Посохова Катерина Андріївна

Освіта і трудова діяльність:

У 1973 р. закінчила з відзнакою Тернопільський медичний інститут. Впродовж 2 років працювала лікарем – терапевтом. На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією працює з 1975 р: старший лаборант (1975-1980 рр.), асистент (1980-1985 рр.), доцент (1986-1992 рр.), завідувач кафедри (1992- 2014 рр.), директор ННІ фармакології, гігієни і медичної біохімії імені М.П. Скакуна та професор кафедри (з 2014 р.). У різні роки працювала деканом медичного факультету ТДМУ.

Впродовж останніх 20 років є керівником Тернопільського Регіонального відділення Державного експертного центру МОЗ України.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук – з 1982 р., доктор медичних наук – з 1996 р., звання професора – з 1997 р.

Проф. К.А. Посохова науковий керівник 14 кандидатів наук і науковий консультант 1 доктора наук.

Наукові інтереси:

Проблеми застосування антибіотиків, встановлення особливостей патогенезу, зокрема, ролі системи оксиду азоту, мікросомальної ферментної системи, та можливостей корекції ураження внутрішніх органів при різних патологічних процесах (гострих та хронічних гепатитах, цукровому діабеті 1 і 2 типу, гіпоксії, ішемії-реперфузії, міокардіодистрофії, гострому перитоніті, гострому панкреатиті, антифосфоліпідному синдромі), профілактика та корекція побічної дії лікарських препаратів, в тому числі протитуберкульозних, антиретровірусних, ацетамінофену.

Публікації :

Автор та співавтор 6 підручників з фармакології, 7 навчальних посібників та довідників, 10 методичних рекомендацій для студентів різних факультетів, понад 350 наукових публікацій, в тому числі 2 монографій, 7 патентів на винахід.