Монографії, видані викладачами кафедри:

1. Скакун Н.П., Шманько В.В., Охримович Л.М. Клиническая фармакология гепатопротекторов. – Тернопіль. 1995. – 272 с.

2. Саратиков А.С., Скакун Н.П. Желчеобразование и желчегонные средства. – Томск: Изд-во Томского универс., 1991. – 262 с.

3. Скакун Н.П., Писько Г.Т., Мосейчук И.П. Поражение печени четырёххлористым углеродом. – Москва: НИИТ, 1989. – 110 с.

4. Тимошенко Л.В., Скакун Н.П., Скакун Г.К. Алкогольный синдром плода. – Киев: Здоровёч, 1987. – 112 с.

5. Этиловый алкоголь / А.С. Саратиков, Н.П. Скакун, А.И. Венгеровский, А.Н. Олейник. – Томск: Изд-во Томского университета, 1985. – 136 с.

6. Скакун Н.П. Клиническая фармакогенетика. – Киев: Здоров’я, 1981. – 200 с.

7. Саратиков А.С., Скакун Н.П. Желчеобразование и желчегонные средства. – Томск: Изд-во Томского универс., 1977. – 274 с.

8. Скакун Н.П. Основы фармакогенетики. – Киев: Здоров’я, 1976. – 168 с.

9. Скакун Н.П., Губергриц А.Я. Фармакотерапия заболеваний печени и желчных путей. – Киев: Здоров’я, 1971. – 148 с.

10. Скакун М.П. Зовнішньосекреторна функція печінки і жовчогінні засоби. – Київ: Здоров’я, 1964. – 180 с.


Патенти, отримані викладачами кафедри:

1. Патент 126437, Україна. Спосіб одержання рослинної субстанції з седативною дією на основі трави змієголовника молдавського / М.І. Шанайда, О.М. Олещук, В.В. Шанайда. - Бюл. № 12, 25.06.2018.

2. Патент 125006, Україна. Спосіб одержання рослинної субстанції із протизапальною та аналгетичною дією з трави чаберу садового./ Шанайда М.І., Олещук М.І., Белей Н.М., Шанайда В.В. - Бюл. № 8, 25.04.18.

3. Патент 124990, Україна. Спосіб визначення ризику розвитку захворювань тканин парадонта у ортодонтичних хворих / М. І. Котик, В. В. Шманько. - Бюл. № 8, 25.04.2018.

4. Патент 124985, Україна. Спосіб лікування захворюваннь тканин парадонта у ортодонтичних хворих / М. І. Котик, В. В. Шманько. - Бюл. № 8, 25.04.2018.

5. Патент 127363 Україна. Спосіб метаболічної корекції інтраопераційної гіпотермії / І.М. Дейкало, В.В. Буката, А.В. Чорномидз (Україна). – Бюл. № 14, 25.07.18,

6. Патент 127362 Україна. Спосіб профілактики розвитку ускладнень після оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності / І.М. Дейкало, В.В. Буката, А.В. Чорномидз (Україна). – Бюл. № 14, 25.07.18.

7. Патент 127781 Україна. Спосіб отримання наноформи бетаметазону для лікування нікельового дерматиту / І.І. Худан-Цільо, О. О. Шевчук, А. В. Павлишин, М. М. Корда – № 16, 27.08.2018.

8. Патент 117182 Україна. Спосіб корекції ураження печінки при експериментальному цукровому діабеті 2 типу шляхом застосування мелатоніну. / Олещук О.М., Іванків Я.І. - Бюл. № 12, 26.06.17.

9. Патент 92572 Україна. Спосіб корекції цитостатичної мієлодепресії / Шевчук О.О., Сидоренко О.С., Посохова К.А., Юшко Л.О., Чехун В.Ф., Ніколаєв В.Г. - Бюл. № 16, 26.08.2014

10. Патент 94720 Україна. Спосіб пом’якшення мієлосупресивної дії високих доз цитостатиків / Шевчук О.О., Тодор І.М., Лук’янова Н.Ю., Бардахівська К.І., Чехун В.Ф., Ніколаєв В.Г. - Бюл. № 22, 25.11.2014.

11. Патент 92289 Україна. Спосіб моделювання експериментального ожиріння / Посохова К.А., Зозуляк Н.Б., Стечишин І.П., Черняшова В.В. - Бюл. № 15, 11.08.2014.

12. Патент 85171 Україна. Пристрій для фіксації експериментальної тварини / Герасимець А. Ю., Герасимець Ю. М., Медвідь І. І.–Бюл. № 21, 11.11.2013.

13. Патент 69009 Україна. Спосіб превентивної профілактики ішемічного ураження печінки / Олещук О.М., Посохова К.А., Дацко Т.В., Лісничук Н.Є., Шевчук О.О. - Бюл. № 8, 25.04.2012.

14. Патент 64704 Україна. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Медвідь І. І., Фіра Л. С., Пласконіс Ю. Ю.,Соколова Л. В., Пида В. П. - Бюл. № 21, 10.11.11.

15. Патент 62471 Україна. Спосіб корекції токсичних уражень печінки. / Пида В. П., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Вашкеба Е. М., Медвідь І. І. – Бюл. № 16, 25.08.2011.

16. Патент 51182 Україна. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого панкреатиту. / Посохова К.А., Яремчук О.З., Олещук О.М., Чернухіна О.О., Лісничук Н.Є. - Бюл. № 13, 12.07.2010.

17. Патент 49872 Україна. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки. / Посохова К.А., Шевчук О.О., Олещук О.М., Дацко Т.В., Чернухіна О.О., Ніколаєва В.В. - Бюл. № 9, 11.05.2010.