Навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі спрямований на дорослу людину, тому його основним завданням є ство­рення умов для саморозвитку, самовираження і самореалізації особистості. Викладач має не лише передавати сту­дентові знання і професійні уміння, а й прилучати його до певної культури, формувати у студента моральні якості, громадську активність та відповідальність за долю України, виховувати дбайливе ставлення до національного багатства країни, любові до рідної мови.

Тому, викладачі кафедри спрямовують свої наставницькі сили на вміння студентів саморозвиватись, прагнути розвитку моральних почуттів, формувати готовність будувати власне життя, фізичне, духовне та психологічне загартування, розвиток особистісних якостей. Все це реалізовується у процесі навчання, а також і в цілеспрямованому впливі на студентів у позанавчальний час. При плануванні виховної роботи наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам.

Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри фармакології з клінічною фармакологією є реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

Національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання студентів – це складний і багатогранний процес, який має на меті виховати розвинуту особистість, сформувати в неї загальнолюдські цінності, політичну зрілість та патріотичну переконаність, активну життєву позицію, вміння вбирати і передавати весь накопичений людством досвід підростаючому поколінню. Суспільною функцією національно-патріотичного виховання у вищій школі є формування у студентської молоді стійкої поведінки, моральних та патріотичних почуттів, вироблення звичок та навичок, які відповідають способу життя нашого народу, формування звички керуватися почуттям суспільного обов’язку.

Згідно розпорядження директора департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації «Про запровадження обов’язкового політичного інформування в навчальних закладах області», з метою забезпечення належного сприйняття політичних подій, що відбуваються в державі в університеті на кафедрах запроваджено обов’язкове щотижневе політичне інформування студентів. При проведенні політінформації із студентами піднімаються та обговорюються питання ролі студентської молоді у становленні правового суспільства, прав людини в правовій державі. Наставники груп проводять зі студентами інформативні бесіди, обговорюючи гарячі події в Україні, зокрема на Сході держави, політичні новини в Україні та за її межами.

У 2013-2014 н.р. проводились бесіди на теми: «Революція гідності – виклик історії», присвячені подіям у м. Києві 2013-2014 року, «Голодомор: погляд через роки», присвячені руйнівним наслідкам голодоморів в Україні.

Куратори груп і студенти щороку приймають участь в акції “Запали свічку”, яка відбувається в День пам’яті жертв голодомору. Традиційно пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та запалюють свічки на Театральному майдані.

Щороку наставниками кафедри фармакології з клінічною фармакологією організовуються екскурсії до різноманітних історичних пам’яток культури, навчальних, історичних, біологічних, геологічних музеїв пам’яток природи, матеріальної та духовної культури, тощо, оскільки пізнання себе починається із пізнання навколишнього світу, вивчення історії рідного краю та Батьківщини, знайомства із історичними об’єктами, які несуть в собі частинку історії та ілюструють хід історичних подій. Відвідування культурно-освітніх закладів студентами спонукають їх до вивчення, збереження та використання надбань національної і світової історико-культурної спадщини. 

За навчальний рік кафедрою було проведено тематичні екскурсії замками Тернопільщини і «Золота підкова Львівщини», печера Млинки, с. Залісся, Чортківський район, Тернопільська область інтерактивний музичний музей «Камертон» в с. Ішків, Дубенський замок, Рівненський Зоопарк, музей Буршину м. Рівне.

На екскурсії: Дубенський замок,  Рівненський Зоопарк (2021 рік)

На екскурсії : Верховина, Івано-Франківська обл.

(2020 рік)

На екскурсії : печера Млинки, с. Залісся, Чортківський район,  Тернопільська область  (2020 рік)

На екскурсії : Верховина, Івано-Франківська обл.

(2020 рік)

На екскурсії : інтерактивний музичний музей «Камертон» в

 с. Ішків (2020 рік)

На екскурсії: замками «Золотої підкови Львівщини» (2019 рік)

На екскурсії: с. Руда, Камянко-Бузький р-н, Львівська область (2018 рік)

Інтелектуально-духовне виховання

Інтелектуально-духовне виховання студентів-медиків базується на процесі опанування і присвоєння особистістю системи духовно-моральних, загальнолюдських і національних цінностей, накопиченні та передачі знань, уміння використовувати знання на практиці, які є інтегруючим компонентом в структурі смисложиттєвої побудови власного «Я».

З метою духовного виховання у студентів наставники груп проводяться бесіди, дискусії, присвячені духовному зростанню праці та відпочинку, а ткож виховні заходи, спрямовані на питання створення сімейних стосунків, здоров’я, а також приурочені до видатних та знаменних дат.


Студенти наставницьких груп прийшли на зустріч  з ветеранами нашого університету присвяченого  60 річчю заснування університету (2016 рік)

Студенти наставницьких груп  взяли участь в акції «Миколай про тебе не забуде».  Підготували подарунки (солодощі, іграшки, книжки, олівці) для 3-х дітей із малозабезпеченої сім’ї.

