопіль, 2012. – С. 146.

101.      Олещук О.М. Модуляція системи оксиду азоту при експериментальному цирозі / О.М. Олещук, К.А. Посохова, Н.Є. Лісничук, А.Є. Мудра // Вісник проблем біології і медицини. –  2012. – Вип.1 (91). – С.152-155.


102.      Посохова К.А. Теоретичне обґрунтування ефективності ентеросорбції при застосуванні антрациклінів / К.А. Посохова, О.О.Шевчук // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації» (25-26 жовтня 2012 року, м. Луганськ) / Український медичний альманах. – 2012. – Т.15, № 5 (Додаток). – С. 347.


103.      Олещук О. М. Вплив мелатоніну на функціональний стан печінки при цирозі / О. М. Олещук, К. А. Посохова, О. О. Шевчук // Матеріали VI конгресу патофізіологів України. – 3-5 жовтня, 2012. – Місхор, Крим. – С. 364–365.


104.      Посохова К. А. Викладання фармакології – деякі підсумки і перспективи / К. А. Посохова, О. М. Олещук, О. О. Шевчук // Медична освіта. – 2012. –  № 1. – С. 146–150.


105.      Патент на корисну модель UA 69009 U. Спосіб превентивної профілактики ішемічного ураження печінки / Олещук О.М., Посохова К.А., Дацко Т.В., Лісничук Н.Є., Шевчук О.О. Дата видачі. 25.04.2012 Бюл. № 8. МПК А61К 31/195 (2006.01) G09B 23/28 (2006.01)


106.      Shevchuk O.O., Posokhova E.A., Sakhno L.A., Nikolaev V.GTheoretical ground for adsorptive therapy of anthracyclines cardiotoxicity. – Experimental Oncology. – 2012;34,4:314–322.


107.      Черняшова В.В. Вплив рекомбінантної супероксиддисмутази на рівень про- і протизапальних цитокінів при експериментальному перитоніті / К.А. Посохова, В.В. Черняшова // сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів: ХХІХ Всеукраїнська науково-практична конф., 15 березня 2012 р. : матеріали конф. – Харків, 2012. – С.129.


108.      Олещук О.М. Блокада синтезу оксиду азоту при експериментальному цирозі / О.М. Олещук, К.А. Посохова, А.Є. Мудра // Мат. конф. «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції» 3-4 листопада, 2011 р. – Медична хімія. – 2011. – Т.13, №4(49). – С. 197.


109.       Посохова К.А. Чи завжди потрібні ліки? // Газета "Університетська лікарня", 2011, № 2 (22). та Газета "Медична академія". – 2011. – № 3 (284).

110.Methodical instructions for students Pharmaceutical forms of drugs / K.APosokhova,  O.MOleshchukO.OShevchukV.VChernyashovaA.S.VolskaO.Ya.Pinkevych – Ternopil, 2011– 50 p.


111.      Methodical instructions “ Rules of medical prescription writing” / K.A. Posokhova, O.M. Oleshchuk, O.O Shevchuk  - Ternopil, 2011 – 42 p.


112.      Посохова К.А., Олещук О.М. Особливості взаємодії ліків та продуктів харчування // IV Національний з’їзд фармакологів України : тези доповідей. – Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5 (24). – С. 261-262.


113.        Посохова К.А., Вольська А.С. Корекція парацетамолового ураження печінки тіотриазоліном та ацетилцистеїном / Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матер. 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 29-20 вересня 2011 р.). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С. 222.


114.      Посохова К.А. Впровадження фармацевтичної опіки – шлях до зменшення шкідливих наслідків самолікування / Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матер. 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 29-20 вересня 2011 р.). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С. 221-222.


115.       Матвєєва О.В., Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. Аналіз безпеки медичного застосування лікарських засобів / Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матер. 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 29-20 вересня 2011 р.). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С. 212-213.


116.      Посохова К.А., Чернухіна О.О. Роль системи оксиду азоту в патогенезі гепато- та нефропатії при цукровому діабеті та можливості їх ефективної фармакокорекції // IV Національний з’їзд фармакологів України : тези доповідей. – Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5 (24). – С. 262-263.


117.      Посохова К.А., Черняшова В.В. Вплив препарату супероксиддисмутази на стан печінки при гострому перитоніті // IVНаціональний з’їзд фармакологів України : тези доповідей. – Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5 (24). – С. 263-26


118.      Яремчук О.З. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експериментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція / О.З. Яремчук, К.А. Посохова, М.М. Корда, [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції (9 червня 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – С. 162.


119.       Посохова К.А. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на стан печінки при різних патологічних процесах / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Чернухіна, В.В. Черняшова // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів LVпідсумкової науково-практичної конференції (9 червня 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – С. 146-147.


120.      Черняшова В.В. Динаміка вмісту цитокінів у крові при гострому експериментальному перитоніті та призначенні L-аргініну-L-глутамату / В.В. Черняшова, К.А. Посохова // Український науково-медичний журнал. Спеціальний випуск. – 2011. – № 4. – С. 96.


121.      Яремчук О.З. Зміни біохімічних показників печінки та нирок при експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту і рекомбінантної супероксиддисмутази / О.З. Яремчук, К.А. Посохова // Український біохімічний ж-л. – 2011. – Т. 83, № 4. – С. 58-67.


122.      Нові напрямки організації кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, В. В. Черняшова, О. О. Шевчук, О. Я. Пінкевич, Р. І. Цицюра, В. П. Пида // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації» (12-13 травня 2011 р., м. Тернопіль). – 2011. – С. 129.


123.      Посохова К. А. Ефективність ентеросорбції за умов медикаментозного ураження печінки / К. А. Посохова, О. О. Шевчук, О. М. Олещук // Матеріали науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції» (3-4 листопада 2011 р., м. Тернопіль) // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 195.


124.      Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ // Мистецтво лікування. – 2011. – № 3 (79). – С. 81–83.


125.      У газетах "Медична академія" (№ 7/288 від 8.04.2011 р.) та "Університетська лікарня" (№ 7/27 від 15.04.2011 р.) стаття проф. К.А. Посохової "Проблеми раціонального застосування антибіотиків".


126.      Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. та ін. / Видання 2-ге – Вінниця : Нова книга, 2011. – 784 с. (Посохова К.А. – 3,6 ум. друк. арк.)


127.      Вплив Ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів [Електронний ресурс] / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ, Т. В. Дацко // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 1–2 (351–352). Доступ до журн. : http://novosti.mif-ua.com/archive/issue-15534/article-15614/print.html


128.      Посохова К.А. Антибіотик-асоційоване ураження кишечнику // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 4. – С. 69-79.


129.      Яремчук О.З. Вплив препарату супероксиддисмутази та L-аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 212-219.


130.        Посохова К. А. Вплив протитуберкульозних та антиретровірусних препаратів на систему цитохрому Р450 / К. А. Посохова, О. О. Шевчук // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (5–6 листопада 2010 р., м. Тернопіль) // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 2 (13). – С. 143.


131.       Посохова К. А. Зменшення гепатотоксичності туберкулостатиків при їх комбінованому застосуванні з антиретровірусними засобами / К. А. Посохова, О. О. Шевчук // Матеріали науково-практичної конференції «Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії» (21–22 жовтня 2010 р., м. Тернопіль). – С. 47–48.


132.      Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К. А. Посохова, М. М. Корда, М. Р. Хара, А. А. Гудима, М. І. Марущак, А. М. Пришляк, Д. Б. Коробко, О. М. Олещук, С. І. Яворська, І. Я. Криницька, Г. С. Сатурська, А. С. Вольська, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, О. В. Бакалець, Л. М. Палиця, В. А. Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 123–126.


133.      Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ // Ліки України. – 2010. – № 10 (146). – С. 91–93.


134.      Посохова К.А. Обережно – реклама лікарських засобів! // Газета "Медична академія". – 2010. – № 11 (267). – С. 10.


135.      Посохова К.А. Обережно – реклама лікарських засобів! // Газета "Університетська лікарня", 2010, № 7. – С. 10.


136.      Доклиническое изучение энтеросорбентов (Методические рекомендации) / В.Г. Николаев, Е.А. Посохова, И.Н. Клищ и др. – Киев. – ТОВ «ДІА», 2010. – 56 с. (Николаев В. Г., Картель Н. Т., Посохова Е. А., Клищ И. Н., Геращенко И. И., Гурина Н. М., Бардахивская К. И., Сарнацкая В. В., Сахно Л. А., Олещук О. М., Николаева В. В., Шевчук О. О.) Затверджено на засіданні Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, протокол № 9 від 28.10.2010 р.


137.  Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Олещук О.М., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 36-40.


138.      Посохова К.А., Шевчук О.О., Дацко Т.В. Порівняльна гепатотоксичність антимікобактеріальних засобів та їх комбінацій // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 41-46.


139.      Посохова К.А., Шевчук О.О. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою глутаргіну та ентеросгелю // Укр. ж-л клін. та лаборат. медицини. – 2010. – Т. 5, № 4. – С. 130-133.


140.      Фармакотерапія : підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О. В. Крайдашенка, І. Г. Купновицької, І. М. Кліща, В. Г. Лизогуба. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 644 с.: іл. 52,17 ум. друк. арк. (4,0 ум. друк. арк.)


141.      Посохова К.А., Олещук О.М. Поліфармакотерапія і безпечність ліків // Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина : матер. VI  Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, прсвяченої 90-річчю професора О.О. Столярчука, 10-11 листопада 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 338-339.


142.      Посохова К.А., Вольська А.С. Корекція парацетамолового ураження печінки тіотриазоліном // Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина : матер. VI  Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, прсвяченої 90-річчю професора О.О. Столярчука, 10-11 листопада 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 336-337.


