Наукові публікації професора К.А. Посохової

 1. Дацко В.А., Олещук О.М., Лой Г.Я., Кланца М.П., Дацко Т.В., Луканюк М.І., Черняшова В.В., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Ничик А.З. Дослідження NO- залежного механізму дії L-орнітину L-аспартату щодо синдрому цитолізу та холестазу // Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2022. - Vol. 19, № 16(1). - P. 36-44.

 2. Дацко В.А., Олещук О.М., Лой Г.Я., Кланца М.П., Дацко Т.В., Луканюк М.І., Черняшова В.В., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Ничик А.З. Дослідження NO-залежного механізму дії L-орнітину L-аспартату щодо синдрому цитолізу та холестазу // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2022. – 19;16(1):36-44.

 3. Посохова К.А., Олещук О.М., Шевчук О.О. Особливості викладання дисципліни «Побічна дія ліків» (курс за вибором) на медичному факультеті // Медична освіта. – 2021. – № 3. – С. 53-57.

 4. Шевчук О.О., Тодор І.М., Родіонова Н.К., Посохова К.А., Ніколаєв В.Г. Дослідження мієлопротекторної активності препаратів гранулоцитарного колонієстимулювального фактора та ентеросорбції в щурів із перещепленою карциномою Герена // Запорожский медицинский журнал. – 2020. – № 1. – С. 112-121.

 5. Шевчук О.О., Вольська А.С., Яремчук О.З., Курило Х.І., Бардахівська К.І., Ніколаєв В.Г., Посохова К.А. Прооксидантно-антиоксидантний баланс в організмі щурів на тлі хронічної доксорубіцинової токсичності та застосування ентеросорбції і філграстиму (огляд літератури та результати власних досліджень) // Медична та клінічна хімія. – 2020. – Т. 21, № 3. – С. 13-22.

 6. Yaremchuk O.Z., Posokhova K.A., Kuzmak І.P., Kulitska M.I., Klishch I.М., Korda M.M. Indexes of nitric oxide system in experimental antiphospholipid syndrome // Ukr. Biochem. J. – 2020. – Vol. 92. – N 1. – Р. 75-83.

 7. Яремчук О.З., Посохова Е.А., Лихацкий П.Г., Летняк Н.Я., Кулицкая М.И., Кузьмак И.П., Лисничук Н.Е. Делибашвили Д.Г. Продукция активных форм кислорода и развитие апоптоза в лейкоцитах крови при экспериментальном антифосфолипидном синдроме // Georgian Medical News. – 2020. – № 2 (299). – С. 120-125.

 8. Yaremchuk O. Z., Posokhova K.A., Lykhatskyi P. H., Letniak N. Ya., Moseychuk I. P. L-arginine and aminoguanidine effect on the cytokine profile in obstetric antiphospholipid syndrome // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2020. – Vol 11, No 4. – Р. 75-83.

 9. Яремчук О.З., Посохова Е.А., Кузьмак И.П. Влияние L-аргинина на содержание некоторых провоспалительных цитокинов при экспериментальном антифосфолипидном синдроме // Проблемы биологии и медицины. – 2020. – № 1. – С. 98-110.

 10. Яремчук О.З., Посохова К. А., Куліцька М.І. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на розвиток оксидативного стресу у мозку при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Sciences of Europe. – 2020. – Vol. 3, No 48. – Р. 20-24.

 11. Яремчук О. З., Посохова К. А., Гузик М. М. Вплив аміногуанідину на вміст гліального фібрилярного кислого протеїну у мозочку при експериментальному антифосфоліпідному синдромі на фоні вагітності // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2020. – №1 (89). – С. 62-70.

 12. Яремчук О.З., Небесна З.М., Крамар С.Б., Посохова К.А. Морфологічні зміни у нирках при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2020. – № 1. – С. 41-52.

 13. Посохова К. А., Матюк Л.М. Фармаконагляд у закладах охорони здоров’я Тернопільської області // Раціональна фармакотерапія. – 2020. – № 3. – С. 65-75.

 14. Посохова К.А., Олещук О.М., Шевчук О.О., Матюк Л.М. Актуальність навчальної інформації про ризик алергічних реакцій при використанні лікарських засобів // Медична освіта. – 2020. – № 3. – С. 25-32.

 15. Shevchuk O.O., Datsko T.V., Posokhova K.A., Nikolaev V.G. Histological assessment of efficacy of newly designed carbon enterosorbent in subchronic doxorubicin intoxication // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2019. – T. 63 (2). – C. 119-130.

