Наукові публікації професора В.М. Мерецького

 1. Korda M., Meretskyi V., Meretska I. Immunological distress in experimental cranial trauma combined with insulin dependent diabetes (experimental study).Georgian Medical News. – 2017. – 2 (263). – P. 111-118.

 2. Meretskyi V., Meretska I., Kulyanda O., Kamtoh G. Direct renin inhibitors in arterial hypertension treatment. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2017;   25 (6): 146-154. – DOI  https://doi.org/10.23856/2515

 3. Мерецький В. М. Аналіз морфологічних змін серця та печінки при експериментальній черепно–мозковій травмі // Клінічна хірургія. – 2016. – № 5. – С. 66-68.

 4. Мерецький В. М. Аналіз морфологічних змін серця та печінки при експериментальній черепно–мозковій травмі // Клінічна хірургія. – 2016. – № 5. – С. 66-68.

 5. Марецький В.М., Андрейчин С.М., Лотоцька С.В. Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ при застосуванні ентеросорбції // Інфекційні хвороби. – 2015.– № 3 ( 81 ). – С. 44-47.

 6. Марецький В.М. Оцінка ефективності застосування нестероїдних протизапальних засобів при лікуванні остеоартрозу колінних суглобів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 2-3 (23). – С. 107-110.

 7. Марецький В.М Андрейчин С.М., Лотоцька С.В. Динаміка показників імунологічного статусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції // Медична хімія. – 2015. –№ 3. – С. 109-113.

 8. Марецький В.М. New aspects in the treatment of hypertension // Health problems of civilization. – 2015. – Vol. 9, № 3. – Р. 16-19.

 9. Марецький В.М. Lobanets N.А. Features of pharmacotherapy of hepatic encephalopathy manifestations in liver cirrhosis // Health problems of civilization. – 2015. – Vol. 9, № 2. – Р. 31-34.

 10. Марецький В.М. Застосування міорелаксантів у комплексному лікуванні больового синдрому нижньої ділянки спини // Світ медицини та біології. – 2015. – № 3( 51 ). – С. 63-67.

 11. Марецький В.М. Застосування ацеклофенаку у комплексній терапії больового синдрому нижньої ділянки спини // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 3, Т. 2 (123). – C. 176-179.

 12. Марецький В.М. Сучасні підходи до лікування печінкової енцефалопатії при цирозі печінки // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, Т. 4 (121). – C. 157-160.

 13. Марецький В.М. Застосування блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ в лікуванні артеріальної гіпертензії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1( 22 ). – С. 98-101.

 14. Марецький В.М. Сучасні підходи до фармакотерапії болю в спині // Вісник наукових досліджень. – 2014.– № 4 ( 77 ). – С. 6-9.

 15. Мерецький В.М. Сучасні аспекти викладання клінічної фармакології/ Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 92-94.

 16. Мерецький В.М., Мерецька І.В. Терапія вертеброгенного больового синдрому попереково-крижової локалізації із застосуванням міорелаксантів. Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжн. участю, 13-14 квітня, 2017 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 47-49.

 17. Meretskyi V, Meretska I, Pertsovych V. Direct factor Xa inhibitor in the prevention of thromboembolism. Health Prob Civil. 2018;12(4):247-54. (Web of Science)

 18. Мерецький В.М., Мерецька І.В. Місце клінічної фармакології у сучасній медицині. Український журнал медицини, біології та спорту.  2018.  Т. 3, № 3(12).  С. 221-223.

 19. Мерецький В.М., Мерецька І.В. Застосування новітніх пероральних антикоагулянтів у лікуванні та профілактиці тромбоемболічних ускладнень. Клінічна хірургія. 2019. Т. 86, №6. С. 73-76. DOI: 10.26779/2522-1396.2019.06.73

 20. Мерецький В. М., Мерецька І. В., Редько С. В. Раціональне застосування лікарських засобів: значення клінічної фармакології. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020 ; Том 5, № 1 (23): 313-316.

 21. Meretska I.V., Elbehiri Mohamed Aliallah Elsayed Elsayed, Meretskyi V.M. Disparities in adherence to antihypertensive medications and blood pressure control. Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 9–11 квіт. 2020 р.) : у ІІІ ч. / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТНМУ, 2020. – Ч. І. –с. 10- 11.