Монографії, патенти

Монографії, видані викладачами кафедри фармакології з клінічною фармакологією:

1. Скакун М.П. Зовнішньосекреторна функція печінки і жовчогінні засоби. – Київ: Здоров’я, 1964. – 180 с.

2. Скакун Н.П., Губергриц А.Я. Фармакотерапия заболеваний печени и желчных путей. – Киев: Здоров’я, 1971. – 148 с.

3. Скакун Н.П. Основы фармакогенетики. – Киев: Здоров’я, 1976. – 168 с.

4. Саратиков А.С., Скакун Н.П. Желчеобразование и желчегонные средства. – Томск: Изд-во Томского универс., 1977. – 274 с.

5. Скакун Н.П. Клиническая фармакогенетика. – Киев: Здоров’я, 1981. – 200 с.

6. Этиловый алкоголь / А.С. Саратиков, Н.П. Скакун, А.И. Венгеровский, А.Н. Олейник. – Томск: Изд-во Томского университета, 1985. – 136 с.

7. Тимошенко Л.В., Скакун Н.П., Скакун Г.К. Алкогольный синдром плода. – Киев: Здоровёч, 1987. – 112 с.

8. Скакун Н.П., Писько Г.Т., Мосейчук И.П. Поражение печени четырёххлористым углеродом. – Москва: НИИТ, 1989. – 110 с.

9. Саратиков А.С., Скакун Н.П. Желчеобразование и желчегонные средства. – Томск: Изд-во Томского универс., 1991. – 262 с.

10. Скакун Н.П., Шманько В.В., Охримович Л.М. Клиническая фармакология гепатопротекторов. – Тернопіль. 1995. – 272 с.

Довідники, отримані викладачами кафедри фармакології з клінічною фармакологією:

1. Скакун Н.П. Клиническая фармакогенетика // Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. – Киев: Здоров'я, 1986. – С. 37-44

2. Скакун Н.П., Андрющенко Е.В. Средства, ияющие на функцию органов дыхания // Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. – Киев: Здоров'я, 1986. – С. 311-319

3. Грищенко В.И., Скакун Н.П. Средства, влияющие на мышцы матки // Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. – Киев: Здоров'я, 1986. – С. 418-493

4. Скакун Н.П., Романова А.Ф. Средства, влияющие на эритропоэз и лейкопоэз // Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. – Киев: Здоров'я, 1986. – С. 463-493

5. Скакун М.П. Невідкладна допомога при гострих отруєннях лікарськими засобами, речовинами побутової хімії, рослинними і тваринними отрутами // Довідник фельдшера. Книга 2. – Київ: Здоров'я, 1997. – С. 487-563

Патенти, отримані викладачами кафедри фармакології з клінічною фармакологією:

