Вас вітає кафедра фармакології з

клінічною фармакологією !

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fJLToH8AAAAJ&hl=uk

Співробітники кафедри фармакології з клінічною фармакологією (зліва направо): асист. Х. І. Курило, доц. А.С. Вольська, доц. В.П. Пида, проф. О.М. Олещук, проф. К.А. Посохова, доц. О.О. Шевчук, доц. І.П. Мосейчук, старший лаборант О.Л. Грищук, асистент Я.І. Іванків, доц. В.В. Черняшова (2017 рік)

Співробітники курсу клінічної фармакології (зліва направо): проф. В.М. Мерецький, проф. В.В. Шманько, ст. лаб. Л.Ю. Липка, доц. С.Л. Маланчук (2017 рік)

Штат кафедри: 4 професори, 5 доцентів, 5 асистентів, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Фармакологія".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;
 • стоматологічного факультету;
 • фармацевтичного факультету;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "Лікувальна справа" (III курс, V курс);
 • "Медико-профілактична справа" (V курс);
 • "Здоров'я людини" (III курс);
 • "Стоматологія" (II, III, IV курс);
 • "Фармація" (III курс);
 • "Сестринська справа"(І курс);
 • "Сестринська справа"(І курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.