Наукові публікації доцента І.І. Герасимець

 1. Герасимець І.І., Фіра Л.С., Медвідь І.І. Активність запальних процесів у щурів при експериментальному канцерогенезі та вплив на них густого екстракту з грибів майтаке // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2022. – № 1. – С. 57-62.

 2. Herasymets, I., Fira, L., Medvid, I. The study of oxidative stress indicators in rats with a simulated acute hepatitis and correction with a thick extract from reishi mushrooms // ScienceRise: Biological Science. – 2021. – 3 (28). – P. 4–9.

 3. Herasymets I., Fira L., Medvid I. Application of the thick extract from maitake mushrooms for correction of metabolic disorders under the paracetamol hepatitis in rats // Pol Med J. – 2021. – XLIX (293). – P. 391–396.

 4. Герасимець І.І., Фіра Л.С., Медвідь І.І. Активність процесів вільнорадикального окиснення у щурів із парацетамоловим гепатитом та корекцією густим екстрактом із грибів шиїтаке // Фармацевтичний журнал. – 2021. – Т. 6, № 3. – С. 81-90.

 5. Herasymets I.I., Fira L.S., Medvid I.I Influence of thick extract from maitake mushrooms on signs of inflammatory process in experimental toxic hepatitis // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2021. – Vol. 7, Issue 1. – P. 81–86.

 6. Герасимець І.І., Фіра Л.С., Медвідь І.І., Цицюра Р.І. Активність запальних процесів у щурів із токсичним парацетамоловим гепатитом та після застосування сухого екстракту з грибів рейши // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.– 2021. – № 3. – С. 69-73.

 7. Herasymets I., Fira L., Mykhalkiv M., Ivanusa I. Activity of the inflammatory processes in rats during experimental carcinogenesis and the influence of dry extract from reishi mushrooms on them // Pharmacology Online. – 2021. – Vol. 3. – P. 405-412.

 8. Герасимець І.І., Фіра Л.С., Медвідь І.І. Показники окислювального стресу у щурів із парацетамоловим гепатитом та корекцією густим екстрактом з грибів майтаке // Медична та клінічна хімія. – Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2020. – Т. 22, № 3. – С. 54-60.

 9. Герасимець І.І., Фіра ЛС, Медвідь І.І. Експериментальне обґрунтування безпечності густого екстракту з грибів шиї таке // Sciences of Europe. 2020. №53. P. 3-6.

 10. Герасимець І.І., Фіра Л.С., Медвідь І.І. Встановлення умовно терапевтичної дози сухого екстракту з грибів рейши на моделі токсичного гепатиту. Danish Scientific Journal. 2020;38:12-6.

 11. Герасимець І.І., Фіра Л.С., Медвідь І.І.. Вивчення умовно терапевтичної дози густого екстракту з грибів майтаке // InColloquium-journal. 2020 – № 13(65). P. 5-9.

 12. Герасимець І.І., Фіра Л.С., Медвідь І.І. Вивчення гепатопротекторних властивостей сухого екстракту грибів рейши // Український біофармацевтичний журнал. – Харків. – 2019. – № 4. – С. 28-34.

 13. Герасимець І.І., Фіра Л.С., Медвідь І.І. Дослідження гепатопротекторних властивостей густого екстракту грибів шиїтаке // Медична та клінічна хімія. – Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2019. – № 4. – С. 32-39.

 14. Олещук О.М., Черняшова В.В., Герасимець І.І. Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю «медико-профілактична справа» // Медична освіта. –– № 3. – 2015. – С. 63-66.

 15. Герасимець І.І. Зміни гістологічної будови печінки щурів за умов тетрахлорметанового гепатиту та корекції густим екстрактом із листя шовковиці чорної // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1 (33). – С. 109-113.

 16. Герасимець А.Ю., Гудима А.А., Герасимець І.І. Особливості про- й антиоксидантних механізмів та морфологічних змін рогівки кроля за умов механічної непроникаючої травми // Вісник наукових досліджень. – № 1(74). – 2014. – С. 83-85.

 17. Медвідь І.І., Бабінець Л.С., Герасимець І.І. Визначення характеру порушень автономної нервової системи у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, хронічним панкреатитом та їх поєднанням у сімейній медицині // Сімейна медицина. – № 1 (51). – 2014. – С. 94-96.

 18. Герасимець А.Ю., Гудима А.А., Герасимець І.І. Реакція клітинної ланки імунної системи організму в посттравматичному періоді при консервативному лікуванні та корекції кератоксеноімплантатом непроникаючого поранення рогівки експериментальних тварин // Вісник наукових досліджень. – № 3(76). – 2014. – С. 82-84.

 19. Медвідь І.І., Бабінець Л.С., Герасимець І.І. Ефективність аплікаторів ляпко у лікуванні хворих з коморбідністю гіпертонічної хвороби та хронічного панкреатиту на основі показників варіабельності серцевого ритму // Лікарська справа. – № 11. – 2014. – С. 102-105.