143.      Черняшова В.В., Посохова К.А. Вміст цитокінів у сироватці крові тварин при гострому перитоніті та призначенні глутаргіну і рексоду // Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина : матер. VI  Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, прсвяченої 90-річчю професора О.О. Столярчука, 10-11 листопада 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 405-406.


144.      Шевчук О.О., Посохова К.А. Корекція гепатотоксичної дії протитуберкульозних та антиретровірусних препаратів глутаргіном та ентеросгелем // Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина : матер. VI  Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, прсвяченої 90-річчю професора О.О. Столярчука, 10-11 листопада 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 409-410.


145.      Посохова К.А. Як протидіяти фальсифікованим лікам? // Газета "Університетська лікарня", 2010, № 3 (від 2.04.2010). – С. 5.


146.       Посохова К.А. Як протидіяти фальсифікованим лікам? // Газета "Медична академія". – 2010. – № 7 (264). – С. 5.


147.      Посохова К.А. Проблеми раціонального застосування антибіотиків // Вісник фармакології та фармації. – 2010. – № 3. – С. 25-28.


148.      Посохова К.А., Олещук О.М. Практично-орієнтований підхід у викладанні фармакології // Мат. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю "Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи" (20-21 травня 2010 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига", 2010. – С. 284.


149.      Посохова К.А., Олещук О.М., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О., Вольська А.С., Яремчук О.З., Цицюра Р.І., Пида В.П., Пінкевич О.Я. Результати впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології // Мат. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю "Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи" (20-21 травня 2010 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига", 2010. – С. 285.


150.       Посохова К.А. Обережно – реклама лікарських засобів! // Газета "Університетська лікарня", 2010, № 7. – С. 10.


151.       Посохова К.А. Обережно – реклама лікарських засобів! // Газета "Медична академія". – 2010. – № 11 (267). – С. 10.


152.      Посохова К.А., Шевчук О.О., Олещук О.М., Дацко Т.В., Чернухіна О.О., Ніколаєва В.В. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки / Патент на корисну модель № 49872. Україна. UA 49872 U. МПК (2009). G09B 23/00. А61К 31/185. (2006.01). Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.05.2010 р. (бюл № 9, 2010).


153.      Посохова К.А., Яремчук О.З., Олещук О.М., Чернухіна О.О., Лісничук Н.Є. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого панкреатиту / Патент на корисну модель № 51182. Україна. UA 51182 U. МПК (2009). А61К 31/155. А61К 35/00. G09B23/28 (2006.01). Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.07.2010 р.


154.      Посохова К.А., Вольська А.С., Олещук О.М., Демчук І.А. Спосіб попередження гепатотоксичної дії парацетамолу / Патент на корисну модель № 53804. Україна. UA 53804 U. МПК (2009). А61К 31/195 (2006.01). А61К 31/41. А61К 31/67. G0923/28 (2006.01). Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2010 р.


155.      Посохова К.А., Вольська А.С., Демчук І.А. Вплив тіотріазоліну й ацетилцистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12, № 5. – С. 195-197.


156.      Чернухіна О.О., Посохова К.А., Дацко Т.В. Морфологічні зміни у нирках при експериментальному цукровому діабеті та призначенні модуляторів системи L-аргінін-оксид азоту // Вісник морфології (Reports of Morphology). – 2010. – 16(3). – С. 509-512.

157.      Посохова К.А., Шевчук О.О., Пришляк А.М., Мосейчук І.Л. Ефективність глутаргіну та ентеросгелю при ураженні печінки, викликаному протитуберкульозними засобами // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, 3(44). – С. 61-65.


158.      Посохова К.А., Шевчук О.О., Пришляк А.М. Можливості медикаментозної корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросгелю // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3. – С. 81-83.


159.      Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Шевчук О.О., Олещук О.М., Кліщ І.М., Дацко Т.В., Ніколаєва В.В. Вплив ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів // Вісник морфології (Reports of Morphology). – 2010. – 16(3). – С. 548-551.


160.      М.І. Швед, О.О. Чернухіна, К.А. Посохова. Вплив попередника та блокатора синтезу оксиду азоту при їх окремому та поєднаному застосуванні на стан нирок при експериментальному цукровому діабеті // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. IV, № 3 (33). – С. 117-120.


161.      Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Климнюк С.І., Малярчук Г.Р., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту карболайну при їх повторному застосуванні на мікробіоценоз кишечника експериментальних тварин // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. IV, № 3 (33). – С. 83-86.


162.      Посохова К.А., Ніколаєв В.В., Шевчук О.О., Олещук О.М., Кліщ І.М., Ніколаєва В.В. Вивчення можливостей корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту ентеросгель – паста для перорального застосування // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – Т. 10, в. 4(32). – С. 121-125.


163.      Посохова К.А., Черняшова В.В. Ураження нирок при гострому експериментальному перитоніті та його корекція глутаргіном і рексодом // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 4(17). – С. 45-50.


