Наукові публікації доц. Маланчука С.М.

1. Маланчук С. Л. Синдром втрати плода – сучасні підходи у лікуванні / С. Л. Маланчук. // «Медицынские аспекты здоровья женщины»,№9 (95),ст.2-4. – 2015.

2. Сучасні аспекти викладання акушерства та гінекології в системі підготовки сімейного лікаря / Л. М. Маланчук, С. Л. Маланчук, І. М. Маланчин, З. М. Кучма // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах україни”, 15-16 травня 2014 р. м. Тернопіль, с. 202-203

3. Маланчук С. Л. Обґрунтування застосування метаболічного імуномодулятора при експериментальному ендометріозі у щурів / С. Л. Маланчук. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, №2. – С. 127 – 130.. – 2012.

4. Маланчук С. Л. Обґрунтування застосування метаболічного імуномодулятора при експериментальному ендометріозі у щурів / С. Л. Маланчук.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини, №2. – С. 127 – 130. – 2012.

5. Можливості фітотерапії в сучасних методах лікування та профілактики рецидиву генітального ендометріозу / Л.М. Маланчук, С.Л. Маланчук, Л.О. Краснянська, З.Н. Кучма // Репродуктивная эндокринология. – 2012. – № 6 (8). – С. 24-29.

6. Методичні поради студентам щодо курації хворих і написання навчальної історії хвороби / С.М.Андрейчин, А.В.Єпішин, П.П.Кузів, Т.Ю.Чернець, Б.Г.Бугай, В.О.Лихацька, Н.А.Хабарова, Н.З.Ярема, Н.А.Бількевич, Н.Я.Верещагіна, С.Л.Маланчук, М.М.Руда // Методичні вказівки студентам.–Тернопіль, 2006.–С.46

7. Проблеми входження кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб до системи Болонського процесу та шляхи їх вирішення / С.М.Андрейчин, Н.Я.Верещагіна, А.В.Єпішин, Т.Ю.Чернець, Б.Г.Бугай, Н.А.Хабарова, Н.А.Бількевич, С.Л.Маланчук, М.М.Руда // Науково-методична конференція “Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти, Тернопіль.–2005.–С.72–77”

8. Деонтологічне виховання студентів / С.М.Андрейчин, С.Л.Маланчук // Журн. “Медична освіта”, 2004.–№2.–С.39

9. Створення підручника “Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими”–один із шляхів підвищення якості підготовки сучасних фахівців / А.В.Єпішин, Т.Ю.Чернець, С.М.Андрейчин, Б.Г.Бугай, С.Л.Маланчук, Н.А.Бількевич // Збірник тез навчально-методичної конференції, Харків, 2003.

10. Голкорефлексотерапія і курс аероіонопрофілактики в комплексному лікуванні хворих гіпертонічною хворобою в поєднанні з виразковою хворобою шлунка і 12-ти палої кишки / С.П.Смук, Г.В.Лихацька, С.Л.Маланчук, Т.В.Лихацька // Зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції “Артеріальна гіпертензія”, Ів.-Франківськ, 2003. Журн. “Галицький часопис”, №3, 2003-с.6.

11. Стан гемокоагуляції у хворих похилого віку з ГХ ІІ стадії та вираженою СН при комплексному лікуванні із застосуванням еналаприлу /С.Л.Маланчук, В.О.Лихацька, В.П.Супрунюк Г.В.Лихацька, Н.І.Ілляш, Л.М.Матюк // Науково-практична конференція “Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні в рамках виконання національної програми”. Київ, 2002. – С. 75.

12. Клініко-біохімічні показники у хворих ІХС та вираженою серцевою недостатністю при комплексному лікуванні із застосуванням інворилу / С.Л.Маланчук Г.В.Лихацька, Л.М.Матюк, Т.В.Лихацька //“Серцева недостатність-сучасний стан проблеми / Тези Пленуму кардіологів. К., 2002