Дисертації, захищені співробітниками кафедри: 


   Дисертації, які виконані під керівництвом проф. О.М. Олещук:

 Іванків Я.І. – “Фармакогенетичне обґрунтування гепатопротекторної дії мелатоніну при експериментальному діабеті” за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. Тернопіль, 2017.

Лой Г.Я.  «Кардіопротективні ефекти препарату метформін при гіпоксії та метаболічному стресі»  за спеціальністю 222 "Медицина" (22 "Охорона здоров'я") – фармакологія. Тернопіль, 2023.

Фещенко Г.І. «Фармакологічне обгрунтування зстосування екстракту хамерію вузьколистого як противиразкового засобу» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. Тернопіль, 2020.

Дацко В.А. - «Експереминтальне дослідження протекторного впливу L-орнітину L-аспартату за умов ураження печінки різного генезу» за спеціальністю 222 "Медицина" (22 "Охорона здоров'я") – фармакологія. Тернопіль, 2023.


Дисертації, які виконані під керівництвом проф.  К.А. Посохової:

     Докторські дисертації: 

1.  Олещук О. М. «Роль системи оксиду азоту в механізмах уражень печінки різного генезу» 14.03.04 - патологічна фізіологія. Тернопіль, 2013

    Кандидатські дисертації

1. Олещук О. М. «Експериментальна терапія ентеросорбентами холестатичних уражень печінки» 14.03.05 – фармакологія. Київ, 1997.

2. Ніколаєва В. В. «Експериментальне обґрунтування доцільності застосування донатора оксиду азоту глутаргіну та його комбінації з пірацетамом при гемічній гіпоксії» 14.03.05 – фармакологія. Київ, 2005.

3. Бережна І. Ю. «Ураження печінки при гемічній гіпоксії у високо- та низькостійких до нестачі кисню тварин та його фармакокорекція», 14.03.04 – патологічна фізіологія. Тернопіль, 2005.

4. Гриців О. В. «Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на прояви хронічної гіпоксії, викликаної монооксидом вуглецю, та хронічної гіпоксії замкненого простору» 14.03.04 – патологічна фізіологія. Тернопіль, 2006.

5. Плосканич Л. Й.«Вплив попередників та блокаторів синтезу оксиду азоту на метаболічні процеси у печінці при її ішемічно-реперфузійному пошкодженні в експерименті», - Київ, 2006.

5. Лєбєдєва Т. А. «Вплив попередників та блокаторів синтезу оксиду азоту на метаболічні процеси в ушкодженому адреналіном міокарді в експерименті» 14.03.04 – патологічна фізіологія. Тернопіль, 2008.

6. Шевчук О.О. «Фармакологічна корекція глутаргіном та ентеросгелем ураження печінки при комбінованому застосуванні антимікобактеріальних та антиретровірусних препаратів (експериментальне дослідження)» 14.03.05 – фармакологія. Київ, 2011.

7. Яремчук О. З. «Особливості біохімічних процесів у печінці та нирках при експериментальному ураженні підшлункової залози та способи їх корекції» 03.00.04 – біохімія. Чернівці, 2011.

8. Черняшова В. В. «Патогенетичне обґрунтування застосування L-аргініну-L-глутамату та препарату супероксиддисмутази для корекції ураження печінки та нирок при експериментальному перитоніті» 14.03.04 – патологічна фізіологія. Тернопіль, 2012.

9. Вольська А. С. «Експериментальне обґрунтування доцільності попередження гепатотоксичної дії парацетамолу тіотриазоліном» 14.03.05 – фармакологія. Одеса, 2014.

10. Зозуляк Н. Б. «Вплив кверцетиновмісних сполук на стан печінки та нирок при експериментальному цукровому діабеті з ожирінням»14.03.05 – фармакологія. Одеса, 2015.

11. Сампара С. Р. «Патогенетичне обґрунтування застосування модулятора синтезу оксиду азоту для корекції ускладнень гестаційного антифосфоліпідного синдрому (експериментальне дослідження)» 14.03.05 – фармакологія. Чернівці, 2015.

12. Стечишин І. П. «Фармакологічна корекція кверцетиновмісними препаратами  ураження міокарда при експериментальному цукровому діабеті» 14.03.05 - фармакологія. Одеса, 2017.

13. Шевчук О.О. «Обгрунтування застосування вуглецевих ентеросорбентів та препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора для мінімізації побічних реакцій протипухлинних лікарських засобів», 14.03.05 – фармакологія. Київ, 2020 р.

14. Яремчук О.З. «Механізми дії модуляторів системи нітроген оксиду за умов експериментального антифосфоліпідного синдрому». 03.00.04 – біохімія. Тернопіль. 2021р.


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. В.В. Шманька:

    Кандидатські дисертації:

1. Корильчук Т. Б. «Порушення антиоксидантної, імунної і детоксикаційної систем організму, за умов експериментальної печінково-ниркової недостатності та шляхи їх корекції» 14.03.04 – патологічна фізіологія. Тернопіль, 2007.

2. Чорній Н. В. «Клінічне обґрунтування комбінованого застосування орального антисептика та гепатопротектора для лікування захворювань пародонта на тлі хронічного панкреатиту» 14.01.28 – клінічна фармакологія. Одеса, 2012 .

3. Манащук  Н. В. «Клінічна ефективність комбінованого застосування антисептика та імуномодулятора при лікуванні захворювань пародонта у хворих з хронічними колітами різної етіології» 14.01.28 – клінічна фармакологія. Одеса, 2012.

4. Лебідь О. І. «Клінічна ефективність комбінованого використання антисептика та фітозбору при лікуванні захворювань тканин пародонта у підлітків з аліментарно-конституційним ожирінням» 14.01.28 – клінічна фармакологія. Одеса, 2015.