Наукові публікації проф. Мерецького В.М.

1. Korda M., Meretskyi V., Meretska I. Immunological distress in experimental cranial trauma combined with insulin dependent diabetes (experimental study) Georgian Medical News. - 2017. - 2 (263). - P. 111-118.

2. Мерецький В. М. Аналіз морфологічних змін серця та печінки при експериментальній черепно–мозковій травмі / В. М. Мерецький, В. М. Перцович, І. В. Мерецька // Клінічна хірургія. - 2016. - № 5. - С. 66-68.

3. Мерецький В. М. Аналіз морфологічних змін серця та печінки при експериментальній черепно–мозковій травмі / В. М. Мерецький, В. М. Перцович, І. В. Мерецька // Клінічна хірургія. - 2016. - № 5. - С. 66-68.

4. Ефективність застосування ентеросорбенту “Ентеросгель” при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Марецький В.М Андрейчин С.М., Лотоцька С.В.// Вісник наукових досліджень. – 2015. № 3. – С. 31-33.

5. Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ при застосуванні ентеросорбції / Марецький В.М Андрейчин С.М., Лотоцька С.В. // Інфекційні хвороби. – 2015. № 3 ( 81 ). – С. 44-47.

6. Оцінка ефективності застосування нестероїдних протизапальних засобів при лікуванні остеоартрозу колінних суглобів / Марецький В.М // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. № 2-3 (23). – С. 107-110.

7. Динаміка показників імунологічного статусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / Марецький В.М Андрейчин С.М., Лотоцька С.В.// Медична хімія. – 2015. № 3. – С. 109-113.

8. New aspects in the treatment of hypertension / Марецький В.М // Health problems of civilization. 2015. – Vol. 9, № 3. – Р. 16-19.

9. Features of pharmacotherapy of hepatic encephalopathy manifestations in liver cirrhosis / Марецький В.М N. Lobanets // Health problems of civilization. 2015. – Vol. 9, № 2. – Р. 31-34.

10. Застосування міорелаксантів у комплексному лікуванні больового синдрому нижньої ділянки спини / Марецький В.М // Світ медицини та біології. 2015. № 3( 51 ). – С. 63-67.

11. Застосування ацеклофенаку у комплексній терапії больового синдрому нижньої ділянки спини / Марецький В.М // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 3, Т. 2 (123). – C. 176-179.

12. Сучасні підходи до лікування печінкової енцефалопатії при цирозі печінки / Марецький В.М // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, Т. 4 (121). – C. 157-160.

13. Особливості перебігу поєднаної алкогольної та неалкогольної жирової хвороби печінки / Марецький В.М Самогальська О.Є., Баб’як О.В.// Гепатологія. – 2015. № 1 (27 ). – С. 57-63.

14. Застосування блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ в лікуванні артеріальної гіпертензії / Марецький В.М // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. № 1( 22 ). – С. 98-101.

15. Сучасні підходи до фармакотерапії болю в спині / Марецький В.М // Вісник наукових досліджень. – 2014. № 4 ( 77 ). – С. 6-9.

16. Мерецький В.М. Сучасні аспекти викладання клінічної фармакології/ Медична освіта. – 2014. № 4. – С. 92-94. (Фахове видання)

17. Апоптоз нейтрофілів та його зв’язок з оксидативним стресом при експериментальній черепно-мозковій травмі на фоні цукрового діабету / Марецький В.М // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 2(19). – С. 264-265 (Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : VI наук.-практ. конф. Тернопіль, 31 жовтня-1 листопада 2013 р. : матеріали конф.)

18. Нарушения митохондриального окисления во внутренних органах крыс после черепно-мозговой травмы на фоне сахарного диабета / Марецький В.М // Ендокринна патологія у віковому аспекті : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 31 жовтня-1 листопада 2013 р., Харків : матеріали. – Харків, 2013. – С. 54-55

19. Стан системи оксиду азоту за умов черепно-мозкової травми і цукрового діабету / Марецький В.М // Бабенківські читання : наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвячена пам’яті академіка Г.О. Бабенка, 24-25 жовтня 2013 р., Івано-Франківськ : матеріали. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 62

20. Динаміка морфологічних змін у внутрішніх органах при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з цукровим діабетом / Марецький В.М // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсум. наук.-практ. конф., 18 червня 2013 р., Тернопіль : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. – С. 166.

