Іванків Яна Ігорівна

Освіта і трудова діяльність:

Закінчила ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” і отримала повну вищу медичну освіту за спеціальністю “Лікувальна справа” та здобула кваліфікацію лікаря.

З 2012 по 2014 р. – проходила інтернатуру із спеціальності “Внутрішні хвороби” на базі КЗ ТОР “ТУЛ”.

З грудня 2014 по вересень 2017 року навчалася в аспірантурі у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією.

З жовтня 2017 року по даний час працює асистентом кафедри фармакології з клінічною фармакологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Наукова діяльність:

У вересні 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Патогенетичне обґрунтування гепатопротекторної дії мелатоніну при експериментальному діабеті” (науковий керівник – доктор медичних наук, проф. Олещук О.М.), за спеціальності 14.03.04 – патологічна фізіологія у спеціалізованій вченій раді Д 58.601.01 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» отримала звання кандидата медичних наук.

Cambridge English Language Assessment – B2.

Наукові інтереси:

Сфера наукових інтересів – вивчення антиоксидантних, гапетапротекторних та імуномодулюючих властивостей мелатоніну.

Публікації :

Є автором та співавтором 25 друкованих праць.