Наукові публікації доцента кафедри А.В. Чорномидза

 1. Чорномидз А.В., Боярчук О.Р., Олещук О.М., Чорномидз І.Б. Використання бактерійних препаратів у лікуванні алергічних захворювань: аргументи «за» та «проти» // Запорізький медичний журнал. – 2020. – Т. 22, No 1(118). – С. 129-137.

 2. Chornomydz I., Boyarchuk O., Chornomydz A., Yarema N., Mudryk U. Stevens-Johnson syndrome in a child: case report and mini-review. Archives of the Balkan Medical Union. – 2020. – Vol. 55, №2. – P.350-357.

 3. Bukata V., Chornomydz A. Hepatobiliary ascariasis complicated by obstructive jaundice: case-report and mini-review. Archives of the Balkan Medical Union. – 2020. – Vol. 55, № 3. – P. 504-509.

 4. Boyarchuk O., Chornomydz A., Chornomydz I. Features of the community–acquired pneumonia in a child with Kasabach-Merritt syndrome: case-report and mini-review. Archives of the Balkan Medical Union. – 2019. – Vol. 54, № 2. – P. 11-17.

 5. Bukata V., Chornomydz A. Prevention of peritoneal adhesions: from surgery to farmacology // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2019. – №29. – P.34-40.

 6. Чорномидз А.В. Бар’єри педагогічного спілкування викладача і студента у медичному університеті // Медична освіта. – 2019. – № 4. – С. 58-70.

 7. Дейкало І.М., Буката В.В., Чорномидз А.В. Зміни амплітудно-частотного спектру коливань кровотоку під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Art of Medicine. – 2019. – № 4(12). – С. 65-74.

 8. Олещук О.М., Чорномидз А.В., Маланчук С.Л., Драпак О.Я., Іванків Я.І. Використання кейс-методу у викладанні фармакології для студентів медичного факультету // Art of medicine. – 2018. – № 2(6). – С. 123-129.

 9. Boyarchuk O., Krytska H., Chornomydz A., Pelykh V., Chornomydz I., Kosovska T., Horishnyi I. Perspectives of the inhaled antibiotics usage in pediatrics // Archives of the Balkan Medical Union. – 2018. – Vol. 53, №. 2. – P. 14-22.

 10. Дейкало І.М., Буката В.В., Чорномидз А.В. Зміни в мікроциркуляторному руслі під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Klinichna khirurhiia. – 2018. – № 85(4). – С. 15-18.

 11. Чорномидз А.В. Значення ендотеліну-1 у діагностиці та прогнозуванні перебігу гострого панкреатиту // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23, № 2, ч. 1. – С. 129-130.

 12. Дейкало І.М., Буката В.В., Чорномидз А.В., Монтач О.М. Вплив використання препарату на основі бурштинової кислоти на стан мікроциркуляції впродовж оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Klinichna khirurhiia. – 2018. – № 85(6,2). – С. 136–138.

 13. Shidlovskyi O.V., Sheremet M.I., Shidlovskyi V.O., Gerasymchuk P.O., Osadchuk D.V., Hospodarskyi A.J., Chornomydz A.V., Kravtsiv V.V., Tkachuk N.P., Bilookyi O.V. Changes in the vulnerability of clinical manifestations of thyrotoxic cardiomyopathy as indicators of remote results of surgical treatment in patients with toxic goiter // Archives of the Balkan Medical Union. – 2018. – Vol. 53, №. 2. – P. 217-223.

 14. Чорномидз І.Б., Боярчук О.Р., Чорномидз А.В. Перспективи використання лазерної допплерівської флоуметрії в педіатричній практиці // Science Review. – 2018. – № 2(9), Vol. 3. – Р. 61-65.

 15. Chornomydz I., Boyarchuk O., Chornomydz A. Reye (Ray’s) syndrome: a problem everyone should remember // Georgian medical news. – 2017. – № 11(272). – Р. 110-118.

 16. Олещук О.М., Чорномидз А.В. Значення системи оксиду азоту у функціонуванні шлунка в нормі та при патології // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18., № 2. – С. 84-95.

