Шевчук Оксана Олегівна

Освіта і трудова діяльність:

Працює на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією з вересня 2006 року.

У 2004 році з відзнакою закінчила Тернопільську державну медичну академію.

У 2005 році здобула кваліфікацію магістра медицини з терапії (диплом з відзнакою). Того ж року отримала сертифікат спеціаліста з «Терапії».

У 2008 році вступила у аспірантуру при кафедрі фармакології.

Cambridge English Language Assessment – B2.

2013-2022 р. – керівник наукового відділу ТНМУ.

З січня 2022 року - керівник відділу менеджменту наукових проєктів ТНМУ.

З 2021 року - професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією ТНМУ.

Наукова діяльність:

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 - фармакологія на тему «Фармакологічна корекція глутаргіном та ентеросгелем ураження печінки при комбінованому застосуванні антимікобактеріальних та антиретровірусних препаратів (експериментальне дослідження)» в ДУ «Інститут фармакології та токсикології МОЗ України», науковий керівник проф. К.А. Посохова.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Обгрунтування застосування вуглецевих ентеросорбентів та препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора для мінімізації побічних реакцій протипухлинних лікарських засобів» у спеціалізованій вченій раді Д.26.550.01 при ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", науковий керівник проф. К.А. Посохова.

Наукові інтереси:

Профілактика та корекція побічної дії лікарських засобів (антиретровірусних, протитуберкульозних, антинеопластичних), інноваційні методи захисту кісткового мозку, патофізіологічні особливості пост-ковідного періоду, адресна доставка лікарських засобів, ендотеліальна дисфункція.

Публікації :

Автор та співавтор коло 200 наукових та навчально-методичних праць, патентів на винаходи/корисні моделі, монографій.