Іванків Яна Ігорівна

Освіта і трудова діяльність:

Закінчила ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” і отримала повну вищу медичну освіту за спеціальністю “Лікувальна справа” та здобула кваліфікацію лікаря.

З 2012 по 2014 роках – проходила інтернатуру із спеціальності “Внутрішні хвороби” на базі КЗ ТОР “ТУЛ”.

З грудня 2014 по вересень 2017 року навчалася в аспірантурі на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією.

З жовтня 2017 по вересень 2020 р. – асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

З жовтня 2020 р. по березень 2022 р. старший викладач кафедри фармакології з клінічною фармакологією, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

З квітня 2022 р. по даний час доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією,Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Наукова діяльність:

У вересні 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Патогенетичне обґрунтування гепатопротекторної дії мелатоніну при експериментальному діабеті” (науковий керівник – доктор медичних наук, проф. Олещук О.М.), за спеціальності 14.03.04 – патологічна фізіологія у спеціалізованій вченій раді Д 58.601.01 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» отримала звання кандидата медичних наук.

Cambridge English Language Assessment – B2.

Наукові інтереси:

Сфера наукових інтересів – вивчення антиоксидантних, гапетапротекторних та імуномодулюючих властивостей мелатоніну.

Публікації :

Є автором та співавтором 47 друкованих праць.