 20. Бурмас Н.И., Фира Л.С., Лихацкий П.Г., Герасимец И.И., Пида В.П. Исследование антиоксидантных свойств тиотриазолина в условиях одновременного поражения животных изониазидом, рифампицином и соединениями шестивалентного хрома // Вопросы экспериментальной биологической, медицинской и фармацевтической химии. – № 5. – 2014. – С. 44-50.

 21. Babinets L., Medvid I., Herasymets I. The imbalance of the autonomic nervous system in the patients with comorbidity of hypertonic desiase and chronic pancreatitis // Lekarsky obzor. – 2014. – № 63 (6). – P. 211-215.

 22. Герасимець І.І. Дослідження гепатопротекторних властивостей настойки та екстракту з листя шовковиці чорної на моделі парацетамолового гепатиту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 4. – С. 49-53.

 23. Штробля А.Л., Фира Л.С., Лихацкий П.Г. [и др.] Изучение гепатозащитных свойств сухого экстракта из листьев абрикоса обыкновенного на модели поражения печени тетрахлорметаном // Вестник Российской Академии медицинских наук. – Москва. – 2013. – № 3.– С. 68-72.

 24. Медвідь І.І. Вивчення протизапальної дії фармакологічних препаратів із листя шовковиці чорної // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2 (26).– С. 113-115.

 25. Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Герасимець І.І. Метаболічні порушення в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – Харків. – № 4 (27). – С. 98-103.

 26. Герасимець А.Ю., Герасимець І.І., Хара М.Р. Біохімічні зміни у гомогенаті рогівки кроля за умов механічної непроникної травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом // Медична хімія. – Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2013. – № 4 (57), Т. 15. – С. 60-63.

 27. Герасимець І.І. Досвід та перспектива викладання дисципліни «Медична хімія» у медсестер-бакалаврів дистанційної форми навчання // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 16-18.

 28. Herasymets A.Yu., Gudima А.А., Herasymets I.I. Reaction of the humoral immunity link on the impermeable corneal injury at the conservative and surgical treatment method // Jornal of Health Sciences. – 2013. – № 3, № 11. – P. 289–296.

 29. Медвідь І.І., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Підбір умовнотерапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4 (24). – С. 152-154.

 30. Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Медвідь І.І. Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації // Український біофармацевтичний журнал. – Харків. – 2012. – № 5-6 (22-23). – С. 20-25.

 31. Medvid I.I., Fira L.S. Studying of the local irritation of the mulberry leaves thick extract and tincture // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 4. – С. 96.

 32. Медвідь І.І., Фіра Л.С. Вивчення гіпоглікемічної дії 40 % настойки з листя шовковиці в умовах алоксанового діабету у щурів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2 (13). – С. 85-88.

 33. Медвідь І.І., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Вивчення гепатопротекторної та антиоксидантної властивостей густого екстракту з листя шовковиці чорної. Інформаційний лист // Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». – 2011. – Вип. 28. – С. 163-165.

 34. Медвідь І.І., Фіра Л.С., Бурмас Н.І. Показники антиоксидантної системи щурів, уражених тетрахлорметаном, після застосування екстракту з листя шовковиці // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4 (49). – С. 54-56.

 35. Медвідь І.І., Фіра Л.С. Цукрознижувальна дія спиртової настойки з листя шовковиці чорної // Запорожский медицинский журнал. – Запоріжжя: ЗДМУ. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 116-118.

 36. Медвідь І.І., Фіра Л.С. Вивчення гіпоглікемічної дії 40 % настойки з листя шовковиці в умовах алоксанового діабету у щурів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2 (13). – С. 85-88.

 37. Бурмас Н.І., Фіра Л.С., Медвідь І.І. Розвиток вільнорадикальних процесів в організмі тварин уражених сполуками шестивалентного хрому // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. – Т. 15, № 1. – С. 27-29.

 38. Бурмас Н.І., Фіра Л.С., Медвідь І.І. Порівняльна характеристика показників ендогенної інтоксикації у щурів різних вікових груп за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4 (49). – С. 41-43.

 39. Медвідь І.І., Фіра Л.С. Дослідження гострої токсичності настойки з листя чорної шовковиці // Український біофармацевтичний журнал. – Харків: Видавництво НФаУ. – 2011. – № 3 (14). – С. 24-27.

 40. Медвідь І.І., Фіра Л.С. Використання шовковиці як перспективного лікарського засобу // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4 (16). – С. 87-89.

 41. Медвідь І.І., Фіра Л.С. Вплив густого екстракту з листя чорної шовковиці на вільнорадикальні процеси в організмі щурів, уражених тетрахлорметаном // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 2(13). – С. 66-69.