164.      Посохова К.А., Олещук О.М. Контроль за безпечним застосуванням ліків у Тернопільській області // Мат. Второй научно-практ. конф. "Безопасность лекарств: от разработки до медицинского применения" (м. Київ, 3-4 грудня 2009 р.). – Київ, 2009. – С. 120-121.


165.       Посохова К.А. Проблеми раціонального застосування антибіотиків // Мат. Второй научно-практ. конф. "Безопасность лекарств: от разработки до медицинского применения" (м. Київ, 3-4 грудня 2009 р.). – Київ, 2009. – С. 118-119.


166.      Посохова К.А., Яремчук О.З. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на показники функціонального стану печінки при гострому панкреатиті // Наукові записки. Серія: біологія / Тернопільський педуніверситет ім. Володимира Гнатюка. – 2009. – № 1-2 (39). – С. 187-192.


167.      Посохова К.А., Яремчук О.З. Стан печінки і нирок при гострому експериментальному панкреатиті та застосуванні препарату супероксиддисмутази // Медична хімія. – 2009. – т. 11, № 1. – С. 30-33.


168.      Посохова К.А. Моніторинг побічних реакцій: досвід, проблеми // Газета "ваше здоров’я". – 2009. – № 32 від 14 серпня. – С. 5.

169.      Побічні реакції антиретровірусних препаратів / Комар С.В., Посохова К.А., Вікторов О.П., Матвєєва О.В., Логвіна І.О., Яйченя В.П., Гетьман Л.І. // Укр. мед. часопис. – 2009. – № 2 (70). – С. 136-144.


170.      Моніторинг посттрансфузійних побічних реакцій у південно-західному регіоні України / Косуба Р., Петрюк А., Посохова К., Олещук О., Гудивок Я., Шеремета Л. // Вісник фармакології та фармації. – 2009. – № 3. – С. 36-39.


171.      Посохова К.А., Черняшова В.В. Експериментальне дослідження властивостей l-аргініну та глутаргіну за умов ендогенної інтоксикації при гострому перитоніті // тези науково-практичної конференції "Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій" (Чернівці, 13-14 жовтня 2009), Чернівці, 2009. – С. 134.


172.      Посохова К.А., Шевчук О.О. Зміни показників ендогенної інтоксикації за умов медикаментозно-індукованого гепатиту // тези науково-практичної конференції "Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій"(Чернівці, 13-14 жовтня 2009), Чернівці, 2009. – С. 135.


173.      Посохова К.А., Яремчук О.З. Динаміка показників ендогенної інтоксикації при гострому панкреатиті та зміні рівня синтезу оксиду азоту // тези науково-практичної конференції "Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій" (Чернівці, 13-14 жовтня 2009), Чернівці, 2009. – С. 136.


174.      Посохова К.А. Проблеми безпечного застосування антибіотиків // Матер. III науково-практ. конф. "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" (1-2 жовтня 2009 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2009. – С. 128.


175.      Посохова К.А., Олещук О.М. Спектр побічних реакцій при при застосуванні лікарських засобів у Тернопільській області // Матер. III науково-практ. конф. "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" (1-2 жовтня 2009 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2009. –   С. 129


176.      Посохова К.А., Вольська А.С. Особливості патогенезу гепатотоксичного впливу парацетамолу // Матер. III науково-практ. конф. "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" (1-2 жовтня 2009 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2009. – С. 128-129.


177.      Посохова К.А., Черняшова В.В. Вплив попередника та блокатора синтезу оксиду азоту на стан нирок за умов експериментального перитоніту// Матер. III науково-практ. конф. "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" (1-2 жовтня 2009 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2009. – С. 129.


178.      Посохова К.А., Яремчук О.З. Стан печінки при гострому панкреатиті та призначенні L-аргініну та рексоду  / (Конф. біохімія 8-9 жовтня 2009 р.) // Журнал "Медична хімія". – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 165.


179.      К.А. Посохова, А.С.Вольська Вплив тіотриазоліну на стан печінки при ЇЇ ураженні парацетамолом / (Конф. біохімія 8-9 жовтня2009 р.) // Журнал "Медична хімія". – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 160.


180.      Олещук О.М., Посохова К.А. Протективна роль оксиду азоту в пристосуванні печінки до ішемії / (Конф. біохімія 8-9 жовтня2009 р.) // Журнал "Медична хімія". – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 169-170.


181.      Посохова К.А., Олещук О.М. Спектр побічних реакцій при застосуванні лікарських засобів у тернопільській області // тези Х З'їзду ВУЛТ 24-27 вересня 2009 року (Євпаторія). – С.


182.      Посохова К.А., Черняшова В.В. Ураження печінки при гострому експериментальному перитоніті та шляхи його фармакокорекції// тези Х З'їзду ВУЛТ 24-27 вересня 2009 року (Євпаторія). – С. 211.


