На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією в аспірантурі навчаються:


за очною (вечірньою) формою навчання:

ПАЛІЙ Світлана Михайлівна

ДАЦКО Віталій Андрійович

ІВАНКІВ Вікторія Ярославівна

ГНІЗДЮХ Роман Володимирович

за заочною формою навчання:

ДЗІХ Ірина Сергіївна

ПАЛІЙ Світлана Михайлівна

У 2021 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2021-31.08.2025

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Молекулярні механізми ендотеліальної дисфункції за умов дії інгібіторів АПФ та бета-блокаторів».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шевчук О.О.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Пак А.І., Шевчук О.О., Палій С.М., Сельський Б.П., Корда М.М. Ендотеліальна дисфункція при COVID-19 (огляд літератури). Український медичний часопис. 2021;3(143): 7-13. doi: 10.32471/umj.1680-3051.143.208852.

 • Selskyy B., Kostiv S., Ivankiv Ya., Pak A., Paliy S., Shevchuk O., Korda M., Vari S. Diagnosis of endothelial dysfunction with endothelium-dependent vasodilation in post-COVID-19 patients/ Materials of 16th RECOOP Bridges in Life Sciences, Video Conference. April 16, 2021. 2021. Budapest, Hungary. P. 20.

 • Korolova D.S., Kostiuchenko O.P., Shevchuk O.O., Chernyshenko T.M., Klymenko K.P., Platonova T.M., Ivankiv Ya.I., Paliy S.M., Pak A.I., Chernyshenko V.O., Korda M.M., Vari S.G. Blood coagulation parameters in patients after COVID-19. Materials of 16th RECOOP Bridges in Life Sciences, Video Conference. April 16, 2021. 2021. Budapest, Hungary. P. 21-22.

 • Палій, С. Критерії та результати відбору осіб для дослідження ендотеліальної дисфункції та гіперкоагуляції у перехворілих на COVID-19 / С. Палій, А. Пак, Я. Іванків // Матеріали доповідей ХХV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2021. – с. 199-200.

 • Палій, С. Вплив ранньої госпіталізації на відновлення функції у пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу / С. Палій // Матеріали доповідей ХХV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2021. – с. 62-63.

 • Палій, С. Оцінка ризику розвитку когнітивних порушень у пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією / С. Палій // Матеріали доповідей ХХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2020. – с. 56.

 • Палій, С. Клінічні прояви аномалії Кіммерлє / С. Палій, А. Максимович // Матеріали доповідей ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2019. – с. 77.

 • Палій, С. Порівняння переваг та недоліків використання сіток із поліпропілену та біоматеріалу / С. Палій // Матеріали доповідей ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2019. – с. 147.


ІВАНКІВ ВІКТОРІЯ ЯРОСЛАВІВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський національний медичний університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2021-31.08.2025

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Оцінка стресостійкості у студентів під час карантину і самоізоляції в умовах пандемії».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шевчук О.О.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Ivankiv VYa, Malanchyn IM, Tkachuk NI. Ecological features of microbiocenosis of the skin of mammary glands and vagina in pregnant women with threat of preterm labor. International Journal of Medicine and Medical Research 2017;2:51-53.

 • Іванків В.Я. Екологічні особливості мікробіоценозу шкіри молочних залоз та піхви у вагітних із загрозою передчасних пологів: Матеріали XXI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України (24-26 квітня 2017р., Тернопіль). 2017.С.337.

 • Shevchuk OO, Ivankiv VYa. Microbiota as a target for enterosorption to alleviate anti-cancer treatment toxicities : Proceedings of the XXI International Medical Congress of students and young scientists (24-26 april 2017, Ternopil). 2017. P.243.

 • Иванкив В.Я. Исследования микрофлоры кожи молочных желез и слизистой влагалища у беременных с угрозой преждевременных родов: Материалы 71-й научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины» (18-19 мая 2017г., Самарканд). 2017. С.374.

 • Іванків В.Я., Ткачук Н.І., Маланчин І.М. Зміни мікробіоценозу слизової оболонки піхви та шкіри молочних залоз у вагітних із загрозою передчасних пологів: Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров`я ( 17 листопада 2017р., Полтава). 2017. С.49.

 • Ivankiv VYa, Malanchyn IM, Tkachuk NI. Features of microbiota of the vagina and skin of the mammary glands in pregnant women with preeclampsia. International Journal of Medicine and Medical Research 2018;2:44-49.

 • Іванків В.Я. Особливості мікробіоти піхви та шкіри молочних залоз у вагітних із прееклампсією : Матеріали XXIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (23-25 квітня 2018р., Тернопіль). 2018. С.96-97.

 • Іванків В.Я. Порівняльний аналіз мікробіоценозів шкіри молочних залоз та слизової оболонки піхви у вагітних із загрозою передчасних пологів: Матеріали XV міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018» (18-20 квітня 2018р., Вінниця). 2018.С.29-30.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • XXI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, м.Тернопіль (24-26 квітня 2017р.).

 • XV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018», м.Вінниця (18-20 квітня 2018р.).

 • XXII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, м.Тернопіль (23-25 квітня 2018р.).

 • Науково-практична фахова школа-семінар з онлайн-трансляцією «Контраверсійні питання з акушерства та гінекології», м.Хмельницький (29 вересня 2020р.).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Патологія шийки матки. Імплементація міжнародних стандартів», м. Тернопіль (13-14 листопада 2020р.).

