Наукові публікації ас. Курило Х.І.

1. Stoiko Liliia, Kurylo Khrystyna. Development of optimal technology of alcohol extract centaurium erythraea rafn. herb. Archives of the Balkan Medical Union. 2018. Vol. 53(4). P. 523-528.

2. Кліщ І. М., Курило Х. І., Вольська А. С. Експериментальне визначення ефективної дози сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічних властивостей. Вісник проблем біології і медицини. 2015. № 4. С. 172–175.

3. Дослідження гіпоглікемічних властивостей сухого екстракту чорниці звичайної / Х. І. Курило, І. М. Кліщ, А. С. Вольська, О. З. Барчук. Медична та клінічна хімія. 2016. № 2. С. 38–42.

4. Курило Х. І., Кліщ І. М. Порівняльний вплив фармацевтичних засобів на основі козлятника лікарського на біохімічні показники у крові тварин з експериментальним цукровим діабетом 2 типу. Медична та клінічна хімія. 2017. № 3. С. 35–41.

5. Актуальність розробки та створення антидіабетичних лікарських засобів на основі фітоекстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) / О. З. Барчук, Г. Ю. Яцкова, Х. І. Курило, Т. А. Грошовий / Фітотерапія. 2016. № 4. С. 41–43.

6. Effect of temperature of drying and concentration of ethyl alcohol on hypoglycemic effect of dry extract of the bilberry of the general / K. I. Kurylo, I. M. Klishch, V. V. Chernyashova, A. S Volska and I. O. Stetsyuk. International Journal of Current Medical Sciences. 2017. Vol. 7, Issue, 11. Р. 346–350.

7. Состояние липидного обмена и его коррекция фармацевтическим средством на основе козлятника лекарственного при экспериментальном метаболическом синдроме / К. И. Курило, И. Н. Клищ, О. О. Шевчук, А. С. Вольская. Проблемы биологии и медицины. 2017. № 4. С. 104–109.

8.Histological changes in liver and kidneys in experimental type 2 diabetes mellitus and its correction by administration of phytocompositions comprising Galega Officinalis L. / Kh. I. Kurylo, I. M. Klishch, Z. M. Nebesna, M. Ya. Furdela, A. S. Volska. Світ медицини та біології. 2018. Vol. № 1 (63). P. 133–136.

9. Курило Х.І. Експериментальне визначення ефективної дози сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічних властивостей / Х.І. Курило, А.С. Вольська, І.М. Кліщ // Вісник проблем біології і медицини – 2015. – Т. 2 в. 4(125)– С. 172–175.

10. Курило Х.І. Дослідження фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптечних закладів на регіональному рівні / Х.І. Курило, М.Б. Демчук // Студентський науковий вісник – 2013, №1.- С. 33 – 36.

11. Курило Х.І. Експериментальне визначення ефективної дози сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічних властивостей / Х.І. Курило, А.С. Вольська, І.М. Кліщ // Вісник проблем біології і медицини – 2015. – Т. 2 в. 4(125)– С. 172–175.

12. Курило Х.І. Дослідження фармацевтичного обслуговування відвідувачів аптечних закладів на регіональному рівні / Х.І. Курило, М.Б. Демчук // Студентський науковий вісник – 2013, №1.- С. 33 – 36.