183.      Посохова К.А., Шевчук О.О. Зміни активності печінкових ферментів при комбінованій антимікобактеріальній терапії та призначенні глутаргіну та ентеросгелю  // тези Х З'їзду ВУЛТ 24-27 вересня 2009 року (Євпаторія). – С. 213.


184.      Посохова К.А., Олещук О.М. Спектр побічних реакцій при застосуванні лікарських засобів у тернопільській області // тези Х З'їзду ВУЛТ 24-27 вересня 2009 року (Євпаторія). – С.


185.      Посохова К.А., Черняшова В.В. Ураження печінки при гострому експериментальному перитоніті та шляхи його фармакокорекції// тези Х З'їзду ВУЛТ 24-27 вересня 2009 року (Євпаторія). – С. 211.


186.      Посохова К.А., Шевчук О.О. Зміни активності печінкових ферментів при комбінованій антимікобактеріальній терапії та призначенні глутаргіну та ентеросгелю  // тези Х З'їзду ВУЛТ 24-27 вересня 2009 року (Євпаторія). – С. 213.


187.      Посохова К.А., Черняшова В.В. Експериментальне дослідження гепатопротекторних властивостей глутаргіну і рексоду при гострому перитоніті / Здобутки клінічної та експериментальної медицини (матер. конф. Тернопіль, 4.06.2009 р.). – Тернопіль, 2009. – С.


188.      Посохова К.А., О.З. Яремчук, І.П. Кузьмак, Вольська А.С. Роль системи L-аргінін-оксид азоту в ураженні печінки при гострому панкреатиті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (матер. конф. Тернопіль, 4.06.2009 р.). – Тернопіль, 2009. – С. 138.


189.      Посохова К.А., Олещук О.М., Шевчук О.О. Післяреєстраційний нагляд за безпечним застосуванням протитуберкульозних препаратів у Тернопільській області // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (матер. конф. Тернопіль, 4.06.2009 р.). – Тернопіль, 2009. – С. 136-137.


190.      Чернухіна О.О., Посохова К.А., Дацко Т.В. Морфологічні зміни у нирках при експериментальному цукровому діабеті та призначенні блокаторів NO-синтаз // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (матер. конф. Тернопіль, 4.06.2009 р.). – Тернопіль, 2009. – С. 150.


191.       Посохова К.А., Шевчук О.О. Вплив піразинаміду, ізоніазиду та рифампіцину на стан печінки в експерименті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (матер. конф. Тернопіль, 4.06.2009 р.). – Тернопіль, 2009. – С. 137-138.


192.      Посохова К.А., Черняшова В.В. Вплив глутаргіну на стан печінки при гострому перитоніті // Буковинський медичний вісник. – 2009. – Том 13, № 1. – С.102-107.


193.      Посохова К.А., Черняшова В.В. Ефективність глутаргіну при ушкодженні печінки та нирок на тлі гострого експериментального перитоніту 28-29 травня 2009 року  всеукраїнською науково-практичною конференцією „Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я ”. – С. 61-62.


194.       Посохова К.А., Яремчук О.З. Вплив глутаргіну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті 28-29 травня 2009 року  всеукраїнською науково-практичною конференцією „Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я ” – С. 62-63.


195.      Посохова К.А., Олещук О.М. Фармаконагляд – важлива складова доказовості безпечної фармакотерапії 28-29 травня 2009 року  всеукраїнською науково-практичною конференцією „Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я ” – С. 110.


196.       Посохова К.А., Шевчук О.О. Порівняльна гепатотоксичність антимікобактеріальних засобів. – 28-29 травня 2009 року  всеукраїнською науково-практичною конференцією „Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я ”. – С. 60-61.


197.      Посохова К.А., О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, Р.І. Цицюра, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, Вольська А.С. Досвід запровадження контролю знань студентів за програмою moodle при викладанні фармакології // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: матер. Всеукраїнської навчально-наукової конф., 21-22 травня 2009 р., М. Тернопіль. – Тернопіль ТДМУ: "Укрмедкнига", 2009. – С. 117.


198.      Чернухіна О.О., Посохова К.А., Дацко Т.В. Морфологічні зміни у печінці при експериментальному діабеті та призначенні попередників та блокаторів оксиду азоту // Вісник морфології  (Reports of morphology). – 2009. – № 15 (1). – С. 18-21.


199.      Посохова К.А., Черняшова В.В., Вольська А.С. Особливості впливу глутаргіну та аміногуанідину на метаболічні процеси у печінці при гострому експериментальному перитоніті // конференція "Довкілля і здоров’я" (24-25 квітня 2009 р.). – С. 90-91.


200.       Посохова К.А. Побічна дія інсулінів // конференція "Довкілля і здоров’я" (Тернопіль, 24-25 квітня 2009 р.). – С. 87-88.


201.      Посохова К.А., Чернухіна О.О., Козак І.В., Крикунова М.М. Вплив довкілля і пандемія цукрового діабету // конференція "Довкілля і здоров’я" (Тернопіль, 24-25 квітня 2009 р.). – С. 89-90.


202.      Посохова К.А., Олещук О.М. Побічна дія лікарських засобів у Тернопільському регіоні // конференція "Довкілля і здоров’я" (Тернопіль, 24-25 квітня 2009 р.). – С. 88-89.


203.      Чернухіна О.О., Посохова К.А. Патогенез ураження внутрішніх органів при експериментальному цукровому діабеті // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (м. Тернопіль, 6-7 листопада 2008 р. ). – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 2. – С. 158-159.


204.      Плосканич Л.Й., Посохова К.А. Патогенез ураження печінки при її ішемії-реперфузії, залученість системи оксиду азоту // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (м. Тернопіль, 6-7 листопада 2008 р. ) – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 2. – С. 138.


205.      Посохова К.А., Олещук О.М. Лікарські засоби – порятунок чи загроза здоров’ю? // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (м. Тернопіль, 6-7 листопада 2008 р. ) – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 2. – 139-140.


206.      Посохова К.А., Олещук О.М. Профіль безпеки лікарських засобів (за результатами фармаконагляду у Тернопільській області) // Матеріали науково-практичної конференції "Безпечна фармакотерапія в Україні" (29-30 жовтня 2008 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2008. – С. 20-22.


207.      Посохова К.А. Ризики антипіретичної терапії // Матеріали науково-практичної конференції "Безпечна фармакотерапія в Україні" (29-30 жовтня 2008 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2008. – С. 15-16.


208.      Посохова К.А., Черняшова В.В. Вплив глутаргіну і рексоду на стан печінки при перитоніті // Матеріали науково-практичної конференції "Безпечна фармакотерапія в Україні" (29-30 жовтня 2008 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2008. – С. 55-56.


209.      Посохова К.А., Яремчук О.З. Вплив глутаргіну на стан печінки при гострому експериментальному панкреатиті // Матеріали науково-практичної конференції "Безпечна фармакотерапія в Україні" (29-30 жовтня 2008 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2008. – С. 70-71.


210.      Посохова К.А., Чернухіна О.О. Неалкогольна жирова дегенерація печінки – незалежний предиктор кардіоваскулярних ускладнень у хворих на цукровий діабет // Cимпозіум "Современные диагностические и лечебные технологии в кардиологии" (м. Бориспіль, 24.10.2008). – С. 250-251. // http://www.max-well.com/rus/Simposium.php?news_id=352


211.      Посохова К.А., Олещук О.М. Модулятори синтезу оксиду азоту при холестазі // XII Конгрес світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ) (25-28 вересня 2008 р., Ів.-Франківськ). – Тези доповідей: Ів.-Франківськ-Київ-Чикаго. – 2008. – С. 453-454.


212.      Посохова К.А., Олещук О.М.,  Оголь А.Ж., Маслій Б.Я. Фармаконагляд та безпечне застосування лікарських засобів (діяльність Регіонального відділення Державного фармакологічного центру МОЗ України по Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях у 2007 р.) // Вісник фармакології та фармації – 2008. – № 6. – С.  43-52.


213.      Посохова К.А., Олещук О.М., Мосейчук І.П., Шевчук О.О., Черняшова В.В., Богуславець О.Т., Цицюра Р.І. Висвітлення питань безпечності фармакотерапії при вивченні фармакології в умовах кредитно-модульної системи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Досвід та впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВМ(Ф)НЗ України" (15-16 травня 2008 р.). – Тернопіль ТДМУ "Укрмедкнига". – 2008. – С. 75.


214.      Посохова К.А., Ониськів Б.О., Олещук О.М. Побічна дія засобів для лікування ВІЛ/СНІД / Інформаційний лист // Регіональне відділення ДФЦ МОЗ України, Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації. – Тернопіль, 2008 р. (розісланий у ЛПЗ Тернопільської обл. у вересні 2008 р.)


215.      Посохова К.А., Шевчук О.О., Олещук О.М., Черняшова В.В. Епідеміологія гепатотоксичних реакцій при призначенні протитуберкульозних препаратів (Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Доказова медицина та удосконалення охорони здоров’я в Україні", 10-11 квітня 2008 р., м. Тернопіль) // Медична освіта. – 2008. – №  3. – С. 55-56.


216.      Посохова К.А., Чернухіна О.О. Неалкогольна жирова дегенерація печінки та ризик кардіоваскулярних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу (Матеріали науково-практичної конференції "Доказова медицина та удосконалення охорони здоров’я в Україні", 10-11 квітня 2008 р., м. Тернопіль) // Медична освіта. – 2008. – № 3. – С. 54-55.


217.      Посохова К.А., Олещук О.М., Курило В.М. Моніторинг побічної дії лікарських засобів як складова доказового підходу до безпечної фармакотерапії (Матеріали науково-практичної конференції "Доказова медицина та удосконалення охорони здоров’я в Україні", 10-11 квітня 2008 р., м. Тернопіль) // Медична освіта. – 2008. – № 3. – С. 54.


