Черняшова Валентина Володимирівна

Освіта і трудова діяльність:

В 1999 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2006 року працювала асистентом кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

З 2013 по 2018 рік виконувала обов’язки завуча кафедри фармакології з клінічною фармакологією.

Наукова діяльність:

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичне обґрунтування застосування L-аргініну-L-глутамату та препарату супероксиддисмутази для корекції ураження печінки та нирок при експериментальному перитоніті» (науковий керівник – проф. К. А. Посохова).

Наукові інтереси:

Вивчення ролі системи оксиду азоту у механізмах ураження печінки та нирок при експериментальному перитоніті.

Публікації:

Автор і співавтор більше 50 наукових та навчально-методичних публікацій