Наукові публікації доц. Герасимець І.І.

1. Олещук О.М. Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю «медико-профілактична справа» / О.М. Олещук, В.В. Черняшова, І. І. Герасимець // Медична освіта. –– № 3. – 2015. – С. 63-66.

2. Герасимець І. І. Зміни гістологічної будови печінки щурів за умов тетрахлорметанового гепатиту та корекції густим екстрактом із листя шовковиці чорної / І. І. Герасимець // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1 (33). – С. 109-113.

3. Герасимець А.Ю. Особливості про- й антиоксидантних механізмів та морфологічних змін рогівки кроля за умов механічної непроникаючої травми / А. Ю. Герасимець, А. А. Гудима, І. І. Герасимець // Вісник наукових досліджень. –– № 1(74). – 2014. – С. 83-85.

4. Медвідь І.І. Визначення характеру порушень автономної нервової системи у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, хронічним панкреатитом та їх поєднанням у сімейній медицині / І. І. Медвідь, Л. С. Бабінець, І. І. Герасимець // Сімейна медицина. –– № 1(51). – 2014. – С. 94-96.

5. Герасимець А.Ю. Реакція клітинної ланки імунної системи організму в посттравматичному періоді при консервативному лікуванні та корекції кератоксеноімплантатом непроникаючого поранення рогівки експериментальних тварин / А. Ю. Герасимець, А. А. Гудима, І. І. Герасимець // Вісник наукових досліджень. –– № 3(76). – 2014. – С. 82-84.

6. Медвідь І.І. Ефективність аплікаторів ляпко у лікуванні хворих з коморбідністю гіпертонічної хвороби та хронічного панкреатиту на основі показників варіабельності серцевого ритму / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Лікарська справа. – № 11. – 2014. – С. 102-105.

7. Исследование антиоксидантных свойств тиотриазолина в условиях одновременного поражения животных изониазидом, рифампицином и соединениями шестивалентного хрома / Н.И. Бурмас, Л.С. Фира, П.Г. Лихацкий, И.И. Герасимец, В.П. Пида // Вопросы экспериментальной биологической, медицинской и фармацевтической химии. – № 5. – 2014. – С. 44-50.

8. Liliya Babinets. The imbalance of the autonomic nervous system in the patients with comorbidity of hypertonic desiase and chronic pancreatitis/ Babinets Liliya, Medvid Igor, Herasymets Iryna // Lekarsky obzor. – 2014. – № 63 (6). – P. 211-215.

9. Герасимець І. І.. Дослідження гепатопротекторних властивостей настойки та екстракту з листя шовковиці чорної на моделі парацетамолового гепатиту / І. І. Герасимець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 4. – С. 49-53.

10. Изучение гепатозащитных свойств сухого экстракта из листьев абрикоса обыкновенного на модели поражения печени тетрахлорметаном / А.Л. Штробля, Л.С. Фира, П.Г. Лихацкий [и др.] // Вестник Российской Академии медицинских наук. – Москва. – № 3. – 2013. – С. 68-72.

11. Медвідь І. І. Вивчення протизапальної дії фармакологічних препаратів із листя шовковиці чорної / І. І. Медвідь // Фармацевтичний часопис. –– № 2(26). – 2013. – С. 113-115.

12. Метаболічні порушення в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.І. Герасимець [та ін.] // Український біофармацевтичний журнал. – Харків. – № 4(27). – 2013. – С. 98-103.

13. Герасимець А.Ю. Біохімічні зміни у гомогенаті рогівки кроля за умов механічної непроникної травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом / А.Ю. Герасимець, І.І. Герасимець, М.Р. Хара // Медична хімія. – Тернопіль, “Укрмедкнига”. – № 4(57), Т. 15. – 2013. – С. 60-63.

14. Герасимець І. І. Досвід та перспектива викладання дисципліни «Медична хімія» у медсестер-бакалаврів дистанційної форми навчання / І. І. Герасимець // Медична освіта. –– № 4. – 2013. – С. 16-18.

15. Herasymets A. Yu. Reaction of the humoral immunity link on the impermeable corneal injury at the conservative and surgical treatment method / A Yu. Herasymets, А. А. Gudima, I. I. Herasymets // Jornal of Health Sciences. – 2013. – № 3, № 11. – P. 289–296.

16. Медвідь І. І. Підбір умовнотерапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, П.Г. Лихацький // Фармацевтичний часопис. – № 4(24). – 2012. – С. 152-154.

17. Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.І. Медвідь [та ін.] // Український біофармацевтичний журнал. – Харків. – № 5-6 (22-23). – 2012. – С. 20-25.

18. Medvid I.I. Studying of the local irritation of the mulberry leaves thick extract and tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 4. – С. 96.

19. Медвідь І. І. Вивчення гіпоглікемічної дії 40 % настойки з листя шовковиці в умовах алоксанового діабету у щурів / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2(13). – С. 85-88.

20. Медвідь І.І. Вивчення гепатопротекторної та антиоксидантної властивостей густого екстракту з листя шовковиці чорної. Інформаційний лист / І.І. Медвідь, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький /Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». – 2011. – Вип. 28. – С. 163-165.

21. Медвідь І. І. Показники антиоксидантної системи щурів, уражених тетрахлорметаном, після застосування екстракту з листя шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, Н. І. Бурмас // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4(49). – С. 54-56.

22. Медвідь І. І. Цукрознижувальна дія спиртової настойки з листя шовковиці чорної / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Запорожский медицинский журнал. – Запоріжжя : ЗДМУ. – 2011. – Т.13, № 4. – С.116-118.

23. Медвідь І. І. Вивчення гіпоглікемічної дії 40 % настойки з листя шовковиці в умовах алоксанового діабету у щурів / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2(13). – С. 85-88.

24. Бурмас Н. І. Розвиток вільнорадикальних процесів в організмі тварин уражених сполуками шестивалентного хрому / Н. І. Бурмас, Л. С. Фіра, І.І. Медвідь // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. - Т.15 , № 1. – С. 27-29.

25. Бурмас Н. І. Порівняльна характеристика показників ендогенної інтоксикації у щурів різних вікових груп за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків / Н. І. Бурмас, Л. С. Фіра, І.І. Медвідь // Медична хімія. – 2011. - Т. 13, № 4(49). – С. 41-43.

26. Медвідь І. І. Дослідження гострої токсичності настойки з листя чорної шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Український біофармацевтичний журнал. – Харків : Видавництво НФаУ. – 2011. – №3(14). – С. 24-27.

27. Медвідь І. І. Використання шовковиці як перспективного лікарського засобу / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4(16). – С. 87-89.

28. Медвідь І. І. Вплив густого екстракту з листя чорної шовковиці на вільнорадикальні процеси в організмі щурів, уражених тетрахлорметаном / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 2(13). – С. 66-69.