Наукові публікації доцента В.В. Черняшової

 1. Анінго Д.Ч., Левенець О.О., Коваль Д.Б, Островерха К.Л., Лой Г.Я., Кланца М.П,, Черняшова В.В., ОЛещук О.М. Кардіопротекторна дія метформіну при експериментальному ізопротереноліндукованому інфаркті міокарда // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2022. – № 2 (12). – C. 5-10.

 2. Дацко В. А., Олещук О. М., Лой Г. Я., Кланца М. П., Дацко Т. В., Луканюк М. І., Черняшова В. В., Ничик А. З., Іванків Я. І., Пида В. П., Чорномидз А. В. Ефективність L- орнітину L-аспартату в попередженні ендотоксикозу і порушень мітохондріального дихання при гострому токсичному гепатиті. Медична та клінічна хімія. 2022. – Т. 24, № 1. –  32-38.

 3. Яремчук О.З., Сорока Ю.В., Кулицкая М.И., Кузьмак И.П., Черняшова В.В., Наморадзе М.Ш., Делибашвили Д.Г., Посохова Е.А. Нейропротекторный эффект аминогуанидина при экспериментальном антифосфолипидном синдроме на фоне беременности // Georgian Medical News. – 2020. – № 4 (301). – С. 321-326.

 4. Fedoniuk Larysa Ya., Podobivskyi Stepan S., Kamyshnyi Alexandr M., Saturska Anna S., Khavtur Vira O., Marchuk Olga M., Zahrychuk Oksana M., Furka Olga B., Cherniashova Valentyna M. Morphological and physiological, biological and epidemiological features of acariana of the genus ixodes (latreille, 1795) – human ectoparasites in biogeocenoses of Ternopil region // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – tom LXXII, № 2. – C. 224-228.

 5. Яремчук О.З., Сорока Ю.В., Кулицкая М.И., Кузьмак И.П., Черняшова В.В., Наморадзе М.Ш., Делибашвили Д.Г., Посохова Е.А. Нейропротекторный эффект аминогуанидина при экспериментальном антифосфолипидном синдроме на фоне беременности // Georgian Medical News. - 2020. - № 4 (301). - С. 321-326.

 6. Fedoniuk Larysa Ya., Podobivskyi Stepan S., Kamyshnyi Alexandr M., Saturska Anna S., Khavtur Vira O., Marchuk Olga M., Zahrychuk Oksana M., Furka Olga B., Cherniashova Valentyna M. Morphological and physiological, biological and epidemiological features of acariana of the genus ixodes (latreille, 1795) – human ectoparasites in biogeocenoses of Ternopil region // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – tom LXXII, № 2. – C. 224-228.

 7. Kurylo Kh.I., Klishch I.M., Chernyashova V.V., Volska A.S., Stetsyuk I.O. Effect of temperature of drying and concentration of ethyl alcohol on hypoglycemic effect of dry extract of the bilberry of the general // International journal of Current Medical Sciences. – 2017. – V. 7, Issue 11. – P. 346-350.

 8. Олещук О.М., Черняшова В.В., Герасимець І.І. Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю «Медико-профілактична справа» // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 63-66.

 9. Черняшова В.В. Особливості перебігу метаболічних процесів у печінці тварин із гострим експериментальним перитонітом та при застосуванні L-аргініну та L-аргініну-L-глутамату // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 119-120.

 10. Черняшова В.В. Застосування L-аргініну та аміногуанідину для корекції ураження печінки при експериментальному перитоніті // Медична і клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 3(64). – С. 90-93.

 11. Черняшова В.В. L-аргінін та рексод покращують стан печінки при експериментальному перитоніті // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 2, 3(23). – С. 150-152.

 12. Посохова К.А., Зозуляк Н.Б., Черняшова В.В. Порівняльна активність водорозчинної і ліпосомальної форм кверцетину при експериментальному цукровому діабеті 2 типу // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Випуск 2, Т. 3 (109). – С. 179-182.

 13. Черняшова В.В., Посохова К.А., Шевчук О.О. Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-блокаторів у професійному спорті // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 4. – С. 15-17.