218.      Посохова К.А. В гостях у доктора Тайсса // Тернопільський оглядач. – 2008, № 14 (24). – С. 26-27.


219.      Посохова К.А., Вікторов О.П. Клінічна фармакологія макролідів та азалідів // Ліки України. – 2008. – № 1 (117). – С. 84-91.


220.       Посохова К.А., Корда М.М. Наномедицина – сьогодні і завтра // Медична академія. – 2008. – № 1.


221.      Посохова К.А., Швед М.І., Чернухіна О.О. Патогенез судинних ускладнень при цукровому діабеті: роль системи оксиду азоту // Мистецтво лікування. – 2008. – № 2 (48). – С. 54-58.


222.      Посохова К.А. Побічна дія антиретровірусних препаратів // // Тези доповідей I національного конгресу "Человек и лекарство – Украина" (Київ, 26-28 березня  2008 р.) – С. 172-173.


223.       Посохова К.А. Етичні проблеми і контроль за безпекою лікарських засобів // Вісник фармакології і фармації. – 2007. – № 7. – С. 24-35.


224.      Посохова К.А. Clostridium difficile-асоційовані діареї // Рациональная фармакотерапия. – 2007. – № 4. – С. 46-51.


225.      Изучение специфической активности клетчатки кожуры черноплодной рябины при алкогольном гепатите Посохова Е.А., Николаев В.Г., Олещук А.М., Николаева В.В., Клищ И.Н. // Вісник фармакології та фармації. – 2007. – № 11. – С. 48-51.


226.      Посохова К.А., Чернухіна О.О. Роль системи L-аргінін-оксид азоту у патогенезі судинних ускладнень при цукровому діабеті. //    Наук-практ. конференція "Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології" (Тернопіль, 12-13       листопада 2007 р.) // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 86.


227.      Черняшова В.В., Посохова К.А. Вплив L-аргініну на стан печінки при гострому перитоніті в експерименті  // наук-практ. конференція "Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології" (Тернопіль, 12-13 листопада 2007 р.) – Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 62-64.


228.      Посохова К.А., Яремчук О.З. Захисна активність рексоду та аміногуанідину при гострому панкреатиті в експерименті. // наук-практ. конференція "Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології" (Тернопіль, 12-13 листопада 2007 р.) // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 85.


229.      Посохова К.А., Мосейчук І.П., Олещук О.М., Шевчук О.О.,Черняшова В.В.  Досвід практично-орієнтованого навчання на кафедрі фармакології // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 121.


231.      Посохова К.А., Олещук О.М., Оголь А.Ж., Маслій Б.О. Результати роботи регіонального відділення ДФЦ МОЗ України по Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях з питань фармакологічного нагляду у 2006 році // Вісник фармакології та фармації. – 2007. – № 9. – С. 29-37.


232.      Посохова К.А., Олещук О.М. Висвітлення етичних проблем безпечного застосування ліків при викладанні фармакології на медсестринському факультеті // Медсестринство. – 2007. – № 3. – С. 14-16.


233.      Посохова К.А. Знову парацетамол // газета Медична академія. – 2007. –  № 25, 26, 27.


234.      Посохова К.А., Мосейчук І.П., Олещук О.М., Шевчук О.О., Черняшова В.В. Досвід практично-орієнтованого навчання на кафедрі фармакології // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Перспективи практично-орієнтованого викладання теоретичних дисциплін у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах освіти" (15-16 листопада 2007 р.). – Тернопіль ТДМУ "Укрмедкнига", 2007. – С.


235.      Посохова К.А. Етичні проблеми і контроль за безпекою лікарських засобів // Безопасность лекарств: от разработки до медицинского применения (Матер. 1-й науч.-практ. конф. Киев, 31.05–1.06.2007 г.). – Киев, 2007. – С. 104-105.


236.      Швед М.І., Чернухіна О.О., Посохова К.А. Морфофункціональна характеристика стану печінки при цукровому діабеті та призначенні модуляторів синтезу оксиду азоту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Зб. матеріалів підс. наук.-практ. конф. Тернопіль, 8.06.2007 р.). – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2007. – С. 59-60.


237.      Посохова К.А., Олещук О.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на стан кишечної мікрофлори та метаболічні процеси у товстому кишечнику та печінці при лінкоміцин-індукованому дисбіоценозі // Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Зб. матеріалів підс. наук.-практ. конф. Тернопіль, 8.06.2007 р.). – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2007. – С.147-148.


238.        Посохова К.А., Черняшова В.В. Вплив L-аргініну на стан печінки при гострому перитоніті // Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Зб. матеріалів підс. наук.-практ. конф. Тернопіль, 8.06.2007 р.). – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2007. – С. 148.


239.      Посохова К.А. Підручник з фармакології – досвід та перспективи // "Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів" / Матеріали науково-практ. конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – С. 86-89.