Естетичне виховання

Естетичне виховання – це напрям діяльності, спрямований на зміцнення взаємозв’язку естетичного ставлення студентів до дійсності з найважливішими формами суспільної свідомості та формування у них не лише морально-правової свідомості, але й художньо-естетичного досвіду. Естетичне виховання - це спосіб набуття студентською молоддю необхідного професійного досвіду, розвитку професійних якостей (духовних, психологічних, комунікативних, пізнавальних, організаторських, креативних), здійснення професійної діяльності з урахуванням вимог естетичної культури суспільства; це – основа самореалізації студентської молоді за законами краси, виявлення естетичної активності та естетичного ставлення до навколишньої дійсності й мистецтва, розвитку естетичних інтересів, потреб, уявлень, знань, понять, умінь та способів естетичної діяльності.

Естетичне виховання – це умова функціонування цінностей художньої культури, глибокого сприймання та розуміння студентами творів художньої літератури, музики, образотворчого, театрального та інших видів мистецтва. Наставниками груп організовуються відвідування концертів, вистав, які проходять у Тернопільському обласному драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка, в актовій залі ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського за постановки театральної студії «Арт-Драма», у концертній залі Українського Дому «Перемога», Тернопільській обласній філармонії тощо 

14 група ІІІ курсу медичного факультету разом з своїм куратором ас. М. І. Луканюк відвідали виставу "Пошилися в дурні" (2017 рік)

 Літературно-музичне дійство присвячене річниці з дня народження Тараса Шевченка (2017 рік)

Викладачі кафедри проводять із студентами лекції, семінари, бесіди з питань формування здорового способу життя, правової, духовної, художньо-естетичної, трудової і екологічної культури, поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу, державної символіки, Конституції України. 

Куратори допомагають сформувати колектив групи, проводять індивідуальну та групову організаційно – виховну та культурно – освітню роботу, здійснюють педагогічний контроль за навчальним процесом.

Виховна робота є невід’ємною ланкою роботи кафедри, основною метою якої є виховання у студентів відчуття патріотизму та гордості за свою вітчизну та український народ.

 

Зі студентами 1 курсу стоматологічного факультету на відкритті повстанської криївки у НОК "Червона калина" (2021 рік)

Підняття Державного Прапору України та виконання Державного Гімну України зі студентами 320 групи медичного факультету, біля адміністративного корпусу Тернопільського Національного Медичного Університету (2021 рік)

Співробітники кафедри фармакології та клінічної фармакології разом з студенатами університету приймають, сортують і розподіляють ліки (2022 рік) 

Викладач кафедри фармакології та клінічної фармакології Герасимець І.І. відвідала виставу “Дім божевільних” разом із  304 групою студентів медичного факультету (2023 рік)

Викладач кафедри фармакології та клінічної фармакології Маланчук С.Л. відвідав Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка разом із  521 групою студентів медичного факультету (2023 рік)

Вже стало доброю традицією участі студентів і викладачів ТНМУ у написанні Всеукраїнського радіодиктанту, що збирає тисячі українців як в Україні, так і за її межами, які прагнуть продемонструвати любов і пошану до рідної мови. Усеукраїнський радіодиктант національної єдності - традиційна щорічна загальнонаціональна акція, присвячена українській мові, це як своєрідний флешмоб-акція єднання навколо рідної мови. Сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови, диктант лунав наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура, а також на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура. 

Третій рік поспіль студенти 6 групи 3 медичного факультету за ініціативи студента Білика Ярослава дотримуються традиції написання Усеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Зі слів студентів групи, їх куратора завідувача кафедри фармакології, професорки Олександри Олещук та викладачів кафедри патологічної фізіології, які підтримали дану ініціативу: професорки Ольги Денефіль та професора Юрія Бондаренка, «…..це чудова нагода випробувати на собі сучасний тренд - навчання упродовж життя…», «….така акція демонструє важливість державної мови, показує, що ми вважаємо її престижною. А власний приклад завжди може стати мотивацією для інших діяти так само - поважати свою мову та країну!». 

Авторкою радіодиктанту-2023 стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва тексту – "Дороги України". Читав текст – актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі "Довбуш". 

У 2022 році текст радіодиктанту "Твій дім" написала письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала диктант народна артистка Ада Роговцева. У 2021 році текст диктанту написав і прочитав письменник Юрій Андрухович.

Викладач кафедри фармакології та клінічної фармакології Луканюк М.І. разом із  кураторською 304 групою студентів медичного факультету після перегляду кінофільму "Вонка"  (2023 рік)

Доцент кафедри фармакології та клінічної фармакології, Мар'яна Ігорівна Луканюк, разом із кураторською групою ММ-304) відвідала виставу, організовану студентами ТНМУ. Серед акторського складу вистави були також студенти цієї ж групи (2024 рік).

Весняний настрій та нові знання! На кафедрі фармакології провели незабутній майстер-клас для наших студентів. Доцент кафедри Мар'яна Ігорівна Луканюк, разом із кураторською групою ММ-304 та кураторська група професора Олещук Олександри Михайлівни ММ-306 мали чудову можливість навчитися виготовляти унікальні декоративні крашанки. Ця креативна активність не тільки згуртувала, але й додала весняного настрою перед великодніми святами. Дякуємо всім учасникам за ентузіазм та творчий підхід! (2024 рік).