Олещук Олександра Михайлівна

Освіта і трудова діяльність:

У 1994 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут та вступила до аспірантури при кафедрі фармакології.

З 1998 року - працювала асистентом.

З 2005 року - працювала доцентом кафедри фармакології з клінічною фармакологією ТДМУ.

З лютого 2014 року - професор кафедри.

З вересня 2014 року - завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією.

З 2001 року по грудень 2016 року - співробітник регіонального відділення ДП "Державний експертний центр МОЗ України", відповідальний за фармаконагляд в Тернопільській області.

З грудня 2016 року - голова Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України.

Наукова діяльність:

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Експериментальна терапія ентеросорбентами холестатичних уражень печінки» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (науковий керівник–проф. К.А. Посохова).

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Роль системи оксиду азоту в патогенезі уражень різного ґенезу» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (науковий консультант – проф. К.А. Посохова).

У 2006 році отримала звання доцента кафедри фармакології з клінічними фармакологією.

У 2015 році отримала звання професора кафедри фармакології з клінічною фармакологією.

Член спеціалізованих вчених рад Д 58.601.01. та К 58.601.04

Наукові інтереси:

Вивчення фармакологічних властивостей модуляторів синтезу оксиду азоту, роль системи оксиду азоту патогенезі уражень печінки, фармакогенетичні особливості дії лікарських засобів, безпечність ліків.

Публікації :

Автор і співавтор понад 300 навчально-методичних та наукових публікацій, 7 методичних рекомендацій для студентів різних факультетів, 5 патентів на винахід, 4 навчальних посібників з фармакології та лікарської рецептури. .