Наукові публікації проф. Шманька В.В.

 

1.     Hnizdyukh Roman, Smanko Volodymyr. Combining hypertension and chronic obstructive pulmonary disease: clinical features and approaches to treatment. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(1):221-226. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.254570


2.       Дослідження місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із первинним гіпотиреозом поєднаними із захворюваннями тканин пародонта / А.В. Чорній, В.В. Шманько // ScienceRise: Medical Science. - 2016. - Volume 10(6). - С. 59-62


3.  Вплив захворювань щитоподібної залози на стоматологічний статус людини (огляд літератури) / А.В. Чорній, В.В. Шманько // Клінічна стомотологія. - 2016. - № 1. - С. 23-26.


4.    Пат. UA 107683 U, МПК A61K 6/00. Спосіб лікування захворювань пародонта / В.В. Шманько, Н.В. Чорній, А.В. Чорній, Н.В. Манащук - №u201510123. Заявл. 16.10.2015. Опубл. 24.06.2016, Бюл. №12.


5.        Пат. UA 107683 U, МПК A61K 31/33, A61K 31/70, A61K 31/195, A61K 31/395. Спосіб лікування захворювань пародонта / В.В. Шманько, Н.В. Чорній, А.В. Чорній, Н.В. Манащук - №u201510115. Заявл. 16.10.2015. Опубл. 25.05.2016, Бюл. №10.


6.       Шманько В. В., Котик М. І. Вплив незнімних ортодонтичних апаратів на стан гігієни ротової порожнини / В. В. Шманько, М. І. Котик // Інноваційні технології в стоматології : матеріали наук.-практ. конф., 23 верес. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – C. 10-11.


7.     Шманько В. В. Сучасні підходи до лікування хвороб пародонта і слизової оболонки порожнини рота / В. В. Шманько, М. І. Котик, М. В. Микитів. // Вісник наукових досліджень. – 2015. – №4. – С. 71-74.


8.     Hnizdyukh R. V., Shmanko V. V. Сучасний стан проблеми поєднання артеріальної гіпертензії і хрончного обструктивного захворювання легень та підходи до їх лікування (огляд літератури) = The contemporary state of the issue of combination of arterial hypertension with chronic obstructive pulmonary disease and approaches to their treatment (review of literature). Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):477-492. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35709


9.       Шманько В.В.,Лебідь О.І. Оптимизация фармакотерапии заболеваний тканей пародонта у подростков с алиментарно-конституционным ожирением путем комбинированного применения антисептика  и фитосбора // Современная стоматология – 2014. - № 2.- С. 89-90.


10.  Шманько В.В.,Лебідь О.І. Застосування антисептика ефізол та фітозбору у комбінованому лікуванні захворювань пародонта у дітей з аліментарно-конституційним ожирінням. // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здров'я  №27-2014. –Київ.- 4 с.


11. Шманько В.В., Генсьорський О.Є., Шманько О.В., Голик О.Р. Клінічна ефективність комбінації еналаприлу та нітрендипіну у хворих на артеріальну гіпертензію. // Кардиология от науки к практике. – 2014. - №3(10). – С.13-19.


12.   Шманько В.В., Лебідь О.І. Спосіб лікування захворювань пародонта на тлі аліментарно-конститутційного ожирінняу дітей. // Патент  UA  93601 U МПК А61С 3/00, А61К 6/00– № u 2014 04352. Заявлено 22.04.2014. Опубліковано 10.10.2014р. Бюл. № 19.


13.   Шманько В.В.,Лебідь О.І. Індексна оцінка стану тканин пародонту у дітей з аліментарно-конституційним ожирінням при комбінованому застосуванні антисептика та фіто збору // Ліки України. — 2014. — № 3-4 (179-180). — С. 60—63. 


14.   Шманько В.В., Котик М.І., Микитів М. В. Сучасні підходи до лікування хвороб  пародонта  і слизової оболонки порожнини рота  // Вісник наукових досліджень. – 2015. - № 4. – С. 71-74.


15.    Hnizdyukh R. V., Shmanko V. V.Сучасний стан проблеми поєднання артеріальної гіпертензії і хрончного обструктивного захворювання легень та підходи до їх лікування (огляд літератури) = The contemporary state of the issue of combination of arterial hypertension with chronic obstructive pulmonary disease and approaches to their treatment (review of literature). Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):477-492. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35709


16.   Чорній Н.В. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи організму у хворих на хронічний панкреатит із патологією тканин пародонта / Н.В. Чорній, В.В. Шманько // Вісник наукових досліджень – 2012. -   № 1(66). – С. 31 -33.


17.    Патент  UA  67939 U МПК А61К 31/34, А61К 31/05, А61К 31/13, А61К 31/165, А61К 33/06 Спосіб лікування хворих із захворюваннями пародонта /Чорній Н.В., Манащук Н.В., Шманько В.В. – № u2011 09783. Заявлено 08.08.2011р. Опубліковано 12.03.2012р. Бюл. № 5.


