Вас вітає кафедра фармакології з клінічною фармакологією !

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fJLToH8AAAAJ&hl=uk

Співробітники кафедри фармакології з клінічною фармакологією (зліва направо): доц. А.В. Чорномидз, лаборант А.Я. Воробець, ст. викл. Я.І. Іванків, доц. О.Я. Драпак, доц. І.П. Мосейчук, проф. О.М. Олещук, проф. К.А. Посохова, доц. О.О. Шевчук, доц. В.В. Черняшова, доц. Х. І. Курило, доц. А.С. Вольська, ас. Г.Я. Лой, лаборант Н.А. Дзядик, доц. В.П. Пида, (2019 рік)

Співробітники курсу клінічної фармакології (зліва направо): проф. В.М. Мерецький, проф. В.В. Шманько, ст. лаб. Л.Ю. Липка, доц. С.Л. Маланчук (2017 рік)

Штат кафедри: 5 професорів, 9 доцентів, 1 старший викладач, 3 асистенти, 3 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Фармакологія";

 • "Фармакологія та медична рецептура";

 • "Клінічна фармакологія";

 • "Побічна дія ліків";

 • "Спортивна фармакологія".

 • "Фармакологія та особливості застосування лікарських засобів в екстрених умовах"

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • фармацевтичного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • "Медицина" (III курс, V курс, курс за вибором V курс);

 • "Стоматологія" (II, III, IV курс);

 • "Фармація" (III курс);

 • "Медсестринство" (І, ІІ, ІІІ, ІV курс).

 • "Фізична терапія, ерготерапія" (II курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.