Адміністративний корпус інституту 1957 рік

(на 3-му поверсі  розміщена кафедра фармакології)

Кафедра фармакології тодішнього Тернопільського медичного інституту створена у липні-серпні 1957 року, а 1 вересня була прочитана вступна лекція з фармакології і проведені перші практичні заняття. Кафедру очолив бувший докторант Львівського державного медичного інституту, кандидат медичних наук, доцент Микола Скакун. Він, після захисту дисертації, працював завідувачем кафедри фармакології Тернопільського медінституту аж до 1991 року.

Завідувач кафедри фармакології Скакун М.П.

 (1957- 1991 рр.)

Микола Скакун зі студентами під час практичного заняття. (1957 рік)

Професор Скакун М.П. на занятті зі студентами. (25 січня 1999 року)

У 60-ті роки на кафедрі викладали доцент М. Бившук, асистенти А. Олійник, М. Гарбарець, В. Власов, в аспірантурі навчаються С. Дроговоз і Н. Безкоровайна. Світлана Мифодіївна Дроговоз успішно захищає кандидатську дисертацію з фармакології і продовжує науковий пошук. З 1971 року доктор медичних наук професор С.Дроговоз впродовж багатьох років очолювала кафедру фармакології Харківського національного фармацевтичного університету.

Яскравий слід залишила в історії кафедри Алла Миколаївна Олійник, яка у 1962 році стала першим аспірантом кафедри й інституту, разом з Миколою Петровичом сприяла становленню традицій колективу, його духу взаємоповаги та взаємодопомоги. У 1965 році А.Олійник успішно захищає кандидатську, а у 1985 році – докторську дисертацію, у 1988 році отримує звання професора по кафедрі фармакології, очолює курс клінічної фармакології, у 2001 році переходить працювати на факультет бакалаврату та молодших спеціалістів медицини.

Перший аспірант кафедри А. Олійник  (1962 рік)

Ще один заслужений ветеран кафедри – Надія Мулярчук (Безкоровайна) - працювала на кафедрі асистентом, а потім доцентом від 1968 до 2001 року.

У 1975 році на кафедру приходить Катерина Посохова, працює старшим лаборантом, з 1980 року – аспірант кафедри. У 1982 році К. Посохова успішно захищає кандидатську дисертацію і починає працювати на посаді асистента, з 1986 року - доцент кафедри, з 1991 по 2014 рік – завідувача кафедри. У 1996 році К.Посохова захищає докторську дисертацію, у 1997 році отримує звання професора.

д. мед.н, професор Катерина Андріївна Посохова

Завідувач кафедри (1991–2014 рр.)

У 1982 р. на посаду старшого лаборанта кафедри приходить Володимир Шманько, який після закінчення ТДМІ працював лікарем швидкої допомоги. Він починає працювати під керівництвом проф. М. Скакуна над кандидатською дисертацією, яку захищає у 1986 році. У 1996 році – В. Шманько успішно захищає докторську дисертацію. Із 1999 р. проф. В. Шманько очолює курс клінічної фармакології.

д. мед.н, професор Шманько Володимир Васильович

Завідувач курсом клінічної фармакології  (2007 рік) 

У 1980-ті роки на кафедру приходить багато молодих співпрацівників, яких завідувач об’єднує в творчий молодіжний колектив, основним завданням якого було комплексне багатопланове проведення наукових досліджень. В цей час в лабораторії одночасно працюють В.Шманько, І.Мосейчук, О.Климнюк, І.Висоцький, С.Ковальчук, О.Табачук.

                       Зліва направо сидять: К. Посохова, А Олійник, М. Скакун, Н. Мулярчук,  І. Висоцький,                                 

 Стоять: В. Шманько, О. Табачук, І. Мосейчук, Л. Невська, Н. Ковальчук, І. Герасимович, С. Ковальчук. (1986 рік)

Щороку захищається щонайменше одна кандидатська дисертація.  Це все робилося з наснагою, завзято, у високому темпі. Коли заходили в лабораторію – піднімався настрій. Не всі з членів молодіжного колективу залишилися на кафедрі. До сьогодні працює Ірина Мосейчук, яка у 1988 році захистила кандидатську дисертацію, працювала асистентом, від 1993 року – старший викладач, згодом – доцент кафедри.

Слід згадати дисертантів проф. М. Скакуна, відомих фармакологів України, які працюють в інших колективах: Оксану Давидович, Світлану Марчишин, І. Висоцького. За роки існування кафедри, а це практично ціле життя, в колективі працювало багато яскравих особистостей. Серед них Людмила Порохняк, Ярослав Несторович; Олена Климнюк, Ольга Табачук.

У 90-ті роки під керівництвом проф. М.Скакуна, який продовжує працювати на посаді професора, виконують дисертаційні роботи старший лаборант О. Табачук, лікарі Н. Баган, Б. Ониськів, Ю. Сливка, О. Темченко, Н. Ковальчук, В. Князевич, Л. Білик.

