Підручники, видані викладачами кафедри:

 1. Фармакотерапия: учебник для студ. фарм. ф-тов: перевод с укр. яз. / под ред. О.В. Крайдашенко, И .Г. Купновицькой, И.Н. Клища, В.Г. Лизогуба. – Винница : Нова Книга, 2013. – 536 с.: ил.

 2. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. ф-тів / [за ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба.] Вид. 2. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 644 с.: іл.

 3. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Козак Л.І. та ін. / Видання 2-ге – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 784 с.

 4. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 644 с.: іл.

 5. Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою: Підручник. Видання друге, перероблене та доповнене методичними рекомендаціями до практичних занять. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 604 с.

 6. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 740 с.

 7. Фармакологія. Підручник / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, В.А. Туманов та ін. ; За ред. І.С. Чекмана. – К. : Вища шк., 2001. – 598 с.

 8. Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою : Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 508 с.

 9. Фармакология / Под ред. Г. Е. Батрака. Учебник для студентов медицинских институтов. – Киев : Вища школа, 1980. – 456 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 1. Оптимізація навчального процесу в Тернопільському національному медичному університеті в рамках дистанційного навчання. / Олещук О.М. Курило Х.І. Кліщ І.М. Вольська А.С. – Тернопіль. – 2021. – 11 c.

 2. Основи лікарської рецептури: навч. посіб. / Олещук О.М., Посохова К.А., Пида В.П., Іванків Я.І., Драпак О.Я., Герасимець І.І., Мосейчук І.П., Шевчук О.О., Черняшова В.В., Вольська А.С., Лой Г.Я. – за ред. К.А. Посохової, О.М. Олещук. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 92 с. Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України.

 3. Олещук О.М., Посохова К.А., Пида В.П. та ін. Робочий зошит з фармакології; за редакцією О.М. Олещук – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 140 c.

 4. Posokhova K. Drugs affecting cardiovascular system. – Ternopil : TSMU, 2018. – 68 p.

 5. «Фармакология в помощь врачу, провизору и студенту» (учебник-справочник) / Під редакцією С.М. Дрововоз (Дрововоз С.М., Штрыголя С.Ю., … Олещук А.М.) – Харьков, 2018 – 638 с.

 6. Основи лікарської рецептури : навч. посіб. / К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, В.П. Пида, І.І. Герасимець, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, А.С. Вольська. – за ред. К.А. Посохової, О.М. Олещук. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 92 с. ISBN 978-966-673-258-6. Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 16.06.2015 р.)

 7. Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу: Учебник-справочник / Дороговоз С.М., Штрыголь С.Ю., Щекина Е.Г., Матвеева Е.В., Волощук Н.И., Тржецинский С.Д., Заморский И.И., Олещук А.М., Подплетняя Е.А., Штробля А.Л., Иванцик Л.Б., Дроговоз В.В. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Х.: Титул, 2018. – 640 с.

 8. Фармакотерапія в акушерстві, анестезіології та гінекології [М.І. Жиляєв, А.М. Олійник, М.М. Жиляєв, О.М. Олещук, О.В. Олійник]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 400 с.

 9. Алгоритм спілкування студентів(лікарів) з пацієнтами [Л.Я. Ковальчук, І.Р. Мисула, Н.Я. Лісничук, О.М. Олещук, І.Є. Сахарова та ін.]. Методичні рекомендації .– Тернопіль, Укомедкнига, 2009 . –39 с. (2,33 ум. арк.)

 10. Посохова К.А., Вікторов О.П. (властивості, застосування, взаємодія): Навчальний посібник. – Тернопіль : ТДМУ, 2005. – 296 с.

 11. Мікробіологічні та фармакологічні основи раціонального застосування антибіотиків: Посібник для студентів, викладачів медичних вузів та лікарів / К.А. Посохова, С.І. Климнюк – Тернопіль, Укрмедкнига, 1998. – 131 с.