 16. Шевчук О.О., Вольська А.С., Яремчук О.З., Курило Х.І., Бардахівська К.І., Ніколаєв В.Г., Посохова К.А. Прооксидантно-антиоксидантний баланс в організмі щурів на тлі субхронічної доксорубіцинової токсичності та застосування ентеросорбції і філграстиму // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 3. – С. 13-22.

 17. Посохова К.А., Олещук О.М., Шевчук О.О. Висвітлення проблем раціонального застосування антибіотиків при викладанні фармакології // Медична освіта. – 2019. – 1(77). – С. 112-114.

 18. Shevchuk O.O., Datsko T.V., Posokhova K.A., Nikolaev V.G. Histological findings at application of newly designed granular carbon enterosorbent under subchronic doxorubicin toxicity in rats // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2019. – Т. 13, № 2. – С. 119-130.

 19. Яремчук О.З., Посохова К.А. Дослідження вмісту гліального фібрилярного кислого протеїну у головному мозку мишей BALB/c з експериментальним антифосфоліпідним синдромом при застосуванні L-аргініну та аміногуанідину // Нейрофізіологія. – 2019 – №6. – С. 24-30.

 20. Яремчук О.З., Посохова Е.А. Влияние L-аргинина и аминогуанидина на некоторые биохимические показатели состояния печени при экспериментальном антифосфолипидном синдроме на фоне беременности // Проблемы биологии и медицины. – 2019. – № 4. – С. 78-85.

 21. Яремчук О.З., Посохова К.А., Кузьмак І.П. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на рівень синтезу оксиду азоту в мозочку та великих півкулях головного мозку за умов експериментального антифосфоліпідного синдрому // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 4. – С. 96-108.

 22. Яремчук О.З., Посохова К.А., Летняк Н.Я. Дослідження вмісту каспази-3 у тканині печінки за умов антифосфоліпідного синдрому та при застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 4. С. 65-79

 23. Яремчук О.З., Посохова К.А., Кузьмак І.П., Куліцька М.І., Шевчук О.О., Вольська А.С., Лихацький П.Г. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на показники цитокінового профілю при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2019. – № 2. С. 36-45.

 24. Яремчук О.З., Посохова Е.А. Бандас И.А., Цибульская Л.С., Курило К.И. Исследование основного протеина миелина в ткани головного мозга мышей BALB/c при экспериментальном антифосфолипидном синдроме и при действии модуляторов синтеза оксида азота // Georgian Medical News. – 2019. – № 12(297). – С. 135-140.

 25. Shevchuk O.O., Posokhova K.A., Todor I.M., Nikolaev V.G. Combination of granulocyte colony-stimulating factor and enterosorption to fight the side effects of anti-cancer chemotherapy. In: Advances in Medicine and Biology. Vol.143, Leon V. Berhardt (Editor). Nova Science Publishers. – 2019. – Volume 143. - P. 201-219.

 26. Shevchuk O.O., Datsko T.V., Posokhova K.A., Nikolaev V.G. Histological assessment of efficacy of newly designed carbon enterosorbent in subchronic doxorubicin intoxication. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2019. – Vol. 13. – N 2(63) - Р. 119-130.

 27. Посохова К.А. Як харчуватися при лікуванні варфарином // Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 2 (43). – С. 1-6.

 28. Шевчук О.О., Тодор І.М., Посохова К.А., Снєжкова Є.О., Ніколаєв В.Г. Дослідження мієлопротекторної активності двох препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на моделі цитостатичної мієлосупресії (огляд літератури і результати власних досліджень ) // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 1. – С.16-20.

 29. Shevchuk O.O., Bodnar Ya.Ya., Bardakhivska K.I., Datsko T.V., Volska A.S., Posokhova K.A., Chekhun V.F., Nikolaev V.G. Еnterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity // Exp Oncol. – 2016. – vol. 38, N 3. – P. 172–175.

 30. Посохова К.А. Перехресні алергічні реакції на сульфопохідні: міфи і реалії // Раціональна фармакотерапія. – 2016. – № 1(38). – С. 13-19.

 31. Посохова К.А. Антиінфекційні препарати під час вагітності і лактації // Раціональна фармакотерапія. – 2016. – № 2(39). – С. 10-18.

 32. Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. Побічні реакції лікарських засобів у Тернопільській області // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. – С. 241-254.

 33. Посохова К.А., Зозуляк Н.Б. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на стан нирок при експериментальному цукровому діабеті// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. – С. 216-225.

 34. Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. Контроль за безпечним застосуванням лікарських засобів у Тернопільській області // Раціональна фармакотерапія. – 2015. – № 3. – С. 24-27.