У 1995-1998 роках в аспірантурі навчалася Олександра Олещук (науковий керівник – проф. К.Посохова), а після успішного захисту кандидатської дисертації (1998) працювала на посаді асистента, доцента кафедри, успішно виконала докторську дисертацію (науковий консультант – проф. К.Посохова), яку захистила у 2013р. З вересня 2014 р. і до сьогодні очолює кафедру фармакології з клінічною фармакологією.У 2015р. отримала звання професора.

д. мед.н, професор Олещук Олександра Михайлівна

Завідувач кафедри з 2014 року  

В кінці 90-х рр. і на початку нового століття під керівництвом проф. К.Посохової виконують і успішно захищають кандидатські дисертації І. Бережна, В. Буковська (Ніколаєва), О. Гриців, які згодом переїхали до м. Києва, де продовжують свою наукову та громадську діяльність. Наступними дисертантами проф. К.Посохової стають Т.Лєбєдєва, Л.Плосканич, В.Черняшова, О. Яремчук, О.Шевчук, Н.Зозуляк,  І.Стечишин.

Колектив кафедри фармакології  у 2011 році

Зліва направо: О. Шевчук, О. Олещук, В. Черняшова, Н. Зозуляк, В. Пида, 

К. Посохова, І. Мосейчук,   А. Вольська, О. Пінкевич

Колектив кафедри фармакології впродовж свого існування вирішував багато питань сучасної фармакології. Але найбільшою мірою зосереджено зусилля на науковій розробці актуальних проблем експериментальної і клінічної гепатології. Тому з часом було започатковано відому далеко за межами України наукову школу - Тернопільську школу фармакологів-гепатологів.

Зліва направо: О. Гаврищак, К. Посохова, В. Черняшова, О. Шевчук, О. Яремчук під час проведення досліджень у Лабораторії доклінічного дослідження лікарських засобів (2006 рік)

Всього за роки існування на кафедрі підготовлено 15 докторів і 59 кандидати медичних наук. Опубліковано 9 підручників, 11 навчальних посібників, 13 монографій, 6 науково-популярних брошур, 3 довідники, 7 методичних рекомендацій, 23 методичні рекомендації для аудиторної та позааудиторної роботи студентів, 496 журнальних статей і понад 800 інших публікацій.

Сьогодні кафедру очолює  д. мед.н, професор Олещук Олександра Михайлівна (2014 рік)

На кафедрі працюють:  Х. І. Курило, А.С. Вольська, В.П. Пида, О.М. Олещук, К.А. Посохова, О.О. Шевчук, І.П. Мосейчук, Я.І. Іванків  В.В. Черняшова (2014 рік)

Співробітники кафедри фармакології з клінічною фармакологією (зліва направо): ст. викл. А.В. Чорномидз, лаборант А.Я. Воробець, ас. Я.І. Іванків, доц. О.Я. Драпак, доц. І.П. Мосейчук, проф. О.М. Олещук, проф. К.А. Посохова, доц. О.О. Шевчук, доц. В.В. Черняшова, ас. Х. І. Курило, доц. А.С. Вольська, ас. Г.Я. Лой, лаборант Н.А. Дзядик, доц. В.П. Пида, (2019 рік) 

Впродовж усього періоду існування кафедри її робота була спрямована на формування систе­ми знань студентів, упровадження новітніх технологій у навчальний процес і наукову роботу кафедри. 

Характерною ознакою впровадження у навчальний процес інформаційних технологій стало створення web-сторінки кафедри, над якою колектив працював упродовж 2007–2009 рр. У 2010-2011 рр. працівники кафедри створели потужну базу тестових завдань для щоденного електронного контролю знань за системою «Moodle» та для семестрового підсумкового екзаменаційного контролю, які систематично урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями. Силами колективу кафедри створено 205 навчальних відеофільмів і 2 віртуальних навчальних програми, у яких демонструються алгоритми виконання необхідних практичних навичок. В останні роки особливого значення в організації навчального процесу на кафедрі за сучасних умов надають практичним заняттям, на яких студенти набувають необхідних для майбутньої діяльності навичкок та вмінь. 

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а з метою поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією є авторами та співавторами 9 підручників і понад 12 навчальних посібників.


Завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією доктор мед. наук, проф. Олещук О.М. проводить практичне заняття з студентами іноземцями (2017 рік) 

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією  кандидат мед. наук, доц.  І.П. Мосейчук проводить практичне заняття з студентами медичного факультету (2019 рік) 

Асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією кандидат мед. наук Я.І. Іванків проводить практичне заняття з студентами іноземцями (2019 рік) 

Професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією доктор мед. наук, проф. Посохова К.А. проводить практичне заняття з студентами медичного факультету (2019 рік) 

Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка, який упродовж 25 років активно працює на кафедрі. План роботи студентського наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.  За час існування наукового гуртка студенти взяли участь у роботі близько 30 вітчизняних та 15 міжнародних медичних конгресів студентів і молодих учених. 

28 березня 2024 року в аудиторії №3 адміністративного корпусу ТНМУ вечір спогадів та вдячності «Вшанування професора Миколи Петровича Скакуна  з нагоди 100-річчя з дня народження».