Наукові публікації доцента Іванків Я.І.

 1. Дацко В.А., Олещук О.М., Лой Г.Я., Кланца М.П., Дацко Т.В., Луканюк М.І., Черняшова В.В., Ничик А.З., Іванків Я.І., Пида В.П., Чорномидз А.В. Ефективність L-орнітину L-аспартату в попередженні ендотоксикозу і порушень мітохондріального дихання при гострому токсичному гепатиті // Медична та клінічна хімія. 2022. Т. 24, № 1. С. 32-38.

 2. Oleshchuk O.M., Datsko V.A., Loi H. Ya., Datsko T.V., Mudra A. Ye., Malanchuk S. L., Ivankiv Ya. I., Fedoniuk L.Ya., Badiuk N. S. Hepatoprotective effects of L-ornithine-L-aspartate in toxic liver injury // PharmacologyOnLine. 2021. № 3 P. 146-155.

 3. Лой, Г. Я., Іванків, Я.І., Лойко, І.І., Олещук, О.М. Особливості організації навчального процесу в умовах пандемії COVID-19 на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України // Медична освіта. 2021. №1. P. 35-38.

 4. Ivankiv Y.I., Oleshchuk O.M. Immunomodulatory effect of melatonin supplementation in experimental diabetes // Pharmacia. – 2020. – Vol. 67(No 4). – P. 223-228

 5. Datsko V.А., Fedoniuk L.Ya., Ivankiv Ya.I., Kurylo Kh.I., Volska А.S., Malanchuk S.L., Oleshchuk О.М. Experimental cirrhosis: liver morphology and function // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol. 73 (No 5). – P. 947-952.

 6. Oleshchuk O., Ivankiv Ya., Falfushynska H., Mudra A., Lisnychuk N. Hepatoprotective effect of melatonin in toxic liver injury in rats // Medicina. –2019. – № 6 (55).

 7. Олещук О.М., Іванків Я.І., Шумська О.А. Дослідження гепатопротекторних властивостей мелатоніну та ролі поліморфізму гену MTNR1B у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 4. – С. 50-54.

 8. Іванків Я.І., Олещук О.М., Дацко Т.В., Федонюк Л.Я. Особливості показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вуглеводного обміну та морфологічні зміни печінки за умов введення мелатоніну при експериментальному діабеті 2 типу // Вісник морфології. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 253-258.

 9. Іванків Я.І., Олещук О.М. Застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті I типу // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 3 (49). – С. 41-47.

 10. Иванкив Я.И., Олещук А.М., Вольская А.С. Изучение влияния мелатонина на желчевыделительную функцию печени при экспериментальном дексаметазоновом диабете // Проблемы биологии и медицины. – 2016. – №1 (86). – С. 103-106.

 11. Олещук О.М., Іванків Я.І. Встановлення ефективності застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті 2 типу // Вiomedical and Biosocial Anthropology. – 2015. – № 25. – C. 37-41.

 12. Іванків Я.І., Олещук О.М. Показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17. № 2. – С. 39-42.

 13. Олещук О.М., Іванків Я.І. Мелатонін як гепатопротектор при цукровому діабеті // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 10-14.

 14. Олещук О.М., Чорномидз А.В., Маланчук С.Л., Драпак О.Я., Іванків Я.І. Використання кейс-методу у викладанні фармакології для студентів медичного факультету // Art of medicine. – 2018. – № 2(6). – С. 123-129.