Наукові публікації асистента Кланца М.П.

  1. Datsko V., Loi H., Datsko T., Mudra A., Mykolenko A., Golovata T., Furdela M., Orel Y., Smachylo I., Burak A., Klantsa M., Oleshchuk O. Nitric oxide-mediated effects of L-ornithine-L-aspartate in acute toxic liver injury // Pharmacia. – 2022. – Vol. 69, № 2. – P. 527-534.

  2. Анінго Д.Ч., Левенець О.О., Коваль Д.Б., Островерха К.Л., Лой Г.Я., Кланца М.П., Черняшова В.В., Олещук О.М. Кардіопротективна дія метформіну при експериментальному ізопротереноліндукованому інфаркті міокарда // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2022. – Т. 2, № 12. – С. 5-10.

  3. Дацко В.А., Олещук О.М., Лой Г.Я., Кланца М.П., Дацко Т.В., Луканюк М.І., Черняшова В.В., Ничик А.З., Іванків Я.І., Пида В.П., Чорномидз А.В. Ефективність L-орнітину L-аспартату в попередженні ендотоксикозу і порушень мітохондріального дихання при гострому токсичному гепатиті // Медична та клінічна хімія. – 2022. – Т. 24, № 1. – С. 32-38.

  4. Дацко В.А., Олещук О.М., Лой Г.Я., Кланца М.П., Дацко Т.В., Луканюк М.І., Черняшова В.В., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Ничик А.З. Дослідження NO- залежного механізму дії L-орнітину L-аспартату щодо синдрому цитолізу та холестазу // Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2022. - Vol. 19, № 16(1). - P. 36-44.

  5. Кланца М.П. Особливості ангіоархітектоніки печінкових вен щура та їх ремоделювання при отруєнні ацетилсаліциловою кислотою // Вісник наукових досліджень. – 2019. – № 2. – С. 95-100.

  6. Кланца М.П., Герасимюк І.Є., Корицький А.Г. Cтан кислотно-основної рівноваги та вʼязкості крові у щурів при гострому і хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою та їх вплив на структурну організацію печінки і нирок // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2019. – № 1. – С. 68-73.

  7. Кланца М.П., Герасимюк І.Є. Особливості морфофункціональної перебудови гепатоцитів печінки щурів та їх кількісна характеристика при хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2018. – № 3. – C. 6-9.

  8. Herasymiuk I. E., Klantsa M. P., Bedenyuk O. A. Features of liver structural changes under conditions of acetylsalicylic acid poisoning // Scientific journal “Fundamentalis scientiam”. – 2018. – № 31. – P. 18-22.