Вас вітає кафедра фармакології з клінічною фармакологією !

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fJLToH8AAAAJ&hl=uk

Співробітники кафедри фармакології з клінічною фармакологією (зліва направо): доц. А.В. Чорномидз, лаборант А.Я. Воробець, ст. викл. Я.І. Іванків,     доц. О.Я. Драпак, доц. І.П. Мосейчук, проф. О.М. Олещук, проф. К.А. Посохова, доц. О.О. Шевчук, доц. В.В. Черняшова,    доц. Х. І. Курило,  доц. А.С. Вольська, ас. Г.Я. Лой, лаборант Н.А. Дзядик,  доц. В.П. Пида, (2019 рік)

Співробітники курсу клінічної фармакології (зліва направо): проф. В.М. Мерецький, проф. В.В. Шманько, ст. лаб. Л.Ю. Липка, доц. С.Л. Маланчук   (2023 рік)

Штат кафедри: 5 професорів, 9 доцентів,  1 старший викладач, 3 асистенти, 3 лаборанти.

 Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

 На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: