Луканюк Мар'яна Ігорівна

Освіта і трудова діяльність:

В 2009 році закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Клінічна фармація". В 2009-2010 рр. навчалась в інтернатурі та магістратурі.

З 2009 року працювала старшим лаборантом кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Впродовж 2013 - 2015 рр – асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою. З липня 2015 року і до сьогодні працює на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією асистентом кафедри.

Наукова діяльність:

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакогностичне дослідження рослин роду Tilia» (науковий керівник д.фарм.н., проф. Марчишин С.М.) за спеціальністю 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Наукові інтереси:

Вивчення та дослідження роду Первоцвіті, якона, хризантеми садової; створення на основі біологічно активних речовин досліджуваних рослин нових лікарських засобів.

Публікації:

Є автором та співавтором 33 наукових праць: в тому числі 1 посібника, 1 монографії, 3 патентів, 1 методичної рекомендації.