18.   Патент  UA  67940 U МПК А61К 31/395, А61К 31/33, А61К 31/70, А61К 31/195 Спосіб лікування захворювань пародонта у осіб з неспецифічним виразковим колітом / Чорній Н.В., Манащук Н.В.,  Шманько В.В. – № u2011 09786. Заявлено 08.08.2011р. Опубліковано 12.03.2012р. Бюл. № 5.


19.   Чорній Н.В. Стан тканин пародонта у хворих на хронічний панкреатит / Н.В. Чорній, В В. Шманько // Український медичний альманах. – 2012. №- 1-2. – С. 177-179.


20. Чорній Н.В. Стан тканин пародонта у хворих на хронічний панкреатит / Н.В. Чорній, В В. Шманько // Український медичний альманах. – 2012. №- 1-2. – С. 177-179.


21.   Шманько В. В. Стан місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із хронічними колітами / В. В. Шманько, Н. В. Манащук // Вісник наукових досліджень. – 2012. –№ 1(66). – С. 21 – 24.


22.  Шманько В. В. Стан місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із хронічними колітами / В. В. Шманько, Н. В. Манащук // Вісник наукових досліджень. – 2012. –№ 1(66). – С. 21 – 24.


23.  В.В.Шманько, Б.Р.Русин, В.М.Мерецький, О.В.Шманько, Г.Я.Смаглій, І.А.Медвідь Клінічна ефективність і безпека застосування етапної терапії у пацієнтів  із хронічним суглобовим синдромом при остеоартрозі та ревматоїдному артриті  // Ліки України - плюс – 2012. - № 3  . – С.41-43.


24.  Шманько В.В., Манащук Н.В. Комбіноване застосування антисептика та імуномодулятора для лікування захворювань пародонта на тлі хронічних колітів // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я № 111-2012.м. Київ, 2012. –с.1-3.


25.  Шманько В.В.,Чорній  Н.В. Застосування препаратів септофіт та антраль у комплексному лікуванні захворювань пародонта у хворих на хронічний панкреатит // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я № 110-2012.м. Київ, 2012. –с.1-3.


26.  Шманько В.В., Мерецька І.В., Шманько О.В., Келічава Л.М., Бородайко І.В. Клінічна ефективність замісної ферментної терапії у ворих на хронічний панкреатит // Вісник наукових досліджень. -2010.- № 4.- С.41-42.


27.    Мерецький В.М., Шманько В.В., Мерецька І.В. Ефективність використання S-амлодипіну в лікуванні есенціальної   артеріальної гіпертензії   // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 1.– С. 58-61.


28.   Н.В.Чорній, Н.В.Манащук, В.В. Шманько Сучасні погляди на застосування антисептичних препаратів у комплексній терапії захворювань тканин пародонта //  Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009. - № 2. – С.18-21.


29.  Чорній Н. В. Сучасні погляди на застосування антисептичних препаратів у комплексній терапії захворювань тканин пародонта / Н. В. Чорній,  В. В. Шманько, Н. В. Манащук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009. – № 2 – С. 18–21


30. Покотило О.С., Коваль М.І., Шманько В.В. Патент на корисну модель № 42922 “ Спосіб корекції токсичного гепатиту” Заявка 3 U2009 02084 від 10.032009. Дата публікації відомостей  27.07 2009 Бюл. №14.  


31.    Шманько В.В., Лазарчук Ю.В., Русин Б.Р., Горішній А.В.,Салтикова І.Я., Шманько О.В. Сучасні погляди на застосування противірусних засобів для профілактики та лікування гострих респіраторних інфекцій // Мистецтво лікування . – 2009.- № 10.- С.  78-81. 


32.  Шманько В.В., Формазюк В.О., Лазарчук Ю.В., Мерецький В.В., Лисак С.В. Сучасні погляди на етіологію, патогенез і лікування остеоартрозу // Вісник наукових досліджень. – 2008.- № 4.-  С. 4-6.


33.  Мерецький В.М., Шманько В.В. Стан вуглеводневого та ліпідного профілю при експериментальному цукровому діабеті на фоні корекції фітопрепаратом «Глюкофіт»   // Вісник ВНМУ.- 2008.- Т.12, № 1 .- С.239-240.


34.  Шманько В.В., Мерцька І.В.  Клініко-фармакологічні аспекти застосування ферментних препаратів у гастроентерології  // Ліки України . – 2008. -  № 3 (119). – С.82- 84.


35.  Мерецький В.М., Шманько В.В.  Сучасні погляди на роль мікроелементозів у патогенезі цукрового діабету // Ліки України. – 2007. - № 3 (109). – С. 32-35.


36.  Гнатюк Л.А.,Шманько В.В. Стан сімейної медицини і перспективи її розвитку // Сучасні аспекти лікування захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози: Матеріали науково-практичної конференції (15 лютого 2006 року м.Тернопіль). – Тернопіль,2006. – С. 3-5.


37.   Шманько В.В. Сучасні аспекти фармакотерапії когнітивних порушень  // Medicus Amicus. – 2006. -  № 6. – С. 11.


38.  Шманько В.В., Яцюта В.П., Яворський А.В., Мерецька І.В. Ефективність препарату терафлекс у хворих на остеоартрози та остеохондропатії // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2005.-№ 1.- С. 106-108.

 

 

 

Comments