Олещук Олександра Михайлівна

                                 Освіта і трудова діяльність:

У 1994 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут та вступила до  аспірантури при кафедрі фармакології.

З 1998 року працювала асистентом, з 2005 р. – доцентом кафедри фармакології з клінічною фармакологією ТДМУ. З лютого 2014 року – професор кафедри. 

З вересня 2014 року завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією.


З 2001 року по грудень 2016 року - співробітник регіонального відділення ДП "Державний експертний центр МОЗ України", відповідальний за фармаконагляд в Тернопільській області. 


З грудня 2016 року - голова Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України.
Наукова діяльність:


Захистила кандидатську дисертацію на тему «Експериментальна терапія ентеросорбентами холестатичних уражень печінки» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (науковий керівник–проф. К.А. Посохова) у 1997 році.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Роль системи оксиду азоту в патогенезі уражень різного ґенезу» за  спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (науковий консультант – проф. К.А. Посохова). 

Звання доцента кафедри фармакології з клінічними фармакологією, фармацією та фармакотерапією отримала  у жовтні 2006 року, професора кафедри фармакології з клінічною фармакологією - у квітні 2015 року.

Член спеціалізованих вчених рад Д 58.601.01. та К 58.601.04


Наукові інтереси:


Вивчення фармакологічних властивостей модуляторів синтезу оксиду азоту, роль системи оксиду азоту патогенезі уражень печінки, фармакогенетичні особливості дії лікарських засобів, безпечність ліків.


Публікації :

Автор і співавтор понад 300 навчально-методичних та наукових публікацій, 7 методичних рекомендацій для студентів різних факультетів, 5 патентів на винахід, 4 навчальних посібників з фармакології та лікарської рецептури .              

Comments