 17. Осадчук Д.В., Чорномидз А.В. Особливості діагностики та лікування гострого панкреатиту у хворих похилого й старечого віку // Клінічна хірургія. – 2016. – № 4. – С. 21-24.

 18. Осадчук Д.В., Чорномидз А.В. Досвід лікування гострого деструктивного панкреатиту // Буковинський медичний вісник. – 2016. – Том 20, № 2 (78). – С. 235-240.

 19. Чорномидз А.В. Маркери ендотеліальної дисфункції у діагностиці ускладнень важкого панкреатиту // Експериментальна і клінічна медицина. – 2014. – № 4(65). – С. 147-150.

 20. Чорномидз А.В., Голяс Ю.М. Зміни активності процесів апоптозу у хворих на гострий панкреатит // Materials of European scientific and practical congress “Global Scientific Unity 2014” (26-27 september 2014) – Prague: “Sciense&Genesis”. – 2014. – V.2. – P. 223-226.

 21. Чорномидз А.В. Коррекция гемодинамических нарушений как ключевой этап лечения острого панкреатита // Хирург. – 2014. – № 3. – С. 68-74.

 22. Шидловский В.А., Чорномидз А.В., Грынькив Н.И. Особенности диагностики реперфузионного синдрома у больных острым панкреатитом // Хирургия. Восточная Европа. – 2014. – № 1(09). – С. 38-45.

 23. Шідловський В.О., Чорномидз А.В., Буката В.В. Рання діагностика тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 1(65). – С. 95-96.

 24. Чорномидз А.В. Клінічна оцінка використання водорозчинної форми кверцетину у комплексі «терапії обриву» гострого панкреатиту // Український журнал хірургії. – 2014. – № 3-4(26-27). – С. 52-56.

 25. Чорномидз А.В. Роль вільних радикалів у прогресуванні перебігу гострого панкреатиту // Український журнал хірургії. – 2013. – № 1(20). – С. 38-43.

 26. Чорномидз А.В. Ушкодження ДНК клітин при гострому панкреатиті: причини, наслідки та корекція // Zbiór raportów naukowych. „Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku” . (27.02.2013 - 28.02.2013) - Szczecin:Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». – 2013. – S. 53-57.

 27. Чорномидз А.В., Боднарук А.О., Буката В.В. Оцінка діагностичної цінності лабораторних тестів при гострому панкреатиті // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1. – С. 59-62.

 28. Чорномидз А.В. Прогнозування перебігу гострого панкреатиту на ранніх стадіях розвитку захворювання // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – спец. вип. № 2. – С. 12-13.

 29. Чорномидз А.В. Вплив водорозчинної форми кверцетину на оксидантний стрес при гострому панкреатиті // Практикуючий лікар. – 2013. – № 3. – С. 55-69.

 30. Чорномидз А.В. Функціональний стан ендотелію судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 1. – С. 73-77.

 31. Шідловський В.О., Чорномидз А.В. Тонус судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Том XI, № 4 (42). – С. 147-150.

 32. Шідловський В.О., Чорномидз А.В. Ендотеліальна дисфункція при гострому панкреатиті // Сучасні медичні технології. – 2012. – № 4. – С. 48-52.

 33. Герасимчук П.О., Чорномидз А.В., Кісіль П.В. Порівняльна оцінка особливостей мікроциркуляції кінцівок методом лазерної допплерівської флоурометрії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 40-43.

 34. Шідловський В.О., Чорномидз А.В. Особливості постоклюзійної гіперемії у хворих на гострий панкреатит // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Том 15, № 3, 2 (59). – С. 396-408.

 35. Шідловський В.О., Чорномидз А.В. Ступінь ушкодження ДНК лейкоцитів, як новий маркер ендогенної інтоксикації при гострому панкреатиті // Український медичний альманах. – 2012. – Том 15, № 5. – С. 365-374.

 36. Шидловский В.А., Чорномидз А.В. Клинико-патогенетическое обоснование приминения водоростворимых форм кверцетина в комплексном лечении больных отечной формой острого панкреатита // Инновации в науке. – 2012. – № 14(2). – С. 158-167.

 37. Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Волошин О.Я., Чорномидз А.В., Никитюк С.О. Рівень циркулюючих ендотеліоцитів у крові дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2009. – № 2. – С. 9-12.