 1. Спосіб одержання рослинної субстанції з седативною дією на основі трави змієголовника молдавського / М.І. Шанайда, О.М. Олещук, В.В. Шанайда. Пат. 126437, Україна, A61K 36/53 (2006.01) A61P 25/20 (2006.01), заявл. 04.12.2017, опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12.
 2. Шанайда М.І., Олещук М.І., Белей Н.М., Шанайда В.В. Спосіб одержання рослинної субстанції із протизапальною та аналгетичною дією з трави чаберу садового: пат. 125006, Україна, МПК А61К36/53. № u201711879; заявл.04.12.17; опубл. 25.04.18. Бюл. № 8.
 3. Патент України на корисну модель UA 124990, МПК А61В 5/00, A61B 5/1477, A61B 5/1468. Спосіб визначення ризику розвитку захворювань тканин парадонта у ортодонтичних хворих / М. І. Котик, В. В. Шманько. - № u201711800; заявл. 04.12.2017; опубл. 25.04.2018. – Бюл. № 8/2018.
 4. Патент України на корисну модель UA 124985, МПК А61K 6/00, A61K 45/08, A61P 29/00. Спосіб лікування захворюваннь тканин парадонта у ортодонтичних хворих / М. І. Котик, В. В. Шманько. - № u201711794; заявл. 04.12.2017; опубл. 25.04.2018. – Бюл. № 8/2018.
 5. Патент 127363 Україна, МПК А61К 31/194. Спосіб метаболічної корекції інтраопераційної гіпотермії / І.М. Дейкало, В.В. Буката, А.В. Чорномидз (Україна). – №u201802278, заявл. 05.03.18, опубл. 25.07.18, Бюл. № 14.
 6. Патент 127362 Україна, МПК А61В 17/00; А61К 35/37. Спосіб профілактики розвитку ускладнень після оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності / І.М. Дейкало, В.В. Буката, А.В. Чорномидз (Україна). – №u201802275, заявл. 05.03.18, опубл. 25.07.18, Бюл. № 14.
 7. Патент 127781 Україна, МПК (2006): A61K 31/573 (2006.01), A61P 17/00 Спосіб отримання наноформи бетаметазону для лікування нікельового дерматиту / І.І. Худан-Цільо, О. О. Шевчук, А. В. Павлишин, М. М. Корда – № u201801486, заявл. 15.02.2018, опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16/2018.
 8. Патент на корисну модель 117182 Олещук О.М., Іванків Я.І. Спосіб корекції ураження печінки при експериментальному цукровому діабеті 2 типу шляхом застосування мелатоніну: Україна, МПК G09В23/28. № u201610297; заявл.10.10.16; опубл. 26.06.17. Бюл. № 12.
 9. Патент на корисну модель UA 92572 U. Спосіб корекції цитостатичної мієлодепресії / Шевчук О.О., Сидоренко О.С., Посохова К.А., Юшко Л.О., Чехун В.Ф., Ніколаєв В.Г. 26.08.2014, бюл. № 16. МПК (2014.01) А61К 9/00.
 10. Патент на корисну модель UA 94720 U. Спосіб пом’якшення мієлосупресивної дії високих доз цитостатиків / Шевчук О.О., Тодор І.М., Лук’янова Н.Ю., Бардахівська К.І., Чехун В.Ф., Ніколаєв В.Г. 25.11.2014, бюл. № 22 МПК (2006.01)G09B 23/28.
 11. Патент на корисну модель № 92289 Спосіб моделювання експериментального ожиріння / Посохова К.А., Зозуляк Н.Б., Стечишин І.П., Черняшова В.В. Заявлено 06.03.2014р. Опубліковано 11.08.2014. Бюл. № 15.
 12. Пат. 85171 Україна, МПК А 61 D 3/00. Пристрій для фіксації експериментальної тварини / Герасимець А. Ю., Герасимець Ю. М., Медвідь І. І.; заявник і патентовласник Герасимець А. Ю., Герасимець Ю. М., Медвідь І. І. – № u201306400; заявл. 23.05.2013; опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21.
 13. Патент на корисну модель № 69009 Спосіб превентивної профілактики ішемічного ураження печінки / Олещук О.М., Посохова К.А., Дацко Т.В., Лісничук Н.Є., Шевчук О.О. Дата видачі. 25.04.2012 Бюл. № 8. 2012 р.
 14. Пат. 64704 U. Україна, МПК А 61 К 36/00. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Медвідь І. І., Фіра Л. С., Пласконіс Ю. Ю.,Соколова Л. В., Пида В. П. ; заявник і патентовласник Медвідь І. І., Фіра Л. С., Пласконіс Ю. Ю.,Соколова Л. В., Пида В. П. – № u201106607 ; заявл. 26.05.11 ; опубл. 10.11.11, Бюл. № 21.
 15. Патент на корисну модель 62471 U. Україна, МПК А 61 К 36/72, А 61 P1/16. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Пида В. П., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Вашкеба Е. М., Медвідь І. І.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u201102439 ; заявл. 01.03.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.
 16. Патент на корисну модель № 53804 Спосіб попередження гепатотоксичної дії парацетамолу Посохова К.А., Вольська А.С., Олещук О.М., Демчук І.А. 25.10.2012, Бюл. № 20, 2010 р.
 17. Патент на корисну модель № 51182 Спосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого панкреатиту Посохова К.А., Яремчук О.З., Олещук О.М., Чернухіна О.О., Лісничук Н.Є. 12.07.2010, Бюл. № 13, 2010 р.
 18. Патент на корисну модель № 49872 Спосіб корекції антитоксичної функції печінки Посохова К.А., Шевчук О.О., Олещук О.М., Дацко Т.В., Чернухіна О.О., Ніколаєва В.В 11.05.05.2010, Бюл. № 9. 2010 р.

Інформаційні листи, отримані викладачами кафедри фармакології з клінічною фармакологією:

 1. Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. Попередження гепатотоксичної дії анальгетиків за допомогою антиоксидантів // Інформаційний лист (про нововведення в системі охорони здоров’я). – Київ, 2014. – № 201 – 2014.
 2. Посохова К.А., Стечишин І.П., Шевчук О.О. Використання препаратів кверцетину у різних фармацевтичних формах при ураженні міокарда на тлі цукрового діабету. - Київ, 2016. - № 138-2016.

Методичні рекомендації, отримані викладачами кафедри фармакології з клінічною фармакологією:

 1. Николаев В. Г., Картель Н. Т., Посохова Е. А., Клищ И. Н., Геращенко И. И., Гурина Н. М., Бардахивская К. И., Сарнацкая В. В., Сахно Л. А., Олещук О. М., Николаева В. В., Шевчук О. О. Методические рекомендации «Доклиническое изучение энтеросорбентов» // Київ. – ТОВ «ДІА». – 2010. – 56 с. Затверджено на засіданні Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, протокол № 9 від 28.10.2010 р.