240.        Посохова Е.А., Николаева В.В., Олещук А.М., Клищ И.Н. Влияние клетчатки черноплодной рябины на состояние печени при ее поражении гепатотропными ядами // Фармакологія 2006 – крок у майбутнє / Матеріали III Національного з’їзду фармакологів України (17-20 жовтня 2006 р., Одеса). – Одеса, 2006. – С. 138.


241.      Посохова К.А., Чернухіна О.О. Структурно-функціональні зміни у печінці при експериментальному цукровому діабеті й призначенні попередників синтезу оксиду азоту та інгібіторів NO-синтази // Фармакологія 2006 – крок у майбутнє / Матеріали III Національного з’їзду фармакологів України (17-20 жовтня 2006 р., Одеса). – Одеса, 2006. – С. 139.


242.        Посохова К.А., Черняшова В.В. Вплив L-аргініну та глутаргіну на стан печінки при експериментальному гострому перитоніті // Фармакологія 2006 – крок у майбутнє / Матеріали III Національного з’їзду фармакологів України (17-20 жовтня 2006 р., Одеса). – Одеса, 2006. – С. 139.


243.       Посохова К.А., Вікторов О.П. Ефективність та безпечність антипіретичної терапії у дітей // Ліки України. – 2006. – № 105. – С. 16-21.


244.      Микола Петрович Скакун – фундатор школи фармакологів / К.А. Посохова, І.М. Кліщ, О.С. Покотило, О.М. Олещук, Н.М. Мулярчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2006. – № 2. – С. 127-129.


245.       Викторов А., Посохова Е., Матвеева Е., Логвина И. Побочное действие антибиотиков группы цефалоспоринов в Украине по итогам 2005 г. // Вісник фармакології та фармації. – 2006. –  № 11. – С. 33-35.


246.      Посохова К.А., Олещук О.М., Плосканич Л.Й., Лебедєва Т.А., Чернухіна О.О., Черняшова В.В. Результати застосування блокаторів синтезу оксиду азоту N-нітро-L-аргініну та аміногуанідину при деяких патологічних станах. // Матеріали ХLІХ підсумкової науково-практичної конференції 2 червня 2006 р. – Тернопіль, Україна. – С. 162-164


247.      Посохова К.А., Олещук О.М. Моніторинг побічної дії лікарських засобів – елемент встановлення доказовості при фармакотерапії. // Матеріали науково-практичної конференції 18-19 травня 2006 р. – Тернопіль, Україна. – С. 91-93.


248.        Посохова К.А., Лемке М.О., Олещук О.М. та ін. Впровадження елементів міждисциплінарної програми з викладання основ доказової медицини при вивченні фармакології. // Матеріали навчально-наукової конференції “Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір” (11-13 травня   2006 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2006.– С. 278-279.


249.       Посохова К.А., Лемке М.О., Олещук О.М. та ін. Впровадження основ доказової медицини при вивченні фармакології. // Проблеми сучасного медичного наукознавства / Матеріали науково-практ. конф. (18-19 травня 2006 р., Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 89-91.


250.        Посохова К.А., Олещук О.М. Антибіотики – порятунок чи загроза? // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Довкілля і здоров’я” 27-28 квітня 2006 р. – Тернопіль, 2006.– С. 58-59.


251.      Посохова К.А., Олещук О.М. Роль фармаконагляду у створенні безпечного світу лікарських засобів. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Довкілля і здоров’я” 27-28 квітня 2006 року. – Тернопіль, 2006. – С. 57-58.


252.      Посохова К.А., Олещук О.М. Моніторинг побічної дії лікарських засобів – важлива складова оптимізації лікарського обслуговування хворих. // Матеріали 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" 6-7 квітня 2006 р. – Тернопіль, 2006. – С. 164-166.


253.      Посохова К.А., Чернухіна О.О. Зміни стану печінки під впливом глутаргіну при його призначенні у різні стадії розвитку цукрового діабету. // Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес “Ліки та життя” 21-24 лютого 2006 р. – Київ, Україна. – С. 107.


254.      Посохова К.А., Олещук О.М., Плосканич Л.Й. та ін.Результати застосування блокаторів  синтезу оксиду азоту N-нітро-L-аргініну та аміногуанідину при деяких патологічних станах // Матер. XLIX підсумкової наук.-практ. конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” – Тернопіль, 2006. – С. 162-164.


255.      Посохова Е.А. Предшественники синтеза окиси азота как гепатопротекторные средства / Е.А. Посохова, A.M. Олещук // Тезисы докл. XIII Рос. нац. конгресса «Человек и лекарство». Москва. – 2006. – С. 256.

256.      Чернухіна О.О., Посохова К.А. Зміни стану нирок під впливом глутаргіну та аміногуанідину при експериментальному цукровому діабеті // Матер. XLIX підсумкової наук.-практ. конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” – Тернопіль, 2006. – С. 174-175.

Comments