Науково - дослідні роботи

Науково-дослідні роботи кафедри:

Сьогодні зусиллями працівників кафедри виконується науково-дослідна робота "Фармакологічні та фармакогенетичні аспекти протекторного впливу імунобіологічних препаратів, ентеросорбентів, речовин природнього та синтетичного походження за різних патологічних станів" (керівник проф. О.М. Олещук), номер держреєстрації НДР 0116U004148, 2016-2018 рр.

Ініціативно-пошукові науково-дослідні роботи кафедри:

1. 0116U004148 Фармакологічні та фармакогенетичні аспекти протекторного впливу імунобіологічних препаратів, ентеросорбентів, речовин природнього та синтетичного походження за різних патологічних станів (2016-2018 рр., керівник проф. О.М. Олещук)

2. 0113U001246 Встановлення ефективності препаратів метаболічного типу дії та ентеросорбції при патологічних процесах різноїетіології (2013-2015 рр., керівник проф. К.А. Посохова)

3. 0110U003642 Пошук способів корекції уражень внутрішніх органів медикаментозного та іншого ґенезу (2010-2012 рр., керівник проф. К.А. Посохова)

4. 0107U004468 Роль змін імунного та мікроелементного статусу в патогенезі експериментального цукрового діабету та їх корекція за допомогою фітодобавки “Глюкофіт” (2007-2009 рр., керівник проф. В.В. Шманько)

5. 0107U004456 Вплив попередників та інгібіторів синтезу оксиду азоту на перебіг метаболічних процесів при патологічних станах різного ґенезу (2007-2009 рр., керівник проф. К.А. Посохова)

6. 0104U004519 Роль змін активності системи оксиду азоту в патогенезі гіпотоксичних станів різної етіології і пошук способів фармакологічної корекції (2004-2006 рр., керівник проф. К.А. Посохова)

Науковці кафедри регулярно надають допомогу практичній охороні здоров’я, залучаючись до вивчення властивостей нових лікарських засобів, впливу на організм шкідливих чинників довкілля, виконуючи дослідження з договірних тематик

1. Визначити безпечність клітковини вівсяних висівок, клітковини яблучної шкірки та клітковини горобини чорноплідної та специфічної активності клітковини горобини чорноплідної (керівник проф. К.А. Посохова) 2004 р.

2. Проведення доклінічних токсикологічних досліджень та вивчення ефективності застосування препарату «Ентеросгель» у лікарській формі – паста для перорального застосування (керівник проф. І.М. Кліщ) – 2007 р.

3. Вивчення можливостей корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних препаратів за допомогою ентеросорбента Ентеросгель – паста для перорального застосування (керівник проф. К.А. Посохова) 2010 р.

4. Вивчення впливу ксерогелю метилкремнієвої кислоти, ентеросгелю (паста), мікрокристалічної целюлози, карболайну при їх повторному введенні на склад кишкового вмісту та мікробіоценоз кишечника (керівник проф. К.А. Посохова) 2010 р.

5. Розробка та оптимізація технології захисту кісткового мозку від цитостатичної мієлодепресії на основі комплексного застосування мас-фрактальних вуглецевих ентеросорбентів та гранулоцитарного колонієстимулюючого фактору. Тема виконувалася спільно з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (керівник проекту член-кор. НАН України, професор В.Г. Ніколаєв; співкерівник проф. К.А. Посохова) 2013 р.

6. Доклінічне вивчення гострої токсичності в дослідах на лабораторних щурах двох зразків препарату «Гліармакс» для парантерального застосування (керівник проф. О.М. Олещук, 2017)