 • Онлайн-практикум сучасного акушер-гінеколога «Секрети майстерності від авторитетів та їх учнів», м.Київ (13-14 березня 2021р.).

 • Навчання на майстер-класі кафедри акушерства , гінекології та медицини плода НМАПО ім.П.Л.Шупика, м. Київ (13.03 березня 2021р.).

 • Онлайн-симпозіум «Антикоагулянтна терапія : лікуємо за міжнародними стандартами», м.Київ (16 березня 2021р.).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства», м.Тернопіль (08-09 квітня 2021р.).

 • Євразійський телеміст : «POST-COVID пацієнт у фокусі. «Далекобійники»- хто вони?», м.Київ (15 квітня 2021р.).

 • Онлайн-вебінар для лікарів «Тромбози глибоких вен та інновації в антикоагулянтній терапії. Поради лікарю», м.Київ (26 травня 2021р.).

 • Онлайн-практикум сучасного акушер-гінеколога « Секрети майстерності від авторитетів та їх учнів», м.Київ (05-06 червня 2021р.).

 • Навчання на майстер-класі кафедри акушерства , гінекології та медицини плода НМАПО ім.П.Л.Шупика, м. Київ (05 червня 2021р.).


ДАЦКО ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

У 2015 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 – 31.08.2023 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Експериментальне дослідження протекторного впливу L-орнітину L-аспартату за умов ураження печінки різного генезу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Олещук О.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • О.М. Олещук, В.А. Дацко, Т.В. Дацко, М.А.Орел. Ефективність застосування L-орнітину L-аспартату при експериментальному цирозі. Матеріали підсумкової LXIII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».Тернопіль. Укрмедкнига. 2020.С 68-69.

 • О.М. Олещук, В.А. Дацко, А.Є. Мудра, Т.В. Дацко, Я.І. Іванків L-орнітину -L-аспартат при експериментальному цирозі. Матеріали VІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» 23–24 вересня 2020 р. Тернопіль . Укрмедкнига. С.295-296.

 • В.А. Дацко, О.М. Олещук, Т.В. Дацко. Стан печінки за введення L-орнітину -L-аспартату при токсичному гепатиті. Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторівна організм» Тернопіль, 37-38.

 • Vitalij А. Datsko, Larisa Ya. Fedoniuk, Yana I. Ivankiv, Khristina I. Kurylo, Аlina S. Volska, Sergij L. Malanchuk, Оleksandra М. Oleshchuk. Experimental cirrhosis liver morphology and function. Wiadomości Lekarskie, Volume LXXIII, ISSUE 5, May 2020. P.947-952.

 • Datsko V., Darmorys I., Havinska A. L-ornitine L-aspartate and L-NAME effectiveness in experimental cirrhosis. Матеріали XXIV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених 13-15 квітня 2020р. Тернопіль, Укрмедкнига. С. 157.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • International Distance conference Public Health in Ukraine: Modern Challenges and Prospects of Development. - Sumy (23-24 th April 2020).

 • Науковий симпозіум з міжнародною участю ХХІІ Національна школі гастроентерологів, гепатологів України «Профілактична гастроентерологія і дієтологія з позицій доказової медицини». - м. Київ (28 травня -17 червня 2020 року).

 • VІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» . - м. Тернопіль (23–24 вересня 2020 року).

 • XII Всеукраїнська науково-практичної конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторівна організм». - м. Тернопіль (29 жовтня 2020 року).


ГНІЗДЮХ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

У 2013 році закінчив Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 – 31.08.2021 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація лікування та якості життя хворих на артеріальну гіпертензію на підставі оцінки поліморфізму генів ендотеліальної NO-синтази та рецепторів ангіотензину II 1 типу ».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шманько В.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Шманько В.В., Гніздюх Р.В. Вплив фіксованої комбінації антигіпертензивних засобів на структурно-функціональний стан серця у хворих на артеріальну гіпертензію коморбідну з хронічним обструктивним захворюванням легень // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжн. участю, 13-14 квітня, 2017 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 80-82.

 • Шманько В.В. Клінічна ефективність та безпека застосування фіксованої комбінації валсартану з амлодипіном у хворих на артеріальну гіпертензію комор бідну з хронічним обструктивним захворюванням легень / Гніздюх Р.В., Шманько В.В. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжн. участю, 13-14 квітня, 2017 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 12-14.

 • Hnizdyukh R. V., Shmanko V. V. The contemporary state of the issue of combination of arterial hypertension with chronic obstructive pulmonary disease and approaches to their treatment // Journal of Education, Health and Sport. 2018.

 • Роль комбінованої антигіпертензивної терапії з позиції генного поліморфізму/ В.В.Шманько.Р.В.Гніздюх //Кардиология: от науки к практике. - 2019.-№ 1(35). - С.62-74.

ДЗІХ ІРИНА СЕРГІЇВНА

У 2007 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 – 31.08.2023 рік.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Порівняльна ефективність лікування болю в нижній частині спини різного генезу нестероїдним протизапальним препаратом та іноваційним композиційним засобом».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шманько В.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Шманько В.В., Дзіх І.С. Сучасні підходи до оцінки болю в нижній частині спини // Сучасні дослідження в сфері біології людини та наукові досягнення медичної галузі і фармації : наук.-практ. конф. з міжн. участю, 19 лютого, 2021 р., Хмельницький : тези доп. – Вінниця, Україна «Європейська наукова платформа» 2021. – С. 31