 35. Schevchuk O.O., Posokhova K.A., Todor I.N., Lukianova N.Yu., Nikolaev V.G., Chekhun V.F. Prevention of myelosuppression by combined treatment with enterosorbent and granulocyte colony-stimulating factor // Exp. Oncol. – 2015. – №2. – С.135-138.

 36. Systemic antimycotic and antifungal use in eastern Europe: a cross-national database study in coordination with the WHO Regional Office for Europe / Niels Adriaenssens, Valdet Uka, Ann Versporten, Ganna Bolokhovets…(19) on behalf of the WHO/Europe-ESAC Project Group (34)…Kateryna Posokhova… // Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2015, V 70 (7) – Jul 1: 2173-75.

 37. Посохова К.А., Стечишин І.П. Ефективність препаратів кверцетину за експериментального цукрового діабету // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2014. – № 6(41). – С. 66-71.

 38. Посохова К.А., Стечишин І.П. Ефективність препаратів кверцетину при експериментальному цукровому діабеті типу 1 // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т. 4 (116). – в. 4. – С. 135-139.

 39. Посохова К.А., Стечишин І.П., Підгірний В.В. Вплив кверцетиновмісних сполук на стан міокарда при цукровому діабеті 2 типу (Огляд літератури та результати власних досліджень) // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 17-21.

 40. Shevchuk O.O., Posokhova K.A., Oleshchuk O. M., Datsko T.V. The influence of antiretroviral and antituberculosis agents on the biochemical and histopathological indices of liver function in rats // Biomedical Sciences. – 2014. – N 1. – P. 68-74.

 41. Oleshchuk O.M., Posokhova K.A., Mudra A.Ye. L-arginine, but not L-name protects against liver injury induced by experimental ischemiareperfusion // Biomedical Sciences. – 2014. – N 1. – P. 58-62.

 42. Посохова Е.А., Зозуляк Н.Б. Влияние кверцетиносодержащих соединений на биохимические показатели крови при экспериментальном сахарном диабете и ожирении // Проблемы биологии и медицины (Самаркандский государственный мед. институт). – 2014. – № 4,1 (81). – С. 123-127.

 43. Посохова К., Стечишин І. Зміни реакції автономної нервової системи та біометричних показників при експериментальному цукровому діабеті типу 1 та за участі різних форм кверцетину // Journal of Health Sciences. – 2014. – №4,(12). – С.167-174.

 44. Олещук О.М., Посохова К.А., Матюк Л.М. Деякі ризики при застосуванні антигіпертензивних препаратів першої лінії // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 93.

 45. Стечишин І.П., Посохова К.А. Масометричні та функціональні зміни при експериментальному цукровому діабеті та корекції препаратами кверцетину // Медична хімія. – 2014. – № 4. – С. 104-116.

 46. Сампара С.Р., Посохова К.А., Черняшова В.В., Яремчук О.З. Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі // Медична хімія. – 2014. – № 4. – С. 101-115.

 47. Посохова К.А., Олещук О.М., Черняшова В.В. Негативні наслідки неналежного використання анаболічних стероїдів // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 109-121.

 48. Посохова К.А. Вплив гіперфорину на результати фармакотерапії // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 90-103.

 49. Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 112-121.

 50. Черняшова В.В., Посохова К.А., Шевчук О.О. Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-адреноблокаторів у професійному спорті // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 15-18.

 51. Посохова К.А., Сампара С.Р., Сак І.Ю. Акушерський антифосфоліпідний синдром і система оксиду азоту (Огляд літератури і результати власних досліджень) // Медична хімія. – 2014. - № 1. – С. 73-80.

 52. Посохова К.А., Зозуляк Н.Б. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на показники ліпідного обміну та стану печінки при експериментальному цукровому діабеті II типу // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 1. – С. 13-17.

 53. Посохова К.А., Зозуляк Н.Б., Черняшова В.В. Порівняльна активність водорозчинної і ліпосомальної форм кверцетину при експериментальному цукровому діабеті 2 типу // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Випуск 2. – Том 3 (109). – С. 179-182.

 54. Посохова К.А., Вольська А.С., Чернухіна О.О. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Вісник морфології (Reports of morphology). – 2013. – Т. 19, № 2. – С. 302-306.

 55. Посохова К.А., Сампара С.Р., Сак І.Ю. Вплив тівортіну на перебіг вагітності, стан плодів та новонароджених при експериментальному антифосфоліпідному синдромі // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 4 (57). – С. 26-29.

 56. Посохова К.А. Безпечність лікарських засобів – актуальна проблема фармакотерапії // Медична академія. – 2013. – № 21, (350) – С. 4-12.

 57. Посохова Е.А., Вольская А.С. Влияние тиотриазолина и ацетилцистеина на состояние печени здоровых животных и их антиоксидантная активность in vitro // Медицинские новости (Белоруссия). – 2013. – № 6. – С. 85-87.

 58. Посохова К.А. Зустрілися, щоб збагатитись новими ідеями // Медична академія. – 17.05.2013. – № 9 (338). – С. 9-18.

 59. Посохова К.А., Вольська А.С. Профілактика гепатотоксичної дії парацетамолу за допомогою тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5-6 (22-23). – С. 42-45.

 60. Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. Безпечність застосування інфузійних розчинів у Тернопільській області // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2012. – 4д (15). – С. 479-482.

 61. Посохова К.А., Олещук О.М., Шевчук О.О. Викладання фармакології – деякі підсумки і перспективи // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 146–150.

 62. Shevchuk O.O., Posokhova E.A., Sakhno L.A., Nikolaev V.G. Theoretical ground for adsorptive therapy of anthracyclines cardiotoxicity. – Experimental Oncology. – 2012; 34,4: P. 314–322.

 63. Черняшова В.В., Посохова К.А Динаміка вмісту цитокінів у крові при гострому експериментальному перитоніті та призначенні L-аргініну-L-глутамату // Український науково-медичний журнал. Спеціальний випуск. – 2011. – № 4. – С. 96-103.

 64. Яремчук О.З., Посохова К.А. Зміни біохімічних показників печінки та нирок при експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту і рекомбінантної супероксиддисмутази // Український біохімічний ж-л. – 2011. – Т. 83, № 4. – С. 58-67.

 65. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Шевчук О.О., Олещук О.М., Кліщ І.М. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель // Мистецтво лікування. – 2011. – № 3 (79). – С. 81–83.

 66. Посохова К.А. Антибіотик-асоційоване ураження кишечнику // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 4. – С. 69-79.

 67. Яремчук О.З., Посохова К.А. Вплив препарату супероксиддисмутази та L-аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 212-219.

 68. Посохова К. А., Климнюк С. І. Мікробіологічні і фармакологічні основи раціонального застосування антибіотиків (Навчальний посібник) // Тернопіль: Укрмедкнига. – 1998. – 131 с.

 69. Посохова К.А., Вікторов О.П. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія): Навчальний посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 296 с.

 70. Посохова Е. А. Микросомальная ферментная система в физиологии и патологии печени. – 148 с. – Деп. 20.06.96 р. в ДНТБ України. - №1489 – Ук96.

 71. Чекман И. С., Посохова Е. А., Береговая Е. Г. Микросомальная ферментная система организма. – Киев, 1996. – 80 с.

 72. Посохова К.А. Основи рецептури та фармакотерапії / У кн.: Довідник фельдшера / Кол. авторів; За ред. М.А. Андрейчина: В 2-х кн. – К.: Здоров’я, 1997. – Кн. 2. – С. 674-737.

 73. Патент на винахід № 55682 А України. МПК G09B23/28. Пристрій для інгаляційного затруєння тварин монооксидом вуглецю / К.А. Посохова, В.В. Буковська, О.В. Гриців, В.В. Дем’яненко (Україна); – 2002043461; Заявл. 25.04.2002; Опубл. 15.04.2003; Бюлетень № 4. – 2 с.

 74. Посохова Е. А. Эффективность оротовой кислоты и пангамата кальция при экспериментальной дистрофии печени // Вопр. питания. – 1978. - № 1. – С. 27 – 32.

 75. Посохова Е. А. Влияние липамида на желчеобразовательную функцию печени при дистрофии // В кн.: Актуальн. вопр. курортной терапии заболеваний органов пищеварения: Тез. докл. респ. науч.-практ. конфер. – Моршин, 1978. – С. 158 – 159.

 76. Посохова Е. А. Эффективность липамида при экспериментальной дистрофии печени //Фармакол. и токсикол. – 1979. - № 1. – С. 68 – 71.

 77. Посохова Е. А. Эффективность Д-пеницилламина при экспериментальной дистрофии печени // Респ. межвед. сб. "Фармакол. и токсикол.". – Киев: Здоровья, 1980. – С. 67-70.

 78. Посохова Е. А., Цилюрик И. Т., Волкова Л. А. Влияние оротовой кислоты, пангамата кальция и липамида на интенсивность секреции, химический состав желчи и выделение радиоактивных изотопов с желчью при дистрофии печени // Редкол. ж. "Вопр. мед. химии" АМН СССР (Деп. в ВИНИТИ, 1980 г., № 4466 – 80 Деп.). – С. 7 – 8.

 79. Посохова Е. А. Влияние оротовой кислоты, пангамата кальция и липамида на ультраструктурные изменения гепатоцитов при дистрофии печени // Бюл. эксперим. биологии и медицины. – 1981. – Т. 91. - № 1. – С. 76 – 78.

 80. Посохова Е. А. Эффективность липамида, оротовой кислоты, кальция пангамата, метилметионинсульфония и Д-пеницилламина при токсическом поражении печени. – Автореф. дис. канд. меднаук. Киев, 1981, 25 с.

 81. Посохова Е. А. Сочетанное применение калия оротата с кальция пангаматом и с витамином U в терапии воспалительных и дистрофических поражений печени // Информ. письмо. – К., 1982.

 82. Комбинированная фармакотерапия заболеваний печени с использованием антиоксидантов / Посохова Е. А., Скакун Н. П., Олейник А. Н. и др. //Методические рекомендации МЗ УССР. – Тернополь, 1987.

 83. Посохова К. А. Ефективність ліпіну в умовах ураження печінки різного типу // Вісник наукових досліджень (Міжнародний науковий журнал). – 1994. - № 1. – С 91.

 84. Посохова Е. А. Микросомальная система печени и желчеобразование (Обзор литературы) // Эксперим. и клин. фармакология. – 1995. - № 1. – С 73 – 74.

 85. Посохова К. А. Ефективність комбінованого використання індуктора мікросомальних ферметів з гепатопротекторами в умовах ураження печінки різного типу // Ліки. – 1995. - № 1. – С. 69 - 74

 86. Посохова К. А. Ефективність комбінованого використання індуктора мікросомальних ферментів з гепатопротекторами в умовах експериментального ураження печінки // Вісник наукових досліджень. – 1995. - № 2. – Стаття 21.

 87. Посохова К. А. Фармакологічний аналіз ролі ферментів мікросомального окислення печінки в жовчоутворенні і дії жовчогінних засобів // Вісник наукових досліджень. – 1995. - № 3.

 88. Посохова К. А. Ефективність різних комбінацій кордиаміну, ліпіну, селени та вітаміну Е за експериментального ураження печінки // Ліки. – 1995. - № 4.- С.44 – 49.

 89. Посохова К. А. Олещук О. М. Ефективність ентеросорбентів за холестатичного ураження печінки // Вестник проблем современной медицины. – 1995. - № 12. – С. 86 – 95.

 90. Посохова К. А. Кордиамін як індуктор мікросомальних ферментів /Вестник проблем современной медицині. – 1996. - № 1. - С.27 – 33.

 91. Посохова К. А. Експериментальна терапія гепатопротекторами і індукторами ферментів мікросом уражень печінки. – Автореф. дис. докт. мед. наук. - Київ, 1996. – 46 с.

 92. Посохова К. А. Микросомальная фермментная система и патология печени // Єксперим. и клин. фармакология. – 1996. – Т.59. - № 4. – С. 75 – 79.

 93. Посохова К. А. Перспективи використання ліпосомальних форм фосфоліпідів в гепатології // Вестник проблем биологии и медицині. – 1996. - № 8. – С. 4 – 11.

 94. Посохова К. А. Зміни сигналів метаболічних парамагнітних металокомплексів і вільних радикалів у печінці за її ураження і комбінованої фармакотерапії // Вестник проблем биологии и медицині. – 1996. - № 6. – С. 39 – 44.

 95. Посохова К. А. Ефективність комбінованого застосування кордіаміну, ліпіну та селени при холестатичному ураженнні печінки // Ліки. – 1997. - № 3. – С. 19 – 23.

 96. Посохова К. А., Марчишин С. М., Постолюк М. І. Фармакологічні властивості рослин роду Echinacea // "Наукові записки" Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія 4:Біологія, № 1; 1997. – С.69 – 71.

 97. Посохова К.А., Кліщ І.М., Олещук О.М., Бережна І.Ю. Зв’язок між стійкістю до гіпоксії та деякими показниками прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в білих щурів. // Здобудки клінічної та експериментальної медицини Випуск 4. Збірник наукових праць. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 1999. – С. 425-429.

 98. Вплив ентеросорбентів різного хімічного складу на функціональний стан печінки в нормі й при холестазі / Посохова К. А., Олещук О. М., Давидович О. В., Бережна І. Ю., Буковська В. В. // Медична хімія. – 1999. – Т. 1, № 1. – С. 76 – 81.

 99. Особливості дії тетрахлорметану і натрію нітриту у тварин із різною стійкістю до гіпоксії / Посохова К.А., Бережна І.Ю., Кліщ І.М.. Олещук О.М. // Буковинський медичний вісник. – 2000. – № 2. – С. 207-211.

 100. Посохова К.А., Бережна І.Ю. Ефективність ліпіну, селени та пірацетаму при циркуляторно-гемічній гіпоксії у тварин з різною резистентністю до нестачі кисню // Ліки. – 2002. – № 1-2. – 76-80.

 101. Посохова К.А., Бережна І.Ю. Особливості перебігу гемічної гіпоксії і ефективність препаратів антиоксидантної і антигіпоксантної дії у тварин з різною резистентністю до гіпоксії // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 1. – С. 105-108.

 102. Особливості перебігу гемічної гіпоксії, викликаної натрію нітритом, і ефективність ліпіну, селени та пірацетаму у тварин з різною резистентністю до нестачі кисню / І.Ю. Бережна, К.А. Посохова, І.М. Кліщ, О.М. Олещук // Ліки. – 2002. – № 5-6. – С. 66-71.

 103. Посохова К.А., Буковська В.В. Вплив L-аргініну та N-нітро-L-аргініну на деякі показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу за умов гострої циркуляторно-гемічної гіпоксії // Буковинський медичний вісник. – 2002. – Т. 6, № 3. – С. 185-190.

 104. Посохова К.А., Буковська В.В. Вплив L-аргініну та N-нітро-L-аргініну на деякі показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в здорових тварин // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 1. – С. 100-102.

 105. Посохова К.А, Вікторов О.П., Мальцев В.І. Побічна дія антибіотиків цефалоспоринів // Фармацевтичний журнал. – 2003 р. – № 4. – с. 51-64.

 106. Посохова К.А., Ніколаєва В.В. Вплив глутаргіну та пірацетаму на перебіг експериментальної циркуляторно-гемічної гіпоксії // Ліки. – 2003. – № 5-6. – С. 42-45.

 107. Посохова К А, Вікторов О П, Мальцев В І, Побічна дія антибіотиків цефалоспоринів // Медицина сегодня. – 2003 р. – № 9 (137) – С. 16-18.

 108. Посохова К.А., Гриців О.В., Кліщ І.М. Вплив L-аргініну, N-нітро-L-аргініну та аміногуанідину на метаболічні процеси у мозку при хронічній гемічній гіпоксії, спричиненій чадним газом // Медична хімія. – 2004 – Т. 6, № 4 – С. 33-37.

 109. Посохова К.А., Лєбєдєва Т.А. Вплив L-аргініну, N-нітро-L-аргініну та аміногуанідину на метаболічні процеси в ушкодженому адреналіном міокарді // Буковинський медичний вісник. – 2004 р. – Т. 8, № 1. – с. 141-145.

 110. Посохова К.А., Плосканич Л.Й., Олещук О.М. Ефективність L-аргініну при ішемічно-реперфузійному пошкоджені печінки в експерименті // Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т. 8, № 1. – С. 138-141.

 111. Посохова К.А., Гриців О.В., Олещук О.М. Вплив L-аргініну на прояви гіпоксичної гіпоксії та гемічної гіпоксії, спричиненої чадним газом // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С. 95-96.

 112. Посохова К.А., Вікторов О.П., Мальцев В.І., Шараєва М.Л. Фторхінолони (основи ефективного і безпечного застосування) // Ліки України. – 2004. – № 1 (78) – С. 14-20.

 113. Посохова К.А., Вікторов О.П., Мальцев В.І., Зупанець І.А. Побічна дія антибіотиків тетрациклінів // Клінічна фармація. – 2004. – Т. 8, № 2. – С. 6-15.

 114. Посохова К.А., Вікторов О.П., Мальцев В.І., Шараєва М.Л. Фторхінолони (основи ефективного і безпечного застосування) // Новости медицины и фармации в Украине. – 2004. – № 1(141). – С. 22-24.

 115. Посохова К.А., Лєбєдєва Т.А., Олещук О.М. Ефективність L-аргініну при адреналіновому пошкодженні міокарда в експерименті. – Вісник фармації. – 2004. – № 2 (38). – С. 65-67.

 116. Посохова К.А., Вікторов О.П. Побічна дія антибіотиків аміноглікозидів: сучасний погляд на проблему // Фармацевтичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 57-68.

 117. Експериментальне дослідження гепатопротекторних властивостей глутаргіну при патологічних станах різного генезу / Посохова К.А., Олещук О.М., Ніколаєва В.В., Гриців О.В., Кліщ І. М., Казанська О.О., Плосканич Л.Й., Лєбєдєва Т.А. // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. – № 1. – С. 15-21.

 118. Посохова К.А., Олещук О.М., Кліщ І.М. Зміни показників функціонального стану печінки за введення N-нітро-L-аргініну та мелатоніну при гострому токсичному гепатиті // Медична хімія. – 2005. – Т. 7, № 1. – С. 51-54.

 119. Посохова К.А., Плосканич Л.Й. Ефективність L-аргініну-L-глутамату при експериментальній патології печінки // Ліки. – 2005. – № 3-4.

 120. Посохова К.А., Швед М.І., Казанська О.О. Вплив глутаргіну та аміногуанідину на стан нирок при експериментальному цукровому діабеті // Матер. XLVIIIпідсумкової наук.-практ. конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” – Тернопіль, 2005. – С. 215-217.

 121. Посохова К.А., Вікторов О.П. Ефективність та безпечність антипіретичної терапії у дітей // Ліки України. – 2006. – № 105. – С. 16-21.

 122. Викторов А., Посохова Е., Матвеева Е., Логвина И. Побочное действие антибиотиков группы цефалоспоринов в Украине по итогам 2005 г. // Вісник фармакології та фармації. – 2006. – № 11. – С. 33-35.

 123. Посохова К.А. Етичні проблеми і контроль за безпекою лікарських засобів // Вісник фармакології і фармації. – 2007. – № 7. – С. 24-35.

 124. Посохова К.А. Clostridium difficile-асоційовані діареї // Рациональная фармакотерапия. – 2007. – № 4. – С. 46-51.

 125. Изучение специфической активности клетчатки кожуры черноплодной рябины при алкогольном гепатите / Посохова Е.А., Николаев В.Г., Олещук А.М., Николаева В.В., Клищ И.Н. // Вісник фармакології та фармації. – 2007. – № 11. – С. 48-51.

 126. Черняшова В.В., Посохова К.А. Вплив L-аргініну на стан печінки при гострому перитоніті в експерименті // наук-практ. конференція "Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів різної етіології" (Тернопіль, 12-13 листопада 2007 р.) – Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 62-64.

 127. Посохова К.А., Олещук О.М., Оголь А.Ж., Маслій Б.О. Результати роботи регіонального відділення ДФЦ МОЗ України по Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях з питань фармакологічного нагляду у 2006 році // Вісник фармакології та фармації. – 2007. – № 9. – С. 29-37.

 128. Посохова К.А., Олещук О.М. Висвітлення етичних проблем безпечного застосування ліків при викладанні фармакології на медсестринському факультеті // Медсестринство. – 2007. – № 3. – С. 14-16.

 129. Посохова К.А., Вікторов О.П. Клінічна фармакологія макролідів та азалідів // Ліки України. – 2008. – № 1 (117). – С. 84-91.

 130. Посохова К.А., Швед М.І., Чернухіна О.О. Патогенез судинних ускладнень при цукровому діабеті: роль системи оксиду азоту // Мистецтво лікування. – 2008. – № 2 (48). – С. 54-58.

 131. Посохова К.А., Олещук О.М., Оголь А.Ж., Маслій Б.Я. Фармаконагляд та безпечне застосування лікарських засобів (діяльність Регіонального відділення Державного фармакологічного центру МОЗ України по Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях у 2007 р.) // Вісник фармакології та фармації – 2008. – № 6. – С. 43-52.

 132. Чернухіна О.О., Посохова К.А., Дацко Т.В. Морфологічні зміни у печінці при експериментальному діабеті та призначенні попередників та блокаторів оксиду азоту // Вісник морфології (Reports of morphology). – 2009. – № 15 (1). – С. 18-21.

 133. Посохова К.А., Черняшова В.В. Вплив глутаргіну на стан печінки при гострому перитоніті // Буковинський медичний вісник. – 2009. – Том 13, № 1. – С.102-107.

 134. Моніторинг посттрансфузійних побічних реакцій у південно-західному регіоні України / Косуба Р., Петрюк А., Посохова К., Олещук О., Гудивок Я., Шеремета Л. // Вісник фармакології та фармації. – 2009. – № 3. – С. 36-39.

 135. Побічні реакції антиретровірусних препаратів / Комар С.В., Посохова К.А., Вікторов О.П., Матвєєва О.В., Логвіна І.О., Яйченя В.П., Гетьман Л.І. // Укр. мед. часопис. – 2009. – № 2 (70). – С. 136-144.

 136. Посохова К.А., Яремчук О.З. Стан печінки і нирок при гострому експериментальному панкреатиті та застосуванні препарату супероксиддисмутази // Медична хімія. – 2009. – т. 11, № 1. – С. 30-33.

 137. Посохова К.А., Яремчук О.З. Вплив L-аргініну та аміногуанідину на показники функціонального стану печінки при гострому панкреатиті // Наукові записки. Серія: біологія / Тернопільський педуніверситет ім. Володимира Гнатюка. – 2009. – № 1-2 (39). – С. 187-192.

 138. Посохова К.А. Проблеми раціонального застосування антибіотиків // Вісник фармакології та фармації. – 2010. – № 3. – С. 25-28.

 139. Посохова К.А., Шевчук О.О., Олещук О.М., Дацко Т.В., Чернухіна О.О., Ніколаєва В.В. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки / Патент на корисну модель № 49872. Україна. UA 49872 U. МПК (2009). G09B 23/00. А61К 31/185. (2006.01). Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.05.2010 р. (бюл № 9, 2010).

 140. Посохова К.А., Яремчук О.З., Олещук О.М., Чернухіна О.О., Лісничук Н.Є. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки за умов гострого панкреатиту / Патент на корисну модель № 51182. 12.07.2010 р. Бюл. № 13.

 141. Посохова К.А., Вольська А.С., Олещук О.М., Демчук І.А. Спосіб попередження гепатотоксичної дії парацетамолу / Патент на корисну модель № 53804. 25.10.2010 р. Бюл. № 20.

 142. Посохова К.А., Вольська А.С., Демчук І.А. Вплив тіотріазоліну й ацетилцистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12, № 5. – С. 195-197.

 143. Чернухіна О.О., Посохова К.А., Дацко Т.В. Морфологічні зміни у нирках при експериментальному цукровому діабеті та призначенні модуляторів системи L-аргінін-оксид азоту // Вісник морфології (Reports of Morphology). – 2010. – 16(3). – С. 509-512.

 144. Посохова К.А., Шевчук О.О., Пришляк А.М., Мосейчук І.Л. Ефективність глутаргіну та ентеросгелю при ураженні печінки, викликаному протитуберкульозними засобами // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, 3(44). – С. 61-65.

 145. Посохова К.А., Шевчук О.О., Пришляк А.М. Можливості медикаментозної корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросгелю // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3. – С. 81-83.

 146. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Шевчук О.О., Олещук О.М., Кліщ І.М., Дацко Т.В., Ніколаєва В.В. Вплив ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів // Вісник морфології (Reports of Morphology). – 2010. – 16(3). – С. 548-551.

 147. М.І. Швед, О.О. Чернухіна, К.А. Посохова. Вплив попередника та блокатора синтезу оксиду азоту при їх окремому та поєднаному застосуванні на стан нирок при експериментальному цукровому діабеті // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. IV, № 3 (33). – С. 117-120.

 148. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Климнюк С.І., Малярчук Г.Р., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту карболайну при їх повторному застосуванні на мікробіоценоз кишечника експериментальних тварин // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. IV, № 3 (33). – С. 83-86.

 149. Посохова К.А., Ніколаєв В.В., Шевчук О.О., Олещук О.М., Кліщ І.М., Ніколаєва В.В. Вивчення можливостей корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту ентеросгель – паста для перорального застосування // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – Т. 10, в. 4(32). – С. 121-125.

 150. Посохова К.А., Черняшова В.В. Ураження нирок при гострому експериментальному перитоніті та його корекція глутаргіном і рексодом // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 4(17). – С. 45-50.

 151. Посохова К.А., Шевчук О.О. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою глутаргіну та ентеросгелю // Укр. ж-л клін. та лаборат. медицини. – 2010. – Т. 5, № 4. – С. 130-133.

 152. Посохова К.А., Шевчук О.О., Дацко Т.В. Порівняльна гепатотоксичність антимікобактеріальних засобів та їх комбінацій // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 41-46.

 153. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Олещук О.М., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 36-40.

 154. Доклиническое изучение энтеросорбентов (Методические рекомендации) / В.Г. Николаев, Е.А. Посохова, И.Н. Клищ и др. – Киев. – ТОВ «ДІА», 2010. – 56 с.

 155. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ // Ліки України. – 2010. – № 10 (146). – С. 91–93.

 156. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К. А. Посохова, М. М. Корда, М. Р. Хара, А. А. Гудима, М. І. Марущак, А. М. Пришляк, Д. Б. Коробко, О. М. Олещук, С. І. Яворська, І. Я. Криницька, Г. С. Сатурська, А. С. Вольська, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, О. В. Бакалець, Л. М. Палиця, В. А. Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 123–126.

 157. Яремчук О.З. Вплив препарату супероксиддисмутази та L-аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті / К.А. Посохова, О.З. Яремчук // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 212-219.