На кафедрі працює студентський науковий гурток. Студенти працюють в напрямку наукової роботи кафедри.

План роботи студентського наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.

Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться один раз на місяць.

Староста студентського наукового гуртка кафедри фармакології з клінічною фармакологією за 2018-2019 н. р – студент медичного факультету, ІІІ курсу Побігушка О.

За 2017-2018 н. р. студентами – гуртківцями опубліковано 5 наукових робіт на ХXІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених. Всі члени гуртка виступили на засіданні студентського наукового гуртка на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією з доповідями відповідно до своєї теми. Кращі студенти доповідали про результати наукових досліджень на XXІІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених. У секції «Фармакологія та фармація» серед студентів перше місце отримав Стецюк Ігор. Друге місце здобули Малецький Богдан, Пітухова Валентина та Бондарчук Яна.

Студент IV курсу медичного факультету Ігор Стецюк, отримав ІІІ місце за найкращу презентацію наукового дослідження на щорічній міжнародній конференції молодих науковців «Annual Young Medical Scientists` Conference 2016», яка відбулася 28-29 жовтня 2016 року на базі Національного медичного університету імені О. Богомольця.

Староста студентського наукового гуртка кафедри фармакології з клінічною фармакологією за 2017-2018 н. р – студент медичного факультету, ІІІ курсу Маркович О. В.

Студенти гуртківці приймають активну участь в моделюванні та проведенні експериментальних досліджень.

Куратор – доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією В.П. Пида

Всі члени гуртка виступили на засіданні студентського наукового гуртка на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією з доповідями відповідно до своєї теми. Кращі студенти доповідали про результати наукових досліджень на XXІІІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених. У секції «Фармакологія та фармація» серед студентів друге місце отримала Українець Анна.

За 2018-2019 н. р. студентами – гуртківцями опубліковано 6 наукових робіт на ХXІІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених.

Староста студентського наукового гуртка кафедри фармакології з клінічною фармакологією за 2019-2020 н. р – студент медичного факультету, ІІІ курсу Харитонова О.С.

студентка Перевізник Богданна аспірант кафедри фармакології Яна Іванків

під час проведення експерименту на кафедрі фармакології (2015рік)

Студенти медичного факультету Пітухова В. Л. та Бондарчук Я. С. під кервництвом доц. Пиди В.П. проводять досліди з тваринами на базі ЦНДЛ (2019 рік)

Студенти-гуртківці 3 курсу медичного факультету Дарморис І. В. та Гавінська А. А. під час проведення науково-дослідної роботи кафедри (2019 рік)