На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією в аспірантурі навчаються:


за очною (вечірньою) формою навчання:

ДАЦКО Віталій Андрійович

КОТИК Мирослава Ігорівна

ГНІЗДЮХ Роман Володимирович

за заочною формою навчання:

ДЗІХ Ірина Сергіївна

ДАЦКО ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

У 2015 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 – 31.08.2023 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Експериментальне дослідження протекторного впливу L-орнітину L-аспартату за умов ураження печінки різного генезу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Олещук О.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • О.М. Олещук, В.А. Дацко, Т.В. Дацко, М.А.Орел. Ефективність застосування L-орнітину L-аспартату при експериментальному цирозі. Матеріали підсумкової LXIII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».Тернопіль. Укрмедкнига. 2020.С 68-69.

 • О.М. Олещук, В.А. Дацко, А.Є. Мудра, Т.В. Дацко, Я.І. Іванків L-орнітину -L-аспартат при експериментальному цирозі. Матеріали VІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 23–24 вересня 2020 р. Тернопіль . Укрмедкнига. С.295-296.

 • В.А. Дацко, О.М. Олещук, Т.В. Дацко. Стан печінки за введення L-орнітину -L-аспартату при токсичному гепатиті. Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторівна організм» Тернопіль, 37-38.

 • Vitalij А. Datsko, Larisa Ya. Fedoniuk, Yana I. Ivankiv, Khristina I. Kurylo, Аlina S. Volska, Sergij L. Malanchuk, Оleksandra М. Oleshchuk. Experimental cirrhosis liver morphology and function. Wiadomości Lekarskie, Volume LXXIII, ISSUE 5, May 2020. P.947-952.

 • Datsko V., Darmorys I., Havinska A. L-ornitine L-aspartate and L-NAME effectiveness in experimental cirrhosis. Матеріали XXIV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених 13-15 квітня 2020р. Тернопіль, Укрмедкнига. С. 157.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • International Distance conference Public Health in Ukraine: Modern Challenges and Prospects of Development. - Sumy (23-24 th April 2020).

 • Науковий симпозіум з міжнародною участю ХХІІ Національна школі гастроентерологів, гепатологів України «Профілактична гастроентерологія і дієтологія з позицій доказової медицини». - м. Київ (28 травня -17 червня 2020 року).

 • VІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» . - м. Тернопіль (23–24 вересня 2020 року).

 • XII Всеукраїнська науково-практичної конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторівна організм». - м. Тернопіль (29 жовтня 2020 року).


ДЗІХ ІРИНА СЕРГІЇВНА

У 2007 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 – 31.08.2023 рік.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Порівняльна ефективність лікування болю в нижній частині спини різного генезу нестероїдним протизапальним препаратом та іноваційним композиційним засобом».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шманько В.В.

ГНІЗДЮХ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

У 2013 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 – 31.08.2021 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація лікування та якості життя хворих на артеріальну гіпертензію на підставі оцінки поліморфізму генів ендотеліальної NO-синтази та рецепторів ангіотензину II 1 типу ».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шманько В.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Шманько В.В., Гніздюх Р.В. Вплив фіксованої комбінації антигіпертензивних засобів на структурно-функціональний стан серця у хворих на артеріальну гіпертензію коморбідну з хронічним обструктивним захворюванням легень // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжн. участю, 13-14 квітня, 2017 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 80-82.

 • Шманько В.В. Клінічна ефективність та безпека застосування фіксованої комбінації валсартану з амлодипіном у хворих на артеріальну гіпертензію комор бідну з хронічним обструктивним захворюванням легень / Гніздюх Р.В., Шманько В.В. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжн. участю, 13-14 квітня, 2017 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 12-14.

 • Hnizdyukh R. V., Shmanko V. V. The contemporary state of the issue of combination of arterial hypertension with chronic obstructive pulmonary disease and approaches to their treatment // Journal of Education, Health and Sport. 2018.

 • Роль комбінованої антигіпертензивної терапії з позиції генного поліморфізму/ В.В.Шманько.Р.В.Гніздюх //Кардиология: от науки к практике. - 2019.-№ 1(35). - С.62-74.