Наукові публікації доц. Пиди В.П.

1. Пида В. П. Встановлення умовно терапевтичної дози сухого екстракту з листя салату посівного на моделі тетрахлорометанового ураження печінки щурів / В. П. Пида, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький// Український біофармацевтичний журнал. – 2019. – Т. 60, № 3. – С. 38-42.

2. Пида В.П. Вивчення протизапальної активності сухого екстракту з листя салату посівного / В. П. Пида, Л. С.Фіра, П. Г. Лихацький // Медична хімія. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 57-60.

3. Робочий зошит з фармакології / [Олещук О.М., Посохова К.А., Пида В.П. та ін.] ; за редакцією О.М. Олещук, – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 140 с.

4. Пида В.П. Використання віртуальних програм для викладання фармакології у студентів фармацевтичного факультету / В.П. Пида // Медична освіта – 2014. – №1(61). – С. 86-88.

5. Крамар С. Б. Субмікроскопічні зміни опікової рани при експериментальній термічній травмі / С. Б. Крамар, К. С. Волков, В. П. Пида // Вісник морфології. – 2014. – Т. 20, № 1. - С. 140-142.

6. Наконечна С.С. Дослідження впливу густого екстракту фіалки на морфологічну структуру щурів за умов гострого тетрахлорметанового гепатиту / С.С. Наконечна, С.М. Марчишин, В.П. Пида // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1. – С. 79-83.

7. Пида В.П. Дослідження фітохімічного складу чоловічих бруньок hippophae rhamnoides l. / В.П. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2013. – № 4(57). – С 21-26.

8. Пида В.П. Дослідження гепатозахисних властивостей густого екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі тетрациклінового гепатиту/ В. П. Пида // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 3. – С. 48-52.

9. Пида В.П. Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції густим екстрактом чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної / В. П. Пида // Вісник морфології. – 2013. – Т. 19, № 1. – С. 60-63.

10. Штробля А.Л. Изучение гепатозащитных свойств сухого екстракта из листьев абрикоса обыкновенного на модели поражения печени тетрахлорметаном / А.Л. Штробля, Л.С. Фира, П.Г. Лихацький, В.П. Пыда и др. // Вестник российской академии медицинских наук – 2013. – №3. – С. 68-72.

11. Вашкеба Е.М. Дослідження жовчогінної функції печінки за умов парацетамолового гепатиту / Е.М. Вашкеба, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький, В. П. Пида // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 3. – С. 532-534.

12. Пида В. П. Експериментальне вивчення антиоксидантної та імуномодуляторної активності густого екстракту бруньок обліпихи крушиновидної / В. П. Пида // Український біофармацевтичний журнал. – 2011. – Т. 12, № 1. – С. 36-40.

13. Основи лікарської рецептури: навчальний посібник / За редакцією К. А. Посохової, О. М. Олещук,– Тернопіль. Укрмедкнига, 2015. – 84 с.

14. Пида В. П. Застосування густого екстракту з обліпихи крушиновидної в умовах хронічного комбінованого гепатиту в щурів / В. П. Пида // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 1. – С. 78-81.

15. Пида В. П. Вивчення антиоксидантних та гепатопротекторних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту / В. П. Пида, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 2(13). – С. 84-86.

16. Пида В. П. Дослідження мінімально діючої дози екстракту бруньок обліпихи крушиновидної на моделі тетрахлорметанового гепатиту. / В. П. Пида, Л. С.Фіра // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 2 (10). – С 32-35.

17. Пида В. П. Дослідження вмісту біологічно активних речовин у чоловічих бруньках Hippophae rhamnoides L. / В. П. Пида, Л. С.Фіра // Запорожский медицинский журнал. – 2007. – № 3. – С. 69-71.

18. Пида В. П. Вивчення хімічного складу бруньок обліпихи крушиновидної. / В. П. Пида, Л.С. Фіра // Медична хімія. – 2005. – Т. 7, № 4. – С. 80-83.