Черняшова Валентина Володимирівна

Освіта і трудова діяльність:

В 1999 р. закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2006 року працювала асистентом кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

З квітня 2013 року виконує обов’язки завуча кафедри фармакології з клінічною фармакологією.

Наукова діяльність:

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичне обґрунтування застосування L-аргініну-L-глутамату та препарату супероксиддисмутази для корекції ураження печінки та нирок при експериментальному перитоніті» (науковий керівник – проф. К. А. Посохова).

Наукові інтереси:

Вивчення ролі системи оксиду азоту у механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному перитоніті.

Публікації:

Автор і співавтор більше 40 наукових та навчально-методичних публікацій