Кланца Микола Павлович

Освіта і трудова діяльність:

У 2013 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» за спеціальністю “Лікувальна справа”.

Протягом 2013-2015 років – проходив інтернатуру у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на базі Київської ОКЛ за спеціальністю «внутрішня медицина» з отриманням відповідного сертифіката-посвідчення про кваліфікацію.

З 2015 по 2016 роки працював сімейним лікарем та знаходиться на посаді завідувача амбулаторії.

З 2016 по 2020 роки працював аспірантом кафедри анатомії людини.

З 2020 року і по даний час – асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією.

Наукова діяльність:

Здобув ступінь доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 222 "Медицина" у 2020

Назва дисертаційної роботи: Особливості морфологічних змін у печінці щурів при гострому та хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою

Сфера наукових інтересів – фармакологія, анатомія.

Публікації:

Є автором та співавтором 12 наукових статей, 1 з яких опублікована в журналі, що цитується у базі даних Scopus,