Шманько Володимир Васильович

Освіта і трудова діяльність:

У 1979 році закінчив Тернопільську державний медичний інститут, спеціальність «лікувальна справа».

1979-1980 роках – навчання в інтернатурі.

Працює на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією з 1982 р.

Наукова діяльність:

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію "Функціонально-біохіімічна характеристика уражень печінки парацетамолом і ізоніазидом і їх експериментальна фармакотерапія " за спеціальністю – фармакологія.

У 1996 році захистив докторську дисертацію "Фармакопрофлактика і фармакотерапія селеновмісними сполуками експериментальних уражень печінки " за спеціальністю – фармакологія.

У 1997 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фармакології.

У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з клінічною фармакологією, член редакційної ради міжнародного науково-практичного журналу "Кардиология: от науки к практики", журналів "Вісник наукових досліджень", "Фармацевтичний часопис".

Наукові інтереси:

Клінічна ефективність антигіпертензивних засобів, хондропротекторів, антисептиків, імуномодуляторів, гепатопротекторів, засобів для усуненнябольового синдрому при різних захворюваннях.

Публікації :

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 2 монографій, 5 патентів на винаходи. Підготував 4 кандидатів наук та 3 магістрів.

Має журнальні публікації, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Index Copernicus, РІНЦ (ELIBRARY.ru).