Чорномидз Андрій Васильович

Освіта і трудова діяльність:

У 2005 році закінчив навчання на медичному факультеті Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, та здобув кваліфікацію лікаря.

З 2005 по 2007 роки проходив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія» на базі Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

З 2007 року по 2015 рік працював лікарем-хірургом Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. З 2016 року по 2019 рік працював асистентом на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією.

З 2019 року по 2021 рік працював на посаді старшого викладача кафедри фармакології з клінічною фармакологією.

З 2021 року працює на посаді доцента кафедри фармакології з клінічною фармакологією.

З 2018 року - керівник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукова діяльність:

У 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика, прогнозування та профілактика розвитку важкого панкреатиту» (науковий керівник – проф. В. О. Шідловський) у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова та отримав звання кандидата медичних наук.

Наукові інтереси:

  • вивчення ролі ендотеліальної дисфункції у патогенезі різних захворювань

  • лікування захворювань підшлункової залози

  • вплив медикаментозних засобів на судинну стінку

  • фармакотерапія невідкладних станів

  • використання лікарських засобів в дитячому віці

  • методи діагностики та лікування порушень мікроциркуляції

  • спортивна фармакологія

  • психофармакологія

Публікації:

Автор більш, як 85 наукових праць, з них 10 статей у науковометричних базах Scopus та Web of Science, 5 патентів на корисну модель.