Наукові публікації проф. Посохової К. А.

1. Shevchuk O.O., Posokhova K.A., Todor I.M., Nikolaev V.G. Combination of granulocyte colony-stimulating factor and enterosorption to fight the side effects of anti-cancer chemotherapy. In: Advances in Medicine and Biology. Vol.143, Leon V. Berhardt (Editor). Nova Science Publishers, 2019. Volume 143. P. 201-219

2. Shevchuk OO, Datsko TV, Posokhova KA, Nikolaev VG. Histological assessment of efficacy of newly designed carbon enterosorbent in subchronic doxorubicin intoxication. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2019. Vol.13, N 2(63) 119-130

3. Посохова К.А. Стійкість мікроорганізмів до антибіотиків, рівень, наслідки, причини. // Тернопільська обласна газета «Медична академія». – № 4 від 25.02.17 р.

4. Посохова К.А. Стійкість мікроорганізмів до антибіотиків, рівень, наслідки, причини. // Газета «Університетська лікарня». – № 3 від 3.03.2017 р.

5. Посохова К.А. Як харчуватися при лікуванні варфарином // Тернопільська обласна газета «Університетська лікарня». – № 3 від 3.03.2017 р.

6. Посохова К.А. Як харчуватися при лікуванні варфарином // Тернопільська обласна газета «Медична академія». – № 9(434) від 16 травня 2017 р.

7. Посохова К.А. Як харчуватися при лікуванні варфарином // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 2 (43). – С. 1-6.

8. О. О. Шевчук, І. М.Тодор, К. А. Посохова, Є. О. Снєжкова, В. Г. Ніколаєв. Дослідження мієлопротекторної активності двох препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на моделі цитостатичної мієлосупресії (огляд літератури і результати власни х досліджень ) // Вісник наукових досліджень. 2017. – № 1. – С. 16-20.

9. Еnterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity / O.O. Shevchuk1, Ya.Ya. Bodnar, K.I. Bardakhivska, T.V. Datsko, A.S. Volska, K.A. Posokhova,V.F. Chekhun, V.G. Nikolaev // Exp Oncol. – 2016. – vol. 38, N 3. – P. 172–175.

10. Посохова К.А. Антиінфекційні препарати під час вагітності і лактації // Раціональна фармакотерапія. – 2016. – № 2(39). – С. 10-18.

11. Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. Інформаційний лист «Про подання інформації про НППІ (несприятливі події після імунізації». – Регіональне відділення ДЕЦ МОЗ України у Тернопільській області. Департамент охорони здоровя Тернопільської ОДА. – Тернопіль, 2015.

12. Побічні реакції лікарських засобів у Тернопільській області / Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. – С. 241.

13. Посохова К.А., Зозуляк Н.Б. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на стан нирок при експериментальному цукровому діабеті// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. – С. 216.

14. Контроль за безпечним застосуванням лікарських засобів у Тернопільській області / Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М.// Раціональна фармакотерапія. – 2015. – № 3. – С. 24-27.

15. Prevention of myelosuppression by combined treatment with enterosorbent and granulocyte colony-stimulating factor / Schevchuk O.O., Posokhova K.A., Todor I.N., Lukianova N.Yu., Nikolaev V.G., Chekhun V.F. // Exp. Oncol. – 2015. – 37, 2, 135-138.

16. Посохова К.А. стаття у газеті «Медична академія» (№ 24 від 29.12.2015 р.) – «Прехресна алергія».

17. Посохова К.А. Користь і ризики при застосуванні послаблюючих засобів (закінчення). // газета «Медична академія». – № 10 (387) від 21.05.2015 р.

18. Посохова К.А. Користь і ризики при застосуванні послаблюючих засобів // газета «Медична академія». – № 9(386) від 8.05.2015 р.

19. Посохова К.А. Користь і ризики при застосуванні послаблюючих засобів (закінчення). // газета «Університетська лікарня». – № 9(125) від 12.05.2015 р.

