Луканюк Мар'яна Ігорівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2009 році закінчила фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю “Клінічна фармація”.

У 2010 році закінчила інтернатуру за спеціальністю “Клінічна фармація” та здобула кваліфікацію клінічного провізора.

У червні 2010 року захистила магістерську роботу і здобула кваліфікацію магістра з клінічної фармації зі спеціальності “Клінічна фармація”.

З 2009 -2011 рр. працювала старшим лаборантом кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

З 2010-2014 рр. працювала асистентом кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

З липня 2014 року і по даний час – асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією.

Наукова діяльність:

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду Tilia» (науковий керівник д.фарм.н., проф. Марчишин С.М.) за спеціальністю 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Наукові інтереси:

Вивчення та дослідження роду Первоцвіті, якона, хризантеми садової; створення на основі біологічно активних речовин досліджуваних рослин нових лікарських засобів.

Публікації:

Є автором та співавтором 51 наукових статей, 1 з яких опублікована в журналі, що цитується у базі даних Scopus, а також 3 патентів України на винахід, 1 інформаційного листа, 1 методичної рекомендації, 2 монографій та є співавтором навчального посібника «Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини».