На кафедрі фармакології проводиться робота з виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високою культурою та духовними якостями, милосердям та гуманізмом, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатної до саморозвитку і самовдосконалення; з формуванням у студентів почуття духовності, художньо-естетичної, мовної, правової, трудової, екологічної та фізичної культури, любові до історичної спадщини України, Галичини тощо.

При плануванні виховної роботи наставники передбачають проведення зустрічей з кураторськими групами. Куратори організовують проведення тематичних круглих столів, бесід, семінарів та інших заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, відмову від шкідливих звичок за тематикою «антинаркотик», «тверезість», «життя без куріння», «день діабету», «студенти за здоровий спосіб життя»; участь в освітніх бесідах «всесвітній день здоров’я» тощо. Виховна робота спрямована на розвиток вміння креативно мислити і самостійно знаходити інформацію. Щорічно проводяться акції, спрямовані на розвиток у майбутніх лікарях таких рис як милосердя та співчуття, шляхом, організації доброчинних ярмарок, концертів. Значна частина заходів присвячена вивченню історії університету і Тернопільського краю, для чого організовуються екскурсії музеями та замками Тернопільщини. Студентів активно залучають до вивчення і плекання народних традицій. Традиційними є спільні походи до драматичного театру.

Викладачі кафедри фармакології спрямовують свою діяльність на постійне вдосконалення виховної роботи зі студентами в групах та гуртожитках, залучаючи до цієї роботи деканів факультетів, членів координаційної ради з виховної роботи, Студентського самоврядування, профкому студентів, Студентського наукового товариства.

За навчальний рік кафедрою було проведено тематичні екскурсії замками Тернопільщини і «Золота підкова Львівщини», печера Млинки, с. Залісся, Чортківський район, Тернопільська область інтерактивний музичний музей «Камертон» в с. Ішків, Дубенський замок, Рівненський Зоопарк, музей Буршину м. Рівне, Збаразький замок, у Тернопільський краєзнавчий музей, історико-меморіальний музей політв'язнів і репресованих, у музей – садибу академіка І.Я. Горбачевського

На екскурсії : печера Млинки, с. Залісся, Чортківський район, Тернопільська область

(2019 рік)

На екскурсії : інтерактивний музичний музей «Камертон» в

с. Ішків (2019 рік)

На екскурсії: замками «Золотої підкови Львівщини» (2018 рік)

На екскурсії: с. Руда, Камянко-Бузький р-н, Львівська область (2017 рік)

На екскурсії: Дубенський замок, Рівненський Зоопарк (2017 рік)

Студенти наставницьких груп прийшли на зустріч

з ветеранами нашого університету присвяченого 60 річчю заснування університету (2016 рік)

Студенти наставницьких груп взяли участь в акції «Миколай про тебе не забуде». Підготували подарунки (солодощі, іграшки, книжки, олівці) для 3-х дітей із малозабезпеченої сім’ї.

14 група ІІІ курсу медичного факультету разом з своїм куратором ас. М. І. Луканюк відвідали виставу "Пошилися в дурні" (2017 рік)

Літературно-музичне дійство присвячене річниці з дня народження Тараса Шевченка (2017 рік)

Викладачі кафедри проводять із студентами лекції, семінари, бесіди з питань формування здорового способу життя, правової, духовної, художньо-естетичної, трудової і екологічної культури, поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу, державної символіки, Конституції України.

Куратори допомагають сформувати колектив групи, проводять індивідуальну та групову організаційно – виховну та культурно – освітню роботу, здійснюють педагогічний контроль за навчальним процесом.

Викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією двічі на місяць (згідно графіку) відвідували гуртожиток № 3, де проживають студенти медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів, про що свідчать записи у журналі відвідувань.

Виховна робота є невід’ємною ланкою роботи кафедри, основною метою якої є виховання у студентів відчуття патріотизму та гордості за свою вітчизну та український народ.