Посохова Катерина Андріївна

Освіта і трудова діяльність:

У 1973 році закінчила з відзнакою Тернопільський медичний інститут. Впродовж 2 років працювала лікарем – терапевтом.

На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією працює з 1975 року: старший лаборант (1975-1980 рр.), асистент (1980-1985 рр.), доцент (1986-1992 рр.), завідувач кафедри (1992- 2014 рр.), директор ННІ фармакології, гігієни і медичної біохімії імені М.П. Скакуна та професор кафедри (з 2014 р.).

У різні роки працювала деканом медичного факультету ТДМУ.

Впродовж останніх 20 років є керівником Тернопільського Регіонального відділення Державного експертного центру МОЗ України.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук – з 1982 року, доктор медичних наук – з 1996 року, звання професора – з 1997 року.

Проф. К.А. Посохова науковий консультант 3 докторів наук і науковий керівник 13 кандидатів наук.

Наукові інтереси:

Проблеми застосування антибіотиків, з’ясування патогенезу гіпоксичних станів різної етіології та пошук ефективних засобів для корекції порушень, які виникають при цьому, встановлення ролі системи оксиду азоту у патогенезі гострої та хронічної гіпоксії, ураження міокарда, ішемії-реперфузії печінки, цукрового діабету, гострого та хронічного токсичного гепатитів, цирозу печінки, холестатичного ураження цього органа, поліорганної недостатності при гострому панкреатиті та гострому перитоніті, антифосфоліпідному синдромі, доведення ефективності ентеросорбції при ураженні печінки протитуберкульозними та антиретровірусними препаратами, в тому числі при їх комбінованому застосуванні, встановлення особливостей функціонування мікросомальної ферментної системи гепатоцитів при ураженні печінки ксенобіотиками, зокрема лікарськими препаратами.

Публікації :

Автор та співавтор 6 підручників з фармакології та фармакотерапії, 9 навчальних посібників, 3 монографій, 7 наукових методичних рекомендацій та інформаційних листів, 10 методичних рекомендацій для студентів різних факультетів, 160 журнальних статей (з них 9 – у наукометричній базі Scopus і 5 – y WEB of Science) і понад 300 інших публікацій.