21. Serum cytokines profile after trauma on diabetes background / Марецький В.М M. Korda //7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, May 23-24, 2013, Lviv : Abstract Book. – Lviv, 2013. – P. 109.

22. Особливості процесів вільнорадикального окислення білків плазми крові щурів з черепно-мозковою травмою на фоні цукрового діабету / В.М. Мерецький / Марецький В.М // ХІІ чтения им. В.В.Подвысоцкого 23-24 мая 2013 г., Одесса : материалы.– Одесса, 2013. – С. 67-69.

23. Динаміка показників імунного статусу за умови черепно-мозкової травми на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в експерименті / Марецький В.М Корда М.М.// Клінічна хірургія. – 2013. – № 6(845). – С. 69-72.

24. Стан перекисного окислення ліпідів у внутрішніх органах щурів після черепно-мозкової травми у поєднанні з цукровим діабетом / Марецький В.М // Украинский журнал боли. – 2013. – № 3. – С. 83-84 (Вейновские чтения в Украине : Всеукраинская науч.-практ. конф. с междунар. участием. Одесса, 10-11 мая 2013 г. : тези).

25. Особливості порушень тканинного дихання у тварин з експериментальною черепно-мозковою травмою, поєднаною з цукровим діабетом / Марецький В.М // Одеський медичний журнал. – 2013. – № 5(139). – С. 10-15.

26. Зміни гуморального імунітету при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з цукровим діабетом / Марецький В.М // Клінічна хірургія. – 2013. – № 5(844). – С. 80-82.

27. Нарушения энергетического метаболизма во внутренних органах при черепно-мозговой травме на фоне сахарного диабета / Марецький В.М // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 5(80). – С. 46-50.

29. Особенности митохондриального окисления во внутренних органах в условиях черепно-мозговой травмы и сахарного диабета / Марецький В.М // Казанский медицинский журнал. – 2013. – Т.94, № 5. – С. 621-627.

30. Морфологічні зміни у внутрішніх органах тварин в різні періоди черепно-мозкової травми на тлі цукрового діабету / Марецький В.М Головата Т.К.// Клінічна хірургія. – 2013. – № 4. – С. 73-75.

31. Особливості змін неспецифічного імунного захисту при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з цукровим діабетом / Марецький В.М Малярчук Г.Р.// Шпитальна хірургія. – 2013. – № 4(64). – С. 22-25.

32. Особенности нейроэндокринных изменений в условиях черепно-мозговой травмы на фоне сахарного диабета / Марецький В.М // Казанский медицинский журнал. – 2013. – Т.94, № 4. – С. 560-565

33. Взаємозв’язок між оксидативним стресом і інтенсивністю апоптозу нейтрофілів при черепно-мозковій травмі і цукровому діабеті/ Марецький В.М Корда М.М.// Світ медицини та біології. – 2013. – № 4(41). – С. 75-78

34. Иммунологический дистресс при черепно-мозговой травме в сочетании с сахарным диабетом/ Марецький В.М // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 3, Т. 2(103). – С. 199-205.

35. Динаміка ультраструктурних змін у внутрішніх органах щурів з черепно-мозковою травмою/ Марецький В.М // Вісник морської медицини. – 2013. – № 3(60). – С. 52-59.

36. Роль системи оксиду азоту в патогенезі черепно-мозкової травми, поєднаної з цукровим діабетом / Марецький В.М // Світ медицини та біології. – 2013. – № 3(40). – С. 11-14.

37. Особливості забезпечення тканинного метаболізму киснем в умовах черепно-мозкової травми та цукрового діабету / Марецький В.М // Патологія. – 2013. – № 2(28). – С. 40-44.