20. Посохова К.А. Користь і ризики при застосуванні послаблюючих засобів // газета «Університетська лікарня». – № 8(124) від 25.04.2015 р.

21. Посохова К.А. Коли звіробій може бути небезпечним // газета «Медична академія» № 4(381) від 20.02.2015 р.

22. Посохова К.А. Коли звіробій може бути небезпечним // газета «Університетська лікарня». – № 5(124) від 7.03.2015 р.

23. Посохова К.А., Стечишин І.П. Ефективність препаратів кверцетину за експериментального цукрового діабету // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2014. – № 6(41). – С. 66-71.

24. Посохова К.А., Стечишин І.П. Ефективність препаратів кверцетину при експериментальному цукровому діабеті типу 1 // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т. 4 (116). – в. 4. – С. 135-139.

25. Посохова К.А., Стечишин І.П., Підгірний В.В. Вплив кверцетиновмісних сполук на стан міокарда при цукровому діабеті 2 типу (Огляд літератури та результати власних досліджень) // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С.17-21.

26. The influence of antiretroviral and antituberculosis agents on the biochemical and histopathological indices of liver function in rats / O. O. Shevchuk, K. A. Posokhova, O. M. Oleshchuk, T. V. Datsko // Biomedical Sciences. – 2014. – N 1. – P. 68-74.

27. L-arginine, but not L-name protects against liver injury induced by experimental ischemiareperfusion / O. M. Oleshchuk, K. A. Posokhova, A. Ye. Mudra // Biomedical Sciences. – 2014. – N 1. – P. 58-62.

28. Посохова Е.А., Зозуляк Н.Б. Влияние кверцетиносодержащих соединений на биохимические показатели крови при экспериментальном сахарном диабете и ожирении // Проблемы биологии и медицины (Самаркандский государственный мед. институт). – 2014. – № 4,1 (81). – С. 123-127.

29. Посохова К. Зміни реакції автономної нервової системи та біометричних показників при експериментальному цукровому діабеті типу 1 та за участі різних форм кверцетину / К. Посохова, І. Стечишин // Journal of Health Sciences. 2014;4(12);167-174. http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014

30. Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. Попередження гепатотоксичної дії анальгетиків за допомогою антиоксидантів // Інформаційний лист (про нововведення в системі охорони здоров’я). – Київ, 2014. – № 201 – 2014.

31. Деякі ризики при застосуванні антигіпертензивних препаратів першої лінії / Олещук О.М., Посохова К.А., Матюк Л.М. // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 93.

32. Стечишин І. П., Посохова К. А. Масометричні та функціональні зміни при експериментальному цукровому діабеті та корекції препаратами кверцетину // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 104.

33. Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі Сампара С.Р., Посохова К.А., Черняшова В.В., Яремчук О.З. // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 101.

34. Негативні наслідки неналежного використання анаболічних стероїдів / Посохова К.А., Олещук О.М., Черняшова В.В. // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 109.

35. Посохова К.А. Вплив гіперфорину на результати фармакотерапії // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 90.

36. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну / Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 112.

36. Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-адреноблокаторів у професійному спорті / В. В. Черняшова, К.А. Посохова, О.О. Шевчук // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 15-18.

38. Посохова К.А. «Ризики при застосуванні анальгетиків» – стаття в газеті «Університетська лікарня». – № 12 (104). – 21.06.2014 р. – С. 5.

39. Посохова К.А. «Стосується кожного» – Стаття в газеті «Ваше здоров’я» (№26-27, 26.07. 2014 р.). – С. 13.

40. Посохова К. А. Акушерський антифосфоліпідний синдром і система оксиду азоту (Огляд літератури і результати власних досліджень) / К. А. Посохова, С. Р. Сампара, І. Ю. Сак // Медична хімія. – 2014. - № 1. – С. 73 – 80.

41. Посохова К.А. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на показники ліпідного обміну та стану печінки при експериментальному цукровому діабеті II типу / К.А. Посохова, Н.Б. Зозуляк // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 1. – С.13-17.

42. Посохова К.А. Порівняльна активність водорозчинної і ліпосомальної форм кверцетину при експериментальному цукровому діабеті 2 типу / К.А. Посохова, Н.Б. Зозуляк, В.В. Черняшова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Випуск 2. – Том 3 (109). – С. 179-182.

43. Посохова К.А. Обережно – ліки! // газета «Медична академія», № 15 (344) від 9.08.2013 р.

44. Посохова К.А. Визначення схильності до алкоголізму – реальний шлях його запобіганню // газета «Університетська лікарня», № 15 (83) від 13.08.2013 р.

45. Посохова К.А. Визначення схильності до алкоголізму – реальний шлях його запобіганню // газета «Медична академія», № 17 (346) від 14.09.2013 р.

46. Посохова К.А., Вольська А.С., Чернухіна О.О. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Вісник морфології (Reports of morphology). – 2013. – Т. 19, № 2. – С. 302-306.

47. Посохова К.А., Сампара С.Р., Сак І.Ю. Вплив тівортіну на перебіг вагітності, стан плодів та новонароджених при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 4 (57). – С. 26-29.

48. Посохова К.А. Безпечність лікарських засобів – актуальна проблема фармакотерапії // Медична академія. – 2013. – № 21 (350) від 12.11.2013 р. – С. 4.

49. Матвєєва О.В., Посохова К.А., Олещук О.М. Побічні реакції при застосуванні антибіотиків в Україні у 2012 році // Ваше здоров’я. – 2013, жовтень, листопад. – № 37-38, № 39-40, № 41-42, № 43-44.

50. Посохова Е.А., Вольская А.С. Влияние тиотриазолина и ацетилцистеина на состояние печени здоровых животных и их антиоксидантная активность in vitro // Медицинские новости (Белоруссия). – 2013. – № 6. – С. 85-87.

51. Фармакотерапія : підручник для студентів фарм. ф-тів / [за ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба]. – Вид. 2. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 644 с. : іл. (3,6 авт. арк.).

52. Фармакотерапия: учебник для студ. фарм. ф-тов: перевод с укр. яз. / под. ред. О. В. Крайдашенко, И. Г. Купновицкой, И. Н. Клища, В. Г. Лизогуба. – Винница: Нова Книга, 2013. – 536 с.: ил. (К.А. Посохова – 3,0 ум. др.. арк..)

53. Посохова К.А. Зустрілися, щоб збагатитись новими ідеями // Медична академія. – 17.05.2013. – № 9 (338). – С. 9.

54. Посохова К.А., Вольська А.С. Профілактика гепатотоксичної дії парацетамолу за допомогою тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5-6 (22-23). – С. 42-45.

55. Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. Безпечність застосування інфузійних розчинів у Тернопільській області // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2012. – 4д (15). – С. 479.

56. Посохова К. А. Викладання фармакології – деякі підсумки і перспективи / К. А. Посохова, О. М. Олещук, О. О. Шевчук // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 146–150.

58. Shevchuk O.O., Posokhova E.A., Sakhno L.A., Nikolaev V.G. Theoretical ground for adsorptive therapy of anthracyclines cardiotoxicity. – Experimental Oncology. – 2012;34,4:314–322.

59. Посохова К.А. Чи завжди потрібні ліки? // Газета "Університетська лікарня", 2011, № 2 (22). та Газета "Медична академія". – 2011. – № 3 (284).

60. Methodical instructions for students Pharmaceutical forms of drugs /K.A. Posokhova, O.M. Oleshchuk, O.O. Shevchuk, V.V. Chernyashova, A.S.Volska, O.Ya.Pinkevych – Ternopil, 2011– 50 p.

61. Methodical instructions “ Rules of medical prescription writing” / K.A. Posokhova, O.M. Oleshchuk, O.O Shevchuk - Ternopil, 2011 – 42 p.

62. Посохова К.А., Олещук О.М. Особливості взаємодії ліків та продуктів харчування // IV Національний з’їзд фармакологів України : тези доповідей. – Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5 (24). – С. 261-262.

