Наукові публікації проф. Шманька В.В.

1. Шманько В.В.Вплив незнімних ортодонтичних апаратів на стан гігієни ротової порожнини / М.І.Котик, В.В.Шманько // Іноваційні технології в стоматології: VII наук-практ. конф. 23 вересня 2016 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 16.

2. Lukashiv О., Shmanko V., Grubinko V. Efect of selenium chrome lipid complex with chlorella vulgaris biej. On the carbohydrate and lipid metabolism in experimental type 2 diabetes // Norwegian Journal of development of the International Science . - 2017. - № 11. - P. 41-47.

3. Шманько В. В., Котик М. І. Комплексний підхід до лікування захворювань тканин пародонту у пацієнтів, які перебувають на ортодонтичному лікуванні // Сучасні аспекти клінічної фармакології на тлі досягнень доказової медицини / Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16-17 листопада 2017 року. – Вінниця, Нілан-ЛТД, 2017. – С.112-118.

4. Чорній А. В., Шманько В. В. Розповсюдженість захворювань тканин пародонта у осіб із первинним гіпотиреозом// Сучасні аспекти клінічної фармакології на тлі досягнень доказової медицини / Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16-17 листопада 2017 року. – Вінниця, Нілан-ЛТД, 2017. – С. 274-275.

5. Розповсюдженість та особливості клінічного протікання захворювань пародонта у осіб із первинним гіпотиреозом / А. В. Чорній, В. В. Шманько // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences - 2017.- Vol 7 No 8 2017. - С. 269-278.

6. Результати індексного оцінювання стану тканин пародонта у осіб із первинним гіпотиреозом при застосувні комбінованої фармакотерапії / А. В. Чорній, В. В. Шманько // Науково – практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини», 13-14 квітня 2017 р., Тернопіль: тез. доп. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 73-74.

7. Рівень маркерів ремоделювання кісткової тканини у осіб із первинним гіпотиреозом / А. В. Чорній, В. В. Шманько // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences - 2017. –Vol 7 No 4 2017. - С. 269-278.

8. Індексна оцінка стану тканин пародонта у осіб із первинним гіпотиреозом / А. В. Чорній, В. В. Шманько // Клінічна стоматологія.- 2017. № 3(20). С. 17-24.

9. Клінічна ефективність застосування антисептика Холісал гель та препарату Імуновел у комбінованій фармакотерапії захворювань пародонта в осіб з первинним гіпотиреозом / А. В. Чорній, В. В. Шманько // Ліки України плюс - 2017. - №3 (32). С. 43-45.

10. Шманько В.В., Чорній А.В. Застосування антисептичного препарату у комплексному лікуванні захворювань пародонта у осіб із первинним гіпотиреозом // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я № 159-2017. – Київ, 2017. - 4 с.

11. Hnizdyukh Roman, Smanko Volodymyr. Combining hypertension and chronic obstructive pulmonary disease: clinical features and approaches to treatment. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(1):221-226. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.254570 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4185

12. Hnizdyukh Роман, Smanko Володимир. Поєднання гіпертензії і хронічної обструктивної хвороби легень: клінічні особливості та підходи до лікування. Журнал освіти, охорони здоров'я і спорту. 2017; 7 (1): 221-226. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.254570

13. Шманько В.В. Вплив захворювань щитоподібної залози на стоматологічний статус людини (огляд літератури) / А.В. Чорній, В.В. Шманько // Клінічна стоматологія. - 2016. - № 1. - С. 23-26.

14. Hnizdyukh R. V., Shmanko V. V. Сучасний стан проблеми поєднання артеріальної гіпертензії і хрончного обструктивного захворювання легень та підходи до їх лікування (огляд літератури) = The contemporary state of the issue of combination of arterial hypertension with chronic obstructive pulmonary disease and approaches to their treatment (review of literature). Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):477-492. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35709