Наукові публікації аспіранта Іванків Я.І.

1. Олещук О.М., Іванків Я.І., Шумська О.А. Дослідження гепатопротекторних властивостей мелатоніну та ролі поліморфізму гену MTNR1B у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. Медична та клінічна хімія. 2016. Т. 18, № 4. С. 50-54.

2. Іванків Я.І., Олещук О.М., Дацко Т.В., Федонюк Л.Я. Особливості показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вуглеводного обміну та морфологічні зміни печінки за умов введення мелатоніну при експериментальному діабеті 2 типу. Вісник морфології. 2016. Т. 22, № 2. С. 253-258.

3. Іванків Я.І., Олещук О.М. Застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті I типу. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2016. № 3 (49). С. 41-47.

4. Иванкив Я.И., Олещук А.М., Вольская А.С. Изучение влияния мелатонина на желчевыделительную функцию печени при экспериментальном дексаметазоновом диабете. Проблемы биологии и медицины. Cамарканд, 2016. №1 (86). С. 103-106.

5. Олещук О.М., Іванків Я.І. Встановлення ефективності застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті 2 типу. Вiomedical and Biosocial Anthropology. 2015. № 25. C. 37-41.

6. Іванків Я.І., Олещук О.М. Показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну. Медична та клінічна хімія. 2015. Т. 17. № 2. С. 39-42.

7. Олещук О.М., Іванків Я.І. Мелатонін як гепатопротектор при цукровому діабеті. Вісник наукових досліджень. 2015. № 1. С. 10-14.