38. Морфологічні зміни у внутрішніх органах у періоді ранніх проявів після черепно-мозкової травми за умов цукрового діабету/ Марецький В.М // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1(70). – С. 96-98.

39. Особливості цитокінового статусу при експериментальній черепно-мозковій траві на тлі цукрового діабету/ Марецький В.М // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 1(18). – С. 96-99.

40. Особливості ліпідного обміну у тварин з експериментальною черепно-мозковою травмою на тлі цукрового діабету/ Марецький В.М // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 1(61). – С. 56-60.

41. Особливості вуглеводного і білкового обміну за умов черепно-мозкової травми та експериментального цукрового діабету/ Марецький В.М // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 1(54). – С.45-48.

42. Спосіб моделювання черепно-мозкової травми / Марецький В.М // Пат. 74935 Україна, МПК G 09 В 23/28 (2006.01); № U201206594 ; заявл. 30.05.2012 ; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.

43. Клінічна ефективність і безпека застосування етапної терапії у пацієнтів з хронічним суглобовим синдромом при остеоартрозі та ревматоїдному артриті / Шманько В.В., Русин Б.Р., Шманько О.В. та інші, всього 6 осіб // Ліки України. – 2012. – № 3-4 (1). – С. 41-43.

44. Стан перекисного окислення ліпідів в умовах стрептозотоцинового цукрового діабету / Мерецький В.М. // ХІ –е чтения В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции. – Одесса, 2012. – С.87-88.

45. Особливості вільнорадикального окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у тканинах нирки та печінки за умов експериментального цукрового діабету / друк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1 . – С. 96-98.

46. Синдром ендогенної інтоксикації при черепно-мозковій травмі та стрептозоциновому цукровому діабеті / Марецький В.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2(17). – С. 96-98.

47. Морфофункціональні зміни у внутрішніх органах при експериментальній черепно-мозковій травмі / Марецький В.М // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 2(58). – С. 43-45.

48. Морфологічні порушення у структурах головного мозку на тлі експериментальної черепно-мозкової травми / Марецький В.М // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 3(68). – С. 81-84.

49. Порушення функціонального стану прооксидантної і антиоксидантної систем у крові тварин при черепно-мозковій травмі на тлі експериментального цукрового діабету/ Марецький В.М // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 3(59). – С. 65-69.

50. Динаміка показників ліпопероксидації та системи антиоксидантного захисту у головному мозку тварин при черепно-мозковій травмі на тлі цукрового діабету/ Марецький В.М // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 4(60). – С. 254-257.

51. Стан ліпопероксидації та системи антиоксидантного захисту в тканині печінки і нирок тварин при черепно-мозковій травмі на тлі експериментального цукрового діабету/ Марецький В.М // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 4. – С. 52-55.

52. Пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у тканині серця і легень тварин з черепно-мозковою травмою та стрептозотоциновим цукровим діабетом/ Марецький В.М // Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 4(53). – С. 97-100

53. Структурно-морфологічні порушення внутрішніх органів щурів при черепно-мозковій травмі на тлі цукрового діабету/ Марецький В.М // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 4(60). – С. 56-60.

54. Особливості ультраструктурних змін у внутрішніх органах при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з цукровим діабетом / Марецький В.М // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Т. 7, № 4 (додаток Б). – С. 64-70.

55. Досвід застосування S-амлодипіну у хворих на есенціальну гіпертензію Вісник наукових досліджень. / Мерецький В.М //– 2010. – № 1. – С. 17-19.

56. Ефективність використання S-амлодипіну в лікуванні есенціальної артеріальної гіпертензії / Шманько В.В., Мерецька І.В. // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 1.– С. 58-61.

57. Взаємозв’язок клінічних проявів атеросклеротичниого ураження судин нижніх кінцівок із прогностичними чинниками, що впливають на перебіг атеросклеротичного процесу Костів О.І. // Шпитальна хірургія. – 2010. - № 1. – С. 40-44.