Наукові публікації асистента М.І. Луканюк

 1. Сініченко А.В., Марчишин С.М., Сіра Л.В., Луканюк М.І. Дослідження морфолого-анатомічної будови підземних органів культивованих видів роду Рrimula L // Український біофармацевтичний журнал. – №1 (54). – 2018, - С. 55-63.

 2. Savych A., Marchyshyn S., Basaraba R., Lukanyuk M. Antihyperglycemic, hypolipidemic and antioxidant properties of the herbal mixtures in dexamethasone-inducet insulin resistant rats. // PharmacologyOnLine. - 2020. - Vol. 2. - P. 73-82.

 3. Дацко В. А., Олещук О. М., Лой Г. Я., Кланца М. П., Дацко Т. В., Луканюк М. І., Черняшова В. В., Ничик А. З., Іванків Я. І., Пида В. П., Чорномидз А. В. Ефективність L-орнітину L-аспартату в попередженні ендотоксикозу і порушень мітохондріального дихання при гострому токсичному гепатиті. Медична та клінічна хімія. 2022. - Т. 24, № 1. - С. 32-38.

 4. Дацко ВА, Олещук ОМ, Лой ГЯ, Кланца МП, Дацко ТВ, Луканюк МІ, Черняшова ВВ, Посохова КА, Мосейчук ІП, Ничик АЗ. Дослідження NO- залежного механізму дії L-орнітину L-аспартату щодо синдрому цитолізу та холестазу. Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2022. - Vol. 19;16(1). - P. 36-44.

 5. Feshchenko H., Oleshchuk O., Lukanyuk M., Feshchenko B. Investigation of phenolic compounds content in Chamerion angustifolium L. herb freeze-dried extract. // The Pharma Innovation Journal. – 2017. – Vol. 6(3). – Р. 40-43.

 6. Марчишин С.М., Шостак Г.Л., Луканюк М.І., Тимченко У.М. Дослідження флавоноїдів первоцвіту весняного (Primula veris L.) // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. – № 2(23). – С. 104-106.

 7. Марчишин C.М., Дахым, Луканюк М.И. Жирнокислотнный состав липофильного экстракта травы маргариток многолетних // Сетевое научное издание:Медицина и образование в Сибири. – 2014. – № 2. – С. 5-14.

 8. Марчишин С.М., Луканюк М.І. Вивчення протиалергічної дії полісахаридів листків липи серцелистої // Фармацевтичний часопис. – 2013.– № 2 (26). – С. 105-108.

 9. Луканюк М.І., Марчишин С.М. Жирнокислотний склад листків деяих видів рослин родини Липові // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 1-2 (18-19). – С. 62-66.

 10. Луканюк М.І., Марчишин С.М. Морфолого-анатомічна будова листків липи повстистої // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1 (21). – С. 6-9.

 11. Марчишин С.М., Луканюк М.І. Макро- та мікроскопічний аналіз листків листків липи широколистої // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6. № 1. –С. 51- 54.