63. Черняшова В.В. Динаміка вмісту цитокінів у крові при гострому експериментальному перитоніті та призначенні L-аргініну-L-глутамату / В.В. Черняшова, К.А. Посохова // Український науково-медичний журнал. Спеціальний випуск. – 2011. – № 4. – С. 96.

64. Яремчук О.З. Зміни біохімічних показників печінки та нирок при експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту і рекомбінантної супероксиддисмутази / О.З. Яремчук, К.А. Посохова // Український біохімічний ж-л. – 2011. – Т. 83, № 4. – С. 58-67.

65. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ // Мистецтво лікування. – 2011. – № 3 (79). – С. 81–83.

66. У газетах "Медична академія" (№ 7/288 від 8.04.2011 р.) та "Університетська лікарня" (№ 7/27 від 15.04.2011 р.) стаття проф. К.А. Посохової "Проблеми раціонального застосування антибіотиків".

67. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. та ін. / Видання 2-ге – Вінниця : Нова книга, 2011. – 784 с. (Посохова К.А. – 3,6 ум. друк. арк.)

68. Вплив Ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів [Електронний ресурс] / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ, Т. В. Дацко // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 1–2 (351–352). Доступ до журн. : http://novosti.mif-ua.com/archive/issue-15534/article-15614/print.html

69. Посохова К.А. Антибіотик-асоційоване ураження кишечнику // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 4. – С. 69-79.

70. Яремчук О.З. Вплив препарату супероксиддисмутази та L-аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 212-219.

71. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К. А. Посохова, М. М. Корда, М. Р. Хара, А. А. Гудима, М. І. Марущак, А. М. Пришляк, Д. Б. Коробко, О. М. Олещук, С. І. Яворська, І. Я. Криницька, Г. С. Сатурська, А. С. Вольська, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, О. В. Бакалець, Л. М. Палиця, В. А. Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 123–126.

72. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ // Ліки України. – 2010. – № 10 (146). – С. 91–93.

73. Посохова К.А. Обережно – реклама лікарських засобів! // Газета "Медична академія". – 2010. – № 11 (267). – С. 10.

74. Посохова К.А. Обережно – реклама лікарських засобів! // Газета "Університетська лікарня", 2010, № 7. – С. 10.

75. Доклиническое изучение энтеросорбентов (Методические рекомендации) / В.Г. Николаев, Е.А. Посохова, И.Н. Клищ и др. – Киев. – ТОВ «ДІА», 2010. – 56 с. (Николаев В. Г., Картель Н. Т., Посохова Е. А., Клищ И. Н., Геращенко И. И., Гурина Н. М., Бардахивская К. И., Сарнацкая В. В., Сахно Л. А., Олещук О. М., Николаева В. В., Шевчук О. О.) Затверджено на засіданні Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, протокол № 9 від 28.10.2010 р.

76. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Олещук О.М., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 36-40.

77. Посохова К.А., Шевчук О.О., Дацко Т.В. Порівняльна гепатотоксичність антимікобактеріальних засобів та їх комбінацій // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 41-46.

78. Посохова К.А., Шевчук О.О. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою глутаргіну та ентеросгелю // Укр. ж-л клін. та лаборат. медицини. – 2010. – Т. 5, № 4. – С. 130-133.

79. Фармакотерапія : підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О. В. Крайдашенка, І. Г. Купновицької, І. М. Кліща, В. Г. Лизогуба. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 644 с.: іл. 52,17 ум. друк. арк. (4,0 ум. друк. арк.)

80. Посохова К.А. Як протидіяти фальсифікованим лікам? // Газета "Університетська лікарня", 2010, № 3 (від 2.04.2010). – С. 5.

81.Посохова К.А. Як протидіяти фальсифікованим лікам? // Газета "Медична академія". – 2010. – № 7 (264). – С. 5.

82. Посохова К.А. Проблеми раціонального застосування антибіотиків // Вісник фармакології та фармації. – 2010. – № 3. – С. 25-28.

83. Посохова К.А. Обережно – реклама лікарських засобів! // Газета "Університетська лікарня", 2010, № 7. – С. 10.

84. Посохова К.А. Обережно – реклама лікарських засобів! // Газета "Медична академія". – 2010. – № 11 (267). – С. 10.

88. Посохова К.А., Вольська А.С., Демчук І.А. Вплив тіотріазоліну й ацетилцистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12, № 5. – С. 195-197.

89. Чернухіна О.О., Посохова К.А., Дацко Т.В. Морфологічні зміни у нирках при експериментальному цукровому діабеті та призначенні модуляторів системи L-аргінін-оксид азоту // Вісник морфології (Reports of Morphology). – 2010. – 16(3). – С. 509-512.

90. Посохова К.А., Шевчук О.О., Пришляк А.М., Мосейчук І.Л. Ефективність глутаргіну та ентеросгелю при ураженні печінки, викликаному протитуберкульозними засобами // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, 3(44). – С. 61-65.

91.Посохова К.А., Шевчук О.О., Пришляк А.М. Можливості медикаментозної корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросгелю // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3. – С. 81-83.

92. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Шевчук О.О., Олещук О.М., Кліщ І.М., Дацко Т.В., Ніколаєва В.В. Вплив ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів // Вісник морфології (Reports of Morphology). – 2010. – 16(3). – С. 548-551.

93. М.І. Швед, О.О. Чернухіна, К.А. Посохова. Вплив попередника та блокатора синтезу оксиду азоту при їх окремому та поєднаному застосуванні на стан нирок при експериментальному цукровому діабеті // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. IV, № 3 (33). – С. 117-120.

94. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Климнюк С.І., Малярчук Г.Р., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту карболайну при їх повторному застосуванні на мікробіоценоз кишечника експериментальних тварин // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. IV, № 3 (33). – С. 83-86.

95. Посохова К.А., Ніколаєв В.В., Шевчук О.О., Олещук О.М., Кліщ І.М., Ніколаєва В.В. Вивчення можливостей корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту ентеросгель – паста для перорального застосування // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – Т. 10, в. 4(32). – С. 121-125.

96. Посохова К.А., Черняшова В.В. Ураження нирок при гострому експериментальному перитоніті та його корекція глутаргіном і рексодом // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 4(17). – С. 45-50.

97. Посохова К.А., Яремчук О.З. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на показники функціонального стану печінки при гострому панкреатиті // Наукові записки. Серія: біологія / Тернопільський педуніверситет ім. Володимира Гнатюка. – 2009. – № 1-2 (39). – С. 187-192.

98. Посохова К.А., Яремчук О.З. Стан печінки і нирок при гострому експериментальному панкреатиті та застосуванні препарату супероксиддисмутази // Медична хімія. – 2009. – т. 11, № 1. – С. 30-33.

99. Посохова К.А. Моніторинг побічних реакцій: досвід, проблеми // Газета "ваше здоров’я". – 2009. – № 32 від 14 серпня. – С. 5.

100. Побічні реакції антиретровірусних препаратів / Комар С.В., Посохова К.А., Вікторов О.П., Матвєєва О.В., Логвіна І.О., Яйченя В.П., Гетьман Л.І. // Укр. мед. часопис. – 2009. – № 2 (70). – С. 136-144.

101. Моніторинг посттрансфузійних побічних реакцій у південно-західному регіоні України / Косуба Р., Петрюк А., Посохова К., Олещук О., Гудивок Я., Шеремета Л. // Вісник фармакології та фармації. – 2009. – № 3. – С. 36-39.

102. Посохова К.А., Черняшова В.В. Вплив глутаргіну на стан печінки при гострому перитоніті // Буковинський медичний вісник. – 2009. – Том 13, № 1. – С.102-107.

103. Чернухіна О.О., Посохова К.А., Дацко Т.В. Морфологічні зміни у печінці при експериментальному діабеті та призначенні попередників та блокаторів оксиду азоту // Вісник морфології (Reports of morphology). – 2009. – № 15 (1). – С. 18-21.

