Шевчук Оксана Олегівна

Освіта і трудова діяльність:


Працює на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією з вересня 2006 року.


У 2004 р. з відзнакою закінчила Тернопільську державну медичну академію. У 2005 р. здобула кваліфікацію магістра медицини з терапії (диплом з відзнакою). Того ж року отримала сертифікат спеціаліста з «Терапії».

  

У 2008 році вступила у аспірантуру при кафедрі фармакології.


З березня 2013 року – керівник наукового відділу ТДМУ. 

 

 

Наукова діяльність:


У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 - фармакологія на тему «Фармакологічна корекція глутаргіном та ентеросгелем ураження печінки при комбінованому застосуванні антимікобактеріальних та антиретровірусних препаратів (експериментальне дослідження)» в ДУ «Інститут фармакології та токсикології МОЗ України», науковий керівник проф. К.А. Посохова. 


Наукові інтереси:


Профілактика та корекція побічної дії лікарських засобів (антиретровірусних, протитуберкульозних, антинеопластичних), інноваційні методи захисту кісткового мозку.

Публікації :

Автор та співавтор близько 100 наукових та навчально-методичних праць, патентів на винаходи/корисні моделі.


Comments