Вольська Аліна Станіславівна

                                   Освіта і трудова діяльність:

    Працює на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією з грудня 2008 року.

У 2007 р. з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Клінічна фармація», та здобула кваліфікацію клінічного провізора. У 2008 р. здобула кваліфікацію магістра з клін
ічної фармації.

                                                 Наукова діяльність:

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.05 - фармакологія на тему «Експериментальне обґрунтування доцільності попередження гепатотоксичної дії парацетамолу тіотриазоліном» (науковий керівник – проф.  К. А. Посохова) в Одеському національному медичному університеті.

                                                                                                               Наукові інтереси:

Сфера наукових інтересів – профілактика та корекція побічної дії нестероїдних протизапальних засобів. 

            Публікації :

Автор і співавтор понад 40 навчально-методичних та наукових публікацій. 

Comments