104. Посохова К.А., Чернухіна О.О. Неалкогольна жирова дегенерація печінки – незалежний предиктор кардіоваскулярних ускладнень у хворих на цукровий діабет // Cимпозіум "Современные диагностические и лечебные технологии в кардиологии" (м. Бориспіль, 24.10.2008). – С. 250-251. // http://www.max-well.com/rus/Simposium.php?news_id=352

105. Посохова К.А., Олещук О.М., Оголь А.Ж., Маслій Б.Я. Фармаконагляд та безпечне застосування лікарських засобів (діяльність Регіонального відділення Державного фармакологічного центру МОЗ України по Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях у 2007 р.) // Вісник фармакології та фармації – 2008. – № 6. – С. 43-52.

106. Посохова К.А., Ониськів Б.О., Олещук О.М. Побічна дія засобів для лікування ВІЛ/СНІД / Інформаційний лист // Регіональне відділення ДФЦ МОЗ України, Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації. – Тернопіль, 2008 р. (розісланий у ЛПЗ Тернопільської обл. у вересні 2008 р.)

107. Посохова К.А. В гостях у доктора Тайсса // Тернопільський оглядач. – 2008, № 14 (24). – С. 26-27.

108. Посохова К.А., Вікторов О.П. Клінічна фармакологія макролідів та азалідів // Ліки України. – 2008. – № 1 (117). – С. 84-91

109. Посохова К.А., Корда М.М. Наномедицина – сьогодні і завтра // Медична академія. – 2008. – № 1.

110. Посохова К.А., Швед М.І., Чернухіна О.О. Патогенез судинних ускладнень при цукровому діабеті: роль системи оксиду азоту // Мистецтво лікування. – 2008. – № 2 (48). – С. 54-58.

111. Посохова К.А. Етичні проблеми і контроль за безпекою лікарських засобів // Вісник фармакології і фармації. – 2007. – № 7. – С. 24-35.

112. Посохова К.А. Clostridium difficile-асоційовані діареї // Рациональная фармакотерапия. – 2007. – № 4. – С. 46-51.

113. Изучение специфической активности клетчатки кожуры черноплодной рябины при алкогольном гепатите / Посохова Е.А., Николаев В.Г., Олещук А.М., Николаева В.В., Клищ И.Н. // Вісник фармакології та фармації. – 2007. – № 11. – С. 48-51.

114. Посохова К.А., Мосейчук І.П., Олещук О.М., Шевчук О.О.,Черняшова В.В. Досвід практично-орієнтованого навчання на кафедрі фармакології // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 121.

115. Посохова К.А., Олещук О.М., Оголь А.Ж., Маслій Б.О. Результати роботи регіонального відділення ДФЦ МОЗ України по Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях з питань фармакологічного нагляду у 2006 році // Вісник фармакології та фармації. – 2007. – № 9. – С. 29-37.

116. Посохова К.А., Олещук О.М. Висвітлення етичних проблем безпечного застосування ліків при викладанні фармакології на медсестринському факультеті // Медсестринство. – 2007. – № 3. – С. 14-16.

117. Посохова К.А. Знову парацетамол // газета Медична академія. – 2007. – № 25, 26, 27.

118. Посохова К.А. Підручник з фармакології – досвід та перспективи // "Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів" / Матеріали науково-практ. конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – С. 86-89.

119. Посохова К.А., Вікторов О.П. Ефективність та безпечність антипіретичної терапії у дітей // Ліки України. – 2006. – № 105. – С. 16-21.

120. Микола Петрович Скакун – фундатор школи фармакологів / К.А. Посохова, І.М. Кліщ, О.С. Покотило, О.М. Олещук, Н.М. Мулярчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2006. – № 2. – С. 127-129.

121. Викторов А., Посохова Е., Матвеева Е., Логвина И. Побочное действие антибиотиков группы цефалоспоринов в Украине по итогам 2005 г. // Вісник фармакології та фармації. – 2